Studenci

Oferta praktyk dla studentów WDIB UW w Interdyscyplinarnym Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego UW

Oferta praktyk:

Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i
Komputerowego UW poszukuje praktykanta do zespołu „Otwórz książkę”
Serwis Otwórz Książkę to cyfrowa kolekcja książek naukowych polskich uczonych reprezentujących różne dziedziny wiedzy. Z pomocą nowych technologii chcemy zwiększyć dostępność publikacji naukowych zarówno w środowisku akademickim, jak i poza nim.....

Jeżeli:
 ukończyłeś studia na wydziale polonistyki, studia edytorskie lub inny, pokrewny
kierunek;
 znasz podstawy gramatyki, ortografii, interpunkcji;
 swobodnie posługujesz się narzędziami pakietu MS Office;
 umiejętności informatyczne nie są Ci obce;
 lubisz pracować w zespole
zapraszamy do współpracy!
Do Twoich obowiązków należeć będą:
 korekta językowa tekstów naukowych;
 przygotowanie działań informatycznych związanych z eksportem plików
tekstowych do formatów xml, epub, mobi, pdf;
 sprawdzanie poprawności zapisu formatu metadanych pliku publikacji
Oferujemy:
 miłą atmosferę w pracy;
 możliwość zdobycia doświadczenia w procesie digitalizacji publikacji;
 pracę przy użyciu profesjonalnego oprogramowania graficznego i edytorskiego;
 poszerzenie umiejętności informatycznych
Osoby zainteresowane ofertą i spełniające określone w ogłoszeniu wymagania,
prosimy o przesłanie CV wraz z listem motywacyjnym na adres:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
Termin składania aplikacji upływa 30.09.2019 roku.

Szczegóły w linku:

https://megawrzuta.pl/download/f00ee0c0fd3d611d32d146d530eaabba.html 

Polityki zarządzania dziedzictwem kulturowym - Nie zwlekaj, zapisy tylko do 11 września!

Kolejną nową propozycją jest wspólny, interdyscyplinarny kierunek Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych oraz Wydziału Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii – Polityki zarządzania dziedzictwem kulturowym. To innowacyjny projekt, wyjątkowy w skali uczelni, regionu i całego kraju. Łączy społeczną i humanistyczną wiedzę dotyczącą dziedzictwa kulturowego z umiejętnościami zastosowania nowych technologii (np. Big Data, GIS), które można wykorzystać przy inwentaryzacji dziedzictwa, jego ochronie, promocji czy na potrzeby rozwoju lokalnego.
Oprócz tradycyjnych wykładów, ćwiczeń i konwersatoriów, proponujemy zajęcia warsztatowo-projektowe, terenowe, gry miejskie oraz spotkania ze specjalistami z branży.
Po naszych studiach będziesz przygotowany do pracy w: jednostkach administracji państwowej i samorządu lokalnego zajmujących się dobrami kultury i szeroko rozumianym krajobrazem kulturowym; regionalnych przedsiębiorstwach zajmujących się turystyką i promocją regionu; instytucjach kultury i jednostkach edukacyjnych, NGO…


Rejestracja na studia dostępna jest w systemie IRK: https://tiny.pl/t1pmd


Nie zwlekaj, zapisy tylko do 11 września! Zapraszamy!

Dyżury dr D. Lewandowskiej-Jaros we wrześniu

Najbliższy dyżur dr D. Lewandowskiej-Jaros odbędzie się w czwartek, 5 września, w godz. 9.45-10.30, CIUW, s. 307. Możliwy jest także kontakt telefoniczny (697689908) i e-mailowy (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.). 

 

Studia Podyplomowe Komunikacja Korporacyjna

Charakterystyka studiów i ich cel

Oferta tematyczna studiów obejmuje kluczowe obszary komunikacyjne, koncentrując się na najważniejszych i najnowszych dziś trendach. Głównymi filarami zakresu tematycznego są zajęcia poświęcone public relations, budowie i zarządzania marką oraz sponsoringowi, które są najważniejszymi i oferującymi najszerszy wachlarz działań, kanałami komunikacyjnymi wykorzystywanymi w praktyce. Uzupełniają je m.in. zajęcia z komunikacji wewnętrznej, coraz szerzej stosowanego CSR oraz reklamy. Wyodrębniona została tematyka nowych mediów opartych o komunikację internetową, szczególnie w zakresie wykorzystania w praktyce mediów społecznościowych.

Zajęcia kładą nacisk na praktyczne wykorzystanie wiedzy i w dużej mierze oparte są na przykładach biznesowych, analizach kampanii komunikacyjnych i tworzeniu własnych przekazów i kampanii. Zajęcia nastawione są na trening umiejętności i praktyczne zastosowanie zasobów, technik i kanałów komunikacyjnych w dotarciu z efektywnym przekazem do wybranych grup docelowych. Przedstawiane są podczas nich zarówno sposoby zarządzania organizacją wydarzeń promocyjnych i sponsoringu, promocja wydarzeń, metody pozyskiwania sponsorów i patronów, jak i pomiary efektywności prowadzonych działań. Komunikacja z dziennikarzami i innymi grupami odbiorców prezentowana jest jako kompleksowy proces informacyjny kierowany zarówno na zewnątrz, jak i do wewnątrz organizacji.

Tematyka studiów podyplomowych „Komunikacja korporacyjna” ma odzwierciedlać rzeczywiste
tendencje rynkowe. Dlatego większość wykładowców to doświadczeni praktycy, którzy na
bieżąco obsługują ten rynek w agencjach reklamowych, agencjach public relations, korporacjach i
firmach badawczych. Nie zabrakło również nauczycieli akademickich Uniwersytetu
Warszawskiego dobieranych pod kątem zarówno dorobku naukowego zbieżnego z profilem
studiów, jak i doświadczeń zawodowych uzyskiwanych na równi z praca naukową.

Program studiów:

 1. Komunikacja korporacyjna
 2. Corporate identity
 3. Budowa, zarządzanie i komunikacja marki
 4. Public relations
 5. Media relations
 6. E-PR a social media
 7. Prezentacje i wystąpienia publiczne
 8. Komunikacja wewnętrzna i budowa wizerunku pracodawcy
 9. Marketing sponsoringowy
 10. Reklama i promocja
 11. CSR
 12. Badania efektywności
 13. Zarządzanie w PR
 14. Public affairs i lobbing
 15. Zarządzanie i komunikacja w sytuacjach kryzysowych


Do kogo skierowane są studia - profil studenta
Studia są adresowane do wszystkich zainteresowanych nabyciem praktycznej i najnowszej wiedzy z zakresu kompleksowej komunikacji organizacji z jej otoczeniem i wszystkimi grupami interesariuszy. Kierowane są przede wszystkim do Absolwentów wszelkich kierunków, pragnących nabyć kompetencji komunikacyjnych użytecznych w public relations, sponsoringu, CSR, reklamie, budowie i zarządzaniu marką oraz do managerów i pracowników:

 • departamentów komunikacji korporacyjnej, działów zarządzania marką
 • komórek PR w korporacjach, instytucjach i organizacjach
 • działów sponsoringowych oraz organizacji zajmujących się sponsoringiem
 • agencji PR i agencji sponsoringowych
 • stowarzyszeń i instytucji
 • działów komunikacji, informacji i promocji jednostek budżetowych zarówno centralnych, jak i samorządowych


Jaką wiedzę uzyska Absolwent/ka podyplomowych studiów „Komunikacja Korporacyjna”?

Absolwent/ka posiada ugruntowaną wiedzę dotyczącą funkcji, celów, narzędzi i kanałów komunikacyjnych oraz grup interesariuszy. Ma również wiedzę z zakresu budowy i zarządzania marką, znajomość sposobów definiowania grup docelowych, sposobów pozycjonowania marki, procesów wprowadzania marek na rynek, czynników wpływających na wartość i siłę marki oraz zagadnienia rebrandingu. Potrafi prawidłowo diagnozować i interpretować procesy komunikacyjne w ramach komunikacji korporacyjnej i ich role w nawiązywaniu i utrzymywaniu relacji z grupami interesariuszy. Potrafi wybrać najlepsze sposoby pozycjonowania marki i ma umiejętności przygotowania strategii marki i jej komunikacji. Ma wiedzę dotyczącą narzędzi komunikacyjnych i definiowania celów, programów i grup docelowych, a także rozeznanie w tematyce identyfikacji wizualnej i jej elementów.
Ma również wiedzę dotyczącą sponsoringu, public relations i komunikacji reklamowej i ich roli w komunikacji korporacyjnej. Ma znajomość koncepcji, pojęć i rodzajów sponsoringu, reklamy oraz determinantów ich skuteczności oraz ich umiejscowienia w procesie komunikacji, związków z PR i komunikacją marketingową oraz pozycjonowaniem marki. Potrafi przygotowywać oferty sponsorskie, budować pakiety praw, harmonogramy negocjacji. Ma znajomość technik perswazyjnych, negocjacyjnych, budowy relacji win-win, komunikatów reklamowych, oddziaływania reklamy. Ma podstawową wiedzę dot. budżetowania i ewaluacji projektów. Ma również podstawową umiejętność planowania, doboru narzędzi i zespołu oraz przeprowadzenia działań sponsoringowych. Absolwent/ka studiów podyplomowych potrafi efektywnie komunikować się z jednostkami i grupami, a także nawiązać i podtrzymywać dobre relacje z grupami interesariuszy. Właściwie planuje i przeprowadza procesy komunikacyjne, w tym dokonuje prawidłowej diagnozy, odpowiednio dobierając narzędzia i sprawnie posługując się nimi, uwzględniając specyficzne potrzeby określonych grup klientów.
Absolwent/ka rozumie potrzebę rozwoju osobistego i uczenia się przez całe życie oraz potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności, a także motywować innych do podejmowania kreatywnych działań. W pracy zawodowej przyjmuje postawę aktywną, potrafi wyznaczać zadania i efektywnie je realizować, skutecznie współpracuje w grupie zadaniowej. Jest przygotowany/a do podjęcia pracy w strukturach komunikacji korporacyjnej, działach i departamentach zarządzania marką, sponsoringowych oraz komórkach PR i CSR w korporacjach, instytucjach i organizacjach. Rozumiejąc specyfikę kompleksowego zarządzania informacją w ramach komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej jest przygotowana do pracy zarówno w jednostkach biznesowych, jak i budżetowych, samorządowych oraz non-profit.

 

INFORMACJE I ZAPISY

ZAREJESTRUJ SIĘ NA: https://irk.uw.edu.pl/pl/offer/PODYPL2020/programme/SP-DM-SPKK/?from=field:DZ

Kierownik Studiów –dr Jarosław Kończak

Sekretarz Studiów – mgr Robert Brzóska – (e-mail: r.brzoska[at]uw.edu.pl)

Terminy rejestracji: Tura 1 (01.03.2020 00:01 – 30.09.2020 23:59)

Spotkanie dotyczące studiowania i odbywania staży na Uniwersytecie w Queensland

Zarząd Samorządu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego wraz z przedstawicielami Uniwersytetu w Queensland w Australii mają przyjemność serdecznie zaprosić wszystkich zainteresowanych studentów i studentki na spotkanie dotyczące studiowania i odbywania staży na Uniwersytecie w Queensland.

 

Spotkanie odbędzie się 3 września 2019 roku (wtorek) w budynku ZSS UW, w sali 200 na II piętrze o godzinie 9:00.

 

Na spotkaniu będziecie mogli dowiedzieć się o stażach, praktykach, stypendiach i możliwościach studiowania w Australii. Na wasze pytania bezpośrednio odpowiedzą osoby odpowiadające za rekrutację oraz studenci UQ.

 

Prosimy o zapisy pod tym linkiem:

 https://engage.uq.edu.au/Warsaw-info-session-registration?fbclid=IwAR26f81cYVZaxFIfURhP7ctSfsYJddN5QklhyDx6HoAcDUlykFIvHu3PQ4g

 

dr hab. Monika Kaczmarek-Śliwińska - terminy w sesji poprawkowej

Termin zaliczenia w letniej sesji poprawkowej 2018/2019: 04.09.2019, sala 2.06

 • godz.9.00
  Osoby zaliczające przedmioty:
  1. Komunikacja w nowych mediach
  2. Podstawy public relations
  3. Monograf II/PR
 • godz.9.30
  Osoby zaliczające przedmioty:
  1. Komunikowanie polityczne
  2. Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi w perspektywie public relations

Oferta praktyk dla studentów dziennikarstwa

Portal "FuninPoland.pl" zaprasza studentów dziennikarstwa na praktyki. Portal publikuje informacje o najważniejszych wydarzeniach kulturalnych, rozrywkowych i sportowych w kraju. Szczegóły: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zapraszamy na wykład pt. "Blaski i cienie dziedzictwa akademickiego w historii nauki"

Szanowni Państwo,

Muzeum Uniwersytetu Warszawskiego i Stowarzyszenie Muzeów Uczelnianych (SMU) mają przyjemność zaprosić Państwa 28 sierpnia 2019 roku na kolejny

z cyklu DZIEDZICTWO AKADEMICKIE I HISTORIA NAUKI pt.:

„Blaski i cienie dziedzictwa akademickiego w historii nauki”,

który wygłosi prof. Michał Sławiński z kanadyjskiego uniwersytetu w Calgary.

Spotkanie rozpocznie się o godz. 16.30 w Sali Balowej Pałacu Tyszkiewiczów-Potockich.

Profesor Michał Sławiński jest wybitnym fizykiem matematycznym. W swojej pracy odwołuje się do filozofii nauki, a szczególnie epistemologii i ontologii. Jest związany z uniwersytetami w Calgary (Alberta ) i St. John’s (Nowa Fundlandia), a jego nazwisko znalazło się w Canadian Encyclopedia (pod hasłem „Philosophy: Logic, Epistemology, Philosophy of Science”). Często gości i wykłada również na uniwersytetach w Padwie i Princeton oraz na politechnice w Mediolanie.

Profesor Sławiński urodził się w Polsce, skąd wyjechał jeszcze przed maturą. Mimo to blisko współpracuje z polskim środowiskiem akademickim. Pochodzi z rodziny o długich tradycjach naukowych. Wystarczy wspomnieć, że jego przodek ze strony matki, Michał Szubert, był współzałożycielem Uniwersytetu Warszawskiego i wieloletnim dyrektorem Ogrodu Botanicznego. Poważanym uczonym był również jego antenat ze strony ojca, Jakub Narkiewicz-Jodko. Oboje rodzice Michała Sławińskiego ukończyli Uniwersytet Warszawski i byli profesorami na uczelniach zagranicznych.

Zapraszamy!

Welcome Day dla studentów zagranicznych

Welcome Point organizuje spotkania powitalne dla wszystkich studentów zagranicznych, którzy w roku akademickim 2019/2020 rozpoczną studia na Uniwersytecie Warszawskim.

Spotkania odbędą się 30 września 2019 r.

 • spotkanie w języku angielskim rozpocznie się o godz. 10.00 w auli Auditorium Minus (stary BUW)
 • spotkanie w języku polskim rozpocznie się o godz. 12.30 w sali C w Auditorium Maximum

Podczas spotkań zaprezentowane zostaną najważniejsze informacje na temat Uniwersytetu, biur oraz możliwości, z których mogą skorzystać studenci. Uczestnicy otrzymają także pakiet powitalny i zaproszenia na wydarzenia planowane w październiku. Po sesjach informacyjnych wszyscy studenci zostaną zaproszeni do udziału w grze terenowej oraz do wieczornej integracji przygotowanej przez Zarząd Samorządu Studentów UW.

Ze względów organizacyjnych prosimy o wcześniejszą rejestrację poprzez wypełnienie formularza: https://forms.gle/cqRDGoNJNrfz6xYT8 (spotkanie w języku angielskim) lub https://forms.gle/Zmby5WdKGfnBAMj9A (spotkanie w języku polskim).

Szczegółowy program zostanie wkrótce opublikowany na stronie www.welcome.uw.edu.pl.

Przyszli studenci! Trwa nadal rejestracja na kierunki.

Przyszli studenci!

Trwa nadal rejestracja na kierunki:

 • Architektura przestrzeni informacyjnych, niestacjonarne (zaoczne), pierwszego stopnia
 • Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo, niestacjonarne (zaoczne), drugiego stopnia
 • Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo, niestacjonarne (zaoczne), pierwszego stopnia
 • Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo, stacjonarne, drugiego stopnia
 • Polityki zarządzania dziedzictwem kulturowym, stacjonarne, drugiego stopnia
 • Publikowanie współczesne, niestacjonarne (zaoczne), pierwszego stopnia


12 sierpnia rusza II tura rejestracji w IRK (irk.oferta.uw.edu.pl) na kierunki:

 • Dziennikarstwo i medioznawstwo, stacjonarne, drugiego stopnia
 • Dziennikarstwo i medioznawstwo, niestacjonarne (zaoczne), drugiego stopnia
 • Dziennikarstwo i medioznawstwo, niestacjonarne (zaoczne), pierwszego stopnia
 • Logistyka i administrowanie w mediach, stacjonarne (zaoczne), drugiego stopnia
 • Logistyka i administrowanie w mediach, niestacjonarne (zaoczne), drugiego stopnia
 • Logistyka i administrowanie w mediach, niestacjonarne (zaoczne), pierwszego stopnia
 • Zarządzanie Big Data, stacjonarne, drugiego stopnia
 • Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo, stacjonarne, pierwszego stopnia
 • Wszystkie rejestracje kończą się 11 września.

Sprawdź na https://irk.oferta.uw.edu.pl/pl/offer/PELNE2019/units/27000000/

Zapraszamy!!!

Dwie główne nagrody dla naszych studentek w konkursie Burmistrza Wawra!

Studentki studiów magisterskich: Wioletta Wramba, Dominika Kruszakin i Magdalena Stolarska, w ramach seminarium warsztatowego prowadzonego przez dr Monikę Kożdoń-Debecką, przygotowały wspólnie ze studentami Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej materiały wideo, które otrzymały dwie główne nagrody w dwóch kategoriach, ufundowane w konkursie ogłoszonym przez burmistrza warszawskiej dzielnicy Wawer. 

Czytaj więcej...