Studenci

Seminarium IEiAK UW i SPE: dr Dorota Woroniecka-Krzyżanowska, Polityka przestrzenna i długotrwałe uchodźstwo: studium obozu al-Am’ari na Zachodnim Brzegu Jordanu

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy na otwarte seminarium naukowe Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej UW oraz Stowarzyszenia Pracownia Etnograficzna:

dr Dorota Woroniecka-Krzyżanowska (Uniwersytet Łódzki) wygłosi wykład pt.:

Polityka przestrzenna i długotrwałe uchodźstwo: studium obozu al-Am’ari na Zachodnim Brzegu Jordanu

środa 27.02.2019, godz. 10:30

IEiAK UW, Żurawia 4, s. 108

Szczegóły na www IEiAK lub facebook

Załączniki:
Pobierz plik (plakat-woroniecka.pdf)plakat-woroniecka.pdf2130 kB

seminarium naukowe: Polityka przestrzenna i długotrwałe uchodźstwo: studium obozu al-Am’ari na Zachodnim Brzegu Jordanu

 

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy na otwarte seminarium naukowe Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej UW oraz Stowarzyszenia Pracownia Etnograficzna: 
 

dr Dorota Woroniecka-Krzyżanowska (Uniwersytet Łódzki) wygłosi wykład pt.:

Polityka przestrzenna i długotrwałe uchodźstwo: studium obozu al-Am’ari na Zachodnim Brzegu Jordanu

 

środa 27.02.2019, godz. 10:30

IEiAK UW, Żurawia 4, s. 108

Szczegóły na www IEiAK lub facebook

 plakat woroniecka 1

I rok studia I stopnia niestacjonarne kierunek dziennikarstwo i medioznawstwo- Prawo prasowe z elementami własności intelektualnej (godz. 8.15-10.30)

Szanowni Państwo,

w związku ze zbyt małą liczbą uczestników w grupie 1 i 4 z przedmiotu Prawo prasowe z elementami własności intelektualnej (godz. 8.15-10.30) Władze Wydziału podjęły decyzje o połączeniu tych grup.

Zajęcia prowadzone będą przez panią dr hab. M. Łoszewską-Ołowską w sali 0,29

Zmiana terminów zajęć oraz odwołanie zajęć z Fotoreportażu w dniu 21. II- I rok sp. Dokumnetalistyka

Szanowni Państwo

 na prośbę prowadzących nastąpiła zmiana terminów (dat spotkań) z niżej wymienionych przedmiotów (godziny i sala bez zmian):

1) Fotoreportaż ćw.15g

W. Zdrojewski raz na miesiąc

Terminy zajęć; 21 II, 7 III, 25 VI, 23 V,

Jednocześnie informujemy, że zajęcia w dniu 21 II z panem red. W. Zdrojewskim nie odbędą się. Data ich odrobienia zostanie podana w przyszłym tygodniu

2) Twórcze rozwiązywanie problemów, ćw. 15g,

dr Katarzyna Wasilewska

s.0,32

terminy: 14 III, 21 III, 28 III, 04 IV

II rok studia II stopnia kierunek Logistyka i administrowanie w mediach st. stacjonarne- odwołane zajecia z mgr T. Pawlickim

W dniu dzisiejszym (20. 02.2019 r) zajecia  z mgr T.Pawlickim zostały odwołane

Specjalizacja zarządzanie i marketing w mediach cz. II (Źródło dokumentacji medialnej) godz. 13.15-14.45

Specjalizacja zarządzanie nowymi technologiami w mediach cz.II(Użyteczność i dostępność produktów sieciowych) godz. 15.00-16.30

Likwidacja grup proseminarium magisterskiego na studiach stacjonarnych na kierunku: dziennikarstwo i medioznawstwo

Szanowni Państwo,

w związku ze zbyt małą liczbą uczestników Władze Wydziału podjęły decyzje o likwidacji niżej wymienionych grup proseminarium magisterskiego na studiach stacjonarnych na kierunku: Dziennikarstwo i medioznawstwo

 

I rok studia II stopnia

Sp: dziennikarska

-proseminarium magisterskie –promotor prof. J.Hartman

- proseminarium magisterskie –promotor dr hab. T. Kononiuk

- proseminarium magisterskie –promotor prof. M. Jabłonowski

- proseminarium magisterskie –promotor prof. J.Adamowski

Studenci zapisani na zajęcia do tych grup proszeni są o przepisanie się do pozostałych grup poprzez podanie złożone w Sekretariacie studiów

Grant w konkursie "Harmonia"

Uprzejmie informujemy, że Pani dr hab. Agnieszka Helman-Ważny uzyskała grant w wysokości 975.226 zł w konkursie NCN „Harmonia” na realizację projektu pt. „Jak ochronić królestwo przy pomocy tybetańskich manuskryptów: Analiza kodykologiczna i historyczna królewskiej kolekcji Drangsong z Mustangu w Nepalu”. Gratulujemy!

Decyzje o likwidacji w sem. letnim wykładu fakultatywnego : Podstawy myślenia krytycznego (dr hab. M. Zaremba) dla studentów stacjonarnych I stopnia

Szanowni Państwo,

w związku ze zbyt małą liczbą uczestników Władze Wydziału podjęły decyzje o likwidacji w sem. letnim wykładu fakultatywnego : Podstawy myślenia krytycznego (dr hab. M. Zaremba) dla studentów stacjonarnych I stopnia

Studenci zapisani na zajęcia do tej grupy proszeni są o przepisanie się na inne wykłady fakultatywne poprzez podanie złożone w Sekretariacie studiów

Likwidacja grupy ćwiczeniowej Socjologia mediów (poniedziałek godz. 16.45) na I roku studiów stacjonarnych I stopnia na kierunku: dziennikarstwo i medioznawstwo

Szanowni Państwo,

w związku ze zbyt małą liczbą uczestników Władze Wydziału podjęły decyzje o likwidacji grupy ćwiczeniowej Socjologia mediów z mgr A. Kwiatkowską (poniedziałek godz. 16.45-18.15)

 

Studenci zapisani na zajęcia do tej grupy proszeni są o przepisanie się do pozostałych grup poprzez podanie złożone w Sekretariacie studiów

Likwidacja seminarium licenckackiego (dr K. Gajlewicz-Korab) dla III roku studiów niestacjonarnych I stopnia na kierunku: dziennikarstwo i medioznawstwo

Szanowni Państwo,

w związku ze zbyt małą liczbą uczestników Władze Wydziału podjęły decyzje o likwidacji seminarium licencjackiego (dr K. Gajlewicz-Korab) dla III roku studiów niestacjonarnych I stopnia na kierunku: dziennikarstwo i medioznawstwo

Studenci zapisani na zajęcia do tej grupy proszeni są o przepisanie się do pozostałych grup z tych przedmiotów poprzez podanie złożone w Sekretariacie studiów

Likwidacja grupy ćwiczeniowej specjalizacji dziennikarstwo multimedialne na studiach stacjonarnych I i II stopnia na kierunku: dziennikarstwo i medioznawstwo

Szanowni Państwo,

w związku ze zbyt małą liczbą uczestników Władze Wydziału podjęły decyzje o likwidacji grupy ćwiczeniowej specjalizacja dziennikarstwo multimedialne na studiach stacjonarnych I i II stopnia na kierunku: dziennikarstwo i medioznawstwo

 

Studenci zapisani na zajęcia do tej grupy proszeni są o przepisanie się na pozostałe specjalizacje poprzez podanie złożone w Sekretariacie studiów

Informacja dla wszystkich osób, które nie zaliczyły marketingu medialnego

Uwaga, informacja dla wszystkich tych, którzy nie zaliczyli Marketingu medialnego. 
Ustny egzamnin poprawkowy dla Studentów:
- dziennych odbędzie się 4 marca (poniedziałek), w godz. 8.30 - 11.00, w sali -1.10.
- zaocznych odbędzie się 2 marca (sobota), w godz. 13.30 - 15.30, w sali -1.10. 
 
Z poważaniem, 
dr hab. Anna Jupowicz-Ginalska

Najbliższy dyżur dr hab. Anny Jupowicz-Ginalskiej

W najbliższym tygodniu dyżur dr hab. Anny Jupowicz-Ginalskiej wyjątkowo odbędzie się we wtorek (19.02), w godz. 9.00-10.00, w sali -1.10 (nie zaś w poniedziałek). 

Jest to jednorazowa zmiana, prze cały semestr dyżury będą się odbywać zgodnie z informacją podaną na stronie WDIB UW.

Uwaga Studenci grupy 2700-L-DM-Z4WSMM-PRM - KOREKTA GODZIN!

Szanowni Państwo, uprzejmie informuję, że:

- 16 lutego, w godz. 10.45-13.00 oraz 15:45-18:00, spotkacie się Państwo z dr hab. Moniką Kaczmarek-Śliwińską w ramach przedmiotu "Podstawy public relations"

- 2 marca,  w godz.  10.45-13.00 oraz 15:45-18:00, spotkacie się Państwo ze mną w ramach przedmiotu "Wstęp do marketingu medialnego".

Przepraszam za pomyłkę.

Z poważaniem, 

dr hab. Anna Jupowicz-Ginalska

Informacja o rejestracji na lektoraty dla studentów zaocznych.

Z wyjątkiem studentów uczęszczających na e-lektoraty studenci, którzy zapisali się na semestr zimowy, na semestr letni zostaną przepisani automatycznie, nawet pomimo braku żetonów! Studenci, którzy z ważnych powodów zrezygnują z uczęszczania na zajęcia w semestrze letnim, będą mogli się wyrejestrować (tylko z semestru letniego!) w terminie: 01.02-19.02.2019 r.

Rejestracja na e-lektoraty odbędzie się w tym samym terminie.

Rejestracja rozpoczyna się o godz. 21:00 i kończy o godz. 23:59. W tym okresie będzie można dokonać korekty zajęć, wyrejestrować się lub zarejestrować na kolejny lektorat.

  1. Wszyscy nowi studenci muszą się zarejestrować SAMODZIELNIE na lektoraty poprzez system USOS – rejestracja żetonowa:

https://rejestracja.usos.uw.edu.pl/catalogue.php

  1. Studenci proszeni się o DOKŁADNE zapoznanie się z instrukcjami zapisów na lektoraty, znajdującymi się na stronach rejestracji; instrukcja na stronie Szkoły:

http://szjo.uw.edu.pl/132-2/

Dane w systemie rejestracji są odświeżane cyklicznie i w związku z tym należy się liczyć z opóźnionym przepływem informacji, np. wyników testów poziomujących.

Studenci, którzy nie wykonywali jeszcze testu poziomującego, a będą się rejestrowali na lektoraty w semestrze letnim po raz pierwszy, powinni podejść do testu poziomującego, który jest dostępny w dniach 10.01-20.02.2019

pod adresem: https://kampus.come.uw.edu.pl/course/index.php?categoryid=28

Test wystarczy wykonać jeden raz w toku studiów, natomiast niewykonanie go uniemożliwia rejestrację na lektorat.

Migracja wyniku testu poziomującego trwa do 2 dni – dopiero po tym terminie będzie możliwa rejestracja na lektorat.

  1. Wyniki testów poziomujących mają na celu pomoc w wyborze lektoratu. To jednak sam student decyduje o ostatecznym wyborze poziomu. Wyniki testu poziomującego nie są wiążące. Rejestracja obejmuje zrobienie testu poziomującego, ale wynik testu nie ogranicza możliwości zapisania się na wybrany lektorat. Student może się zapisać do wybranej grupy, nawet jeśli ma ona inny poziom, niż wynik uzyskany w teście poziomującym.

  1. Oznaczenia poziomów grup dotyczą poziomu docelowego, czyli osiąganego po zakończeniu kursu.

  1. Studentom, którzy nie zapiszą się samodzielnie na lektorat w USOS, lektorzy nie będą mogli wystawić oceny z zaliczenia. Wynika to z braku nazwiska niezarejestrowanego studenta w protokole w USOS.

  1. Studenci studiów niestacjonarnych mają możliwość skorzystania nie tylko z grup dla nich dedykowanych, ale również z innych „żetonowych” lektoratów na UW, jeśli są w stanie uczestniczyć w zajęciach, które odbywają się w tygodniu, a nie w weekendy. Jeśli w USOS jest grupa, która ma odpowiedni poziom językowy i pasujące terminy, a są w niej jeszcze wolne miejsca, w celu dopisania się na listę student zaoczny powinien zwrócić się do Biura Pełnomocnika Rektora UW ds. organizacji nauczania języków obcych (http://www.jezyki.pelnomocnik.uw.edu.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=90&Itemid=61).