Studenci

Składanie podań przez USOSweb

Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, że podania można składać w wersji elektronicznej przez system USOSweb, po złożeniu takiego podania nie ma potrzeby składania tego samego podania w wersji papierowej w Sekcji Toku Studiów. Decyzja do złożonego podania przez USOSweb podjęta przez Prodziekana ds. studenckich lub Kierownika Studiów również będzie widoczna w USOS, na podania złożone w wersji papierowej o podjętej decyzji będą Państwo informowani mailowo.

UWAGA! Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Studencki tygodnik ITD -pisma młodej inteligencji w PRL” ZOSTAJE PRZEŁOŻONA!

Wobec narastających zagrożeń epidemicznych, po konsultacji z Dziekanem WDIB UW, prof. Januszem Adamowskim, podejmujemy decyzję o przełożeniu planowanej na 15.10. br. konferencji Tygodnik ITD – pismo młodej inteligencji w PRL i zorganizowanie jej w innym terminie, pozwalającym na pełną realizację zamierzeń naukowych oraz zapewnienie właściwych warunków do wysokiej jakości dyskusji.

Rezygnacja z istotnych projektów badawczych dla pracowników wyższej uczelni jest zawsze bolesna. Dlatego mamy nadzieję na zrozumienie trudnej dla nas wszystkich decyzji, nawet jeśli nie podzielają Państwo wprost obaw, jakie wyrażamy w związku z obecną sytuacją w kraju.

Dziękując z góry za zrozumienie, pragniemy zapewnić o naszym niezmiennym zaangażowaniu w realizację projektu naukowego poświęconego „ITD.” Mamy nadzieję, że już wkrótce możliwe będzie zorganizowanie naszej konferencji w warunkach, które zagwarantują wszystkim uczestnikom pełen komfort wymiany myśli oraz niezbędną pewność, że nikt podczas naszego spotkania nie będzie narażał zdrowia i życia.

Otwarte konkursy IDUB

Obecnie w ramach IDUB można aplikować o minigranty, mikrogranty i open access.

Minigranty

Ruszyła druga edycja konkursu minigrantów. O wsparcie projektów mogą ubiegać się zespoły badawcze składające się z przedstawicieli przynajmniej trzech uczelni sojuszu 4EU+. Wspólne inicjatywy dotyczą programów flagowych:

 • Zdrowie i zmiany demograficzne w środowisku miejskim,
 • Europa w zmieniającym się świecie: zrozumienie społeczeństw, gospodarek, kultur i języków,
 • Transformacja nauki i społeczeństwa poprzez rozwijanie zaawansowanych technologii informacyjnych, obliczeniowych i komunikacyjnych,
 • Bioróżnorodność i zrównoważony rozwój.

Wnioski można składać do 5 listopada.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do 30 listopada. https://www.uw.edu.pl/minigranty-dla-miedzyuczelnianych-zespolow-naukowych-w-ramach-sojuszu-4eu/

Mikrogranty i open access

Dzięki wewnętrznemu systemowi grantowemu pracownicy i doktoranci UW mogą uzyskać wsparcie w realizacji projektów naukowych oraz prezentacji ich wyników.

System ten obejmuje dwa działania IDUB:

 • mikrogranty (dzięki nim sfinansowany będzie mógł być m.in. udział w konferencjach, organizacja konferencji przez Uniwersytet Warszawski, kwerendy czy badania wstępne);
 • wspomaganie aktywności publikacyjnej w modelu open access.

Nabór na działania jest ciągły. https://inicjatywadoskonalosci.uw.edu.pl/dzialania/iv-3-1/

Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE wręczy Nagrody Kryształowej Brukselki

W tym roku nagrody zostaną przyznane za osiągnięcia w Programie Ramowym Horyzont 2020. Szczegółowe informacje znajdą Państwo na stronie KPK:

https://www.kpk.gov.pl/zglos-kandydata-do-nagrody-indywidualnej-krysztalowej-brukselki-2020

Kandydata powinna zgłosić osoba ze środowiska naukowego, np. współpracownik, który ma szczegółową wiedzę o osiągnięciach w programie Horyzont 2020 zaproponowanego badacza.

W celu zgłoszenia swojego kandydata należy wypełnić kwestionariusz, który znajduje na stronie KPK: https://www.kpk.gov.pl/zgloszenie-kandydata-do-nagrody-indywidualnej-krysztalowej-brukselki-2020. Termin nadsyłania zgłoszeń to 10 października 2020 roku.

Im więcej szczegółów podadzą Państwo w kwestionariuszu, tym większa szansa, że Kapituła doceni zaangażowanie zgłoszonego naukowca w programie H2020.

Zachęcam do udziału i pozdrawiam,

Godziny pracy sekcji studenckiej

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że od dnia 6 października następuje zmiana godzin pracy Sekcji Toku Studiów. Dyżur telefoniczny będzie pełniony od poniedziałku do czwartku w godzinach 9:00 -15:00.
Przyjęcia interesantów w Sekcji Toku Studiów odbywać się będą od poniedziałku do czwartku w godzinach 12:30 - 14:30 z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego.
 
Ponadto informujemy, że podania dotyczące przebiegu studiów należy składać przez system USOS, mimo komunikatu pojawiającego się w systemie nie składamy tych samych podań z własnoręcznym podpisem w Sekcji Toku Studiów.

Prasowa Akademia Pieniądza - weź udział w bezpłatnym szkoleniu!

Kurs dla dziennikarzy i nie tylko. Zostają wznowione zapisy na Prasową Akademię Pieniądza.

Jesteś dziennikarzem, blogerem lub studentem? Zdarza Ci się pisać na tematy dotyczące gospodarki, ekonomii lub finansów osobistych, ale czujesz, że mógłbyś to robić jeszcze lepiej? Jeśli tak, to nie może zabraknąć Cię na naszym szkoleniu!

Aby wziąć udział w BEZPŁATNYM szkoleniu trzeba wypełnić FORMULARZ dostępny na stronie https://akademia.pap.pl/index.php

Projekt składa się z części online (pięciu wykładów z testami) oraz jednodniowego praktycznego warsztatu, które planujemy przeprowadzić w 16 miastach wojewódzkich.

Uczestnicy mogą więc wybrać dogodną dla siebie lokalizację.

Warsztaty odbędą się 10.10.2020 w Warszawie

Relacja z Inauguracji Roku Akademickiego 2020/2021 i Pożegnania Absolwentów w obiektywie Laboratorium Badań Telewizyjnych i Filmowych WDIB UW

Mimo licznych obostrzeń, było pięknie. Obejrzyjcie krótką relację z Inauguracji Roku Akademickiego 2020/2021 i Pożegnania Absolwentów w obiektywie Laboratorium Badań Telewizyjnych i Filmowych WDIB UW. Dzięki temu zespołowi mogliście też oglądać transmisję z wydarzenia!

Przeżyjmy to jeszcze raz - Inauguracja Roku Akademickiego 2020/2021 i Pożegnanie Absolwentów WDIB UW - w obiektywie Pawła Brzezińskiego

Przeżyjmy to jeszcze raz - Inauguracja Roku Akademickiego 2020/2021 i Pożegnanie Absolwentów WDIB UW - w obiektywie Pawła Brzezińskiego

Komunikat KJD w sprawie wskazania jednolitych narzędzi informatycznych

Realizując obowiązek wskazania jednolitych narzędzi informatycznych oraz określenia formy prowadzenia zajęć zdalnych, na podstawie §9 ust. 1 Zarządzenia Nr 206 Rektora UW z dnia 

7 września 2020 r., zostały podjęte następujące decyzje:

 

1/. Narzędziami informatycznymi dopuszczonymi na WDIB są :

a/. narzędzia Google dostępne w ramach pakietu „G Suite dla Szkół i Uczelni” ( w szczególności Google Meet i Google Clasroom),

b/ narzędzia dostępne w ramach ogólnouniwersyteckiej platformy e-learningowa „Kampus” prowadzonej przez Centrum Kompetencji Cyfrowych UW, w tym Big Blue Button,

c/. platforma ZOOM.

2/. Zajęcia prowadzone zdalnie, w szczególności wykłady, ćwiczenia, konwersatoria, seminaria,  powinny być prowadzone w formie synchronicznej, czyli w kontakcie prowadzącego z uczestnikami  w czasie rzeczywistym, w dniach i godzinach określonych planem studiów. Wymóg synchroniczności nie dotyczy zajęć prowadzonych na platformie „Kampus”.

3/. Szczegółowe zasady prowadzenia zajęć online przez pracowników i współpracowników WDIB oraz szczegółowe zasady uczestnictwa studentów w zajęciach na wszystkich kierunkach oraz rodzajach studiów określają uchwały Rad Dydaktycznych.

 

Kierownik Jednostki Dydaktycznej prof. Anna Kamler

w porozumieniu

z kandydatką na KJD dr hab. M. Łoszewską-Ołowską

Dofinansowanie dodatkowego wypoczynku w okresie Świąt Bożego Narodzenia (tzw. "karpiowe")

Szanowni Państwo,
można już składać wnioski o przyznanie dofinansowania dodatkowego wypoczynku w okresie Świąt Bożego Narodzenia (tzw. "karpiowe").
Poniżej, w plikach, są zamieszczone: informacja Rektora UW dotycząca procedury i zasad przyznawania dofinansowania oraz właściwe druki.
Zwracam również uwagę, że jest możliwość składania wniosków on-line (instrukcja w piśmie Rektora). Osobą akceptującą wnioski jest Dziekan WDIB prof. dr hab. Janusz Adamowski
Bardzo proszę o składanie wniosków do dnia 16 października 2020 r.

Rejestracja na zajęcia na semestr zimowy w roku akademickim 2020/2021

Instrukcja rejestracji na zajęcia

Stacjonarne I stopnia

Dziennikarstwo i medioznawstwo

I rok - Rejestracja na zajęcia obowiązkowe – 01.10.2020 godz. 20:00 – 21.10.2020 23:59

II rok ponowna rejestracja na „Warsztat specjalizacyjny” - 01.10.2020 godz. 20:00 – 21.10.2020 23:59

Logistyka i administrowanie w mediach

I rok - Rejestracja na zajęcia obowiązkowe – 01.10.2020 godz. 20:00 – 21.10.2020 23:59

III rok – rejestracja na seminarium dyplomowe – 01.10.2020 godz. 20:00 – 21.10.2020 23:59

Architektura przestrzeni informacyjnych

I rok - Rejestracja na zajęcia obowiązkowe – 01.10.2020 godz. 20:00 – 21.10.2020 23:59

Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo

I rok - Rejestracja na zajęcia obowiązkowe – 01.10.2020 godz. 20:00 – 21.10.2020 23:59

Publikowanie współczesne

I rok - Rejestracja na zajęcia obowiązkowe – 01.10.2020 godz. 20:00 – 21.10.2020 23:59

Stacjonarne II stopnia

Dziennikarstwo i medioznawstwo

I rok - Rejestracja na zajęcia obowiązkowe – 01.10.2020 godz. 20:00 – 21.10.2020 23:59

Logistyka i administrowanie w mediach

I rok - Rejestracja na zajęcia obowiązkowe – 01.10.2020 godz. 20:00 – 21.10.2020 23:59

Zarządzanie Big Data

I rok - Rejestracja na zajęcia obowiązkowe – 01.10.2020 godz. 20:00 – 21.10.2020 23:59

Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo

I rok - Rejestracja na zajęcia obowiązkowe – 01.10.2020 godz. 20:00 – 21.10.2020 23:59

Niestacjonarne I stopnia

Logistyka i administrowanie w mediach

III rok – rejestracja na seminarium dyplomowe – 01.10.2020 godz. 20:00 – 21.10.2020 23:59

Niestacjonarne II stopnia

Logistyka i administrowanie w mediach

II rok – rejestracja na zajęcia fakultatywne – 01.10.2020 godz. 20:00 – 21.10.2020 23:59

Architektura przestrzeni informacyjnych

I rok - Rejestracja na zajęcia obowiązkowe – 01.10.2020 godz. 20:00 – 21.10.2020 23:59

Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo

I rok - Rejestracja na zajęcia obowiązkowe – termin będzie podany po 16 X 2020 r. po ostatecznym zakończeniu rekrutacji

Publikowanie współczesne

I rok - Rejestracja na zajęcia obowiązkowe – termin będzie podany po 16 X 2020 r. po ostatecznym zakończeniu rekrutacji

 

ERASMUS - II tura rekrutacji - dodatkowe informacje

DRUGA TURA REKRUTACJI NA STUDIA CZĘŚCIOWE ERASMUS:
- Uprzejmie proszę o wstawianie do podań średniej za poprzedni rok studiów/ze studiów licencjackich,
- podania osób, które pragną wyjechać w semestrze letnim swojego III lic. lub II mgr będą akceptowane warunkowo (dostarczeniem - tak szybko jak to będzie możliwe - zgody promotora na "zdalne" pisanie pracy lic./mgr ),
- bardzo uprzejmie proszę nie czekać ze składaniem podań do ostatniego momentu (15.10.2020): miejsca przydzielane są przez BWZ na zasadzie "kto pierwszy ten lepszy" , Koordynator nie będzie odbierał majli 13.10, czasami są potrzebne dodatkowe wyjaśnienia, etc.,
- uprzejmie proszę przed wysłaniem zapytań (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.) zapoznać się z informacjami zamieszczonymi tutaj:
Z szacunkiem,
Wydziałowy Koordynator Erasmus
Michał Zając

NOWE TERMINY ZJAZDÓW NA STUDIACH ZAOCZNYCH

W związku z uaktualnionym przez Rektora UW kalendarzem akademickim i decyzją o tym, że zajęcia dydaktyczne w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/21 rozpoczną się 15 października zmuszeni jesteśmy na większości kierunków przesunąć zjazd, który miał się odbyć przed wskazaną datą. Na czerwono wprowadzono nowy termin zjazdu. Pozostałe terminy zjazdów  bez zmian.

Informacja o dniach adaptacyjnych dla pierwszych lat

Studia stacjonarne I stopnia

Studentów licencjackich studiów stacjonarnych zapraszamy na spotkania, które odbędą się w wyznaczonych terminach w budynkach Wydziału, w których w przyszłości będą Państwo uczestniczyć w zajęciach.  Na dziennikarstwie i logistyce, ze względu na dużą liczebność pierwszych lat, spotkania odbędą się w grupach do 20 osób. Na pozostałych kierunkach bez podziału na grupy, w dużych salach z zachowaniem reżimu sanitarnego.

Grafik spotkań:

 • architektura przestrzeni informacyjnych

12 października (poniedziałek), godz. 10.00, sala 318, ul. Nowy Świat 69, 3 piętro 

 • dziennikarstwo i medioznawstwo

8 października (czwartek),  ul. Bednarska 2/4, spotkanie rozpoczyna się w holu przy głównym wejściu do budynku:

- godz. 10.00 – osoby z nazwiskami na litery A-F

- godz. 11.00 - osoby z nazwiskami na litery G-Ke

- godz. 12.00 - osoby z nazwiskami Ki-Ł

- godz. 13.00- osoby z nazwiskami M-O

9 października (piątek), ul. Bednarska 2/4, spotkanie rozpoczyna się w holu przy głównym wejściu do budynku:

- godz. 9.00- osoby z nazwiskami P-Si

- godz. 10.00 - osoby z nazwiskami Sk-T

- godz. 11.00 - osoby z nazwiskami U-Z

 • informacja naukowa i bibliotekoznawstwo

13 października (wtorek), godz. 10.00, sala 318, ul. Nowy Świat 69, 3 piętro

 • logistyka i administrowanie w mediach

12 października (poniedziałek), ul. Bednarska 2/4, spotkanie rozpoczyna się w holu przy głównym wejściu do budynku:

- godz. 10.00 - osoby z nazwiskami B-Gl

- godz. 11.00 - osoby z nazwiskami Go-Kę

- godz. 12.00 - osoby z nazwiskami Ki-Ma

13 października (wtorek), ul. Bednarska 2/4, spotkanie rozpoczyna się w holu przy głównym wejściu do budynku:

- godz. 10.00 - osoby z nazwiskami Mi-Su

- godz. 11.00 - osoby z nazwiskami Sz-Ż

 • publikowanie współczesne

14 października (środa), godz. 10.00, sala 318, ul. Nowy Świat 69, 3 piętro

Informacja o możliwości odbioru legitymacji  studenckich w terminie przed dniami adaptacyjnymi zostanie wysłana do każdego studenta mailem na adres w domenie UW.

 

Studia stacjonarne II stopnia

Dni adaptacyjne odbędą się zdalnie. Linki do spotkań zostaną wysłane na studenckie adresy mailowe (w domenie UW).

Grafik spotkań:

 • dziennikarstwo i medioznawstwo

13 października, godz. 13.00

 • logistyka i administrowanie w mediach

13 października, godz. 13.00

 • zarządzanie big data

13 października, godz. 13.00

Studia niestacjonarne I i II stopnia

Ze względu na trwającą rekrutację informacja o dniach adaptacyjnych zostanie podana w październiku. Spotkania planowane są w formie zdalnej i nie będą wiązały się z koniecznością przyjazdu na Wydział.

Informacja o zajęciach stacjonarnych i hybrydowych w semestrze zimowym roku akad. 2020/21- aktualizacja

Szanowni Studenci,

w nawiązaniu do informacji o tym, że zajęcia w semestrze zimowym w nadchodzącym roku akademickim będą się odbywały, co do zasady zdalnie, przedstawiamy listę przedmiotów (prowadzonych stacjonarnie lub w modelu hybrydowym) z informacją o zasadach ich realizacji.

Sytuacja epidemiologiczna, zmusiła nas do tego, aby w części przypadków dokonać przesunięć w planie, na co zezwala § 3 ust. 2 Zarządzenia Rektora UW z dnia 7 września 2020. Staraliśmy się, aby przyjęte rozwiązania jak najmniej ingerowały w udostępniony plan i były jak najbardziej dla Państwa korzystne. Mamy świadomość, że nie wszyscy będą je tak postrzegać. Bardzo prosimy o zrozumienie tych decyzji.

Pod uwagę braliśmy następujące okoliczności:

1/. utrzymanie zajęć praktycznych w niektórych terminach koliduje z prowadzonymi zajęciami online, w tym znaczeniu, że student nie może się przemieścić w czasie przerwy pomiędzy miejscem, w którym uczestniczy w zajęciach zdalnie a budynkiem uczelni,

2/. mamy świadomość, że część z Państwa nie zdecyduje się zamieszkać w Warszawie i będzie dojeżdżać na zajęcia we wskazanych terminach, stąd ograniczając liczbę takich przyjazdów część  zajęć została zblokowana,

3/. ze względu na wymogi sanitarne część grup zajęciowych musiała zostać podzielona na mniejsze, co skutkuje brakiem możliwości jednoczesnego prowadzenia zajęć stacjonarnych dla obu grup.

Na kierunkach nieuwzględnionych poniżej w załącznikach zajęcia odbywają się wyłącznie online

Jednocześnie sygnalizujemy, że stopniowo aktualizacji będą ulegały plany zajęć zamieszczone na stronie Wydziału

Hramonogram rejestracji na WF

REJESTRACJA NA ZAJĘCIA WF
W SEMESTRZE ZIMOWYM 2020/2021

(DOTYCZY ZAJĘĆ STACJONARNYCH I ZDALNYCH)

 

I TURA   od 24.09.2020 godz. 21:00 do 29.09.2020 godz. 23.59


od 24.09.2020  godz. 21:00 do 29.09.2020 godz. 23.59 zapisy na następujące zajęcia:

ZAJĘCIA BEZPŁATNE PROWADZONE PRZEZ SWFIS STACJONARNIE:

- Ergo fitness                                              - Gry sportowe                                 - Pływanie

- Ergometr wioślarski (zaaw)                       - Judo                                               - Siłownia

- Rowing cross                                            - Koszykówka                                   - Tenis stołowy

- FACTS® - trening funkcjonalny                 - Piłka nożna                                    - Wspinaczka

- Fitball                                                        - Piłka siatkowa                               

od 25.09.2020 godz. 21:00 do 29.09.2020 godz. 23.59 zapisy na następujące zajęcia:

ZAJĘCIA BEZPŁATNE PROWADZONE PRZEZ SWFIS STACJONARNIE:

- Aerobik                                                       - Latino body shape                        - Stretchin

- Aqua fitness                                                - Dance & Shape                            - Szermierka rekreacyjna

- Aqua body shape                                        - Joga akademicka                          - TBC

- Badminton                                                    - Korektywa                                    - Taniec towarzyski

 - Body shape                                                 - Pilates                                           - Zdrowy kręgosłup

od 26.09.2020 godz. 21:00 do 29.09.2020 godz. 23.59 zapisy na następujące zajęcia:

ZAJĘCIA BEZPŁATNE PROWADZONE PRZEZ SWFIS ZDALNIE:

- Aerobik (zdalnie)                                      - Joga akad. (zdalnie)                    - FACTS® (zdalnie)

- Body shape (zdalnie)                                - Korektywa (zdalnie)                     - TBC (zdalnie)

- Dance & Shape (zdalnie)                          - Pilates (zdalnie)                           - Zdrowy kręgosłup (zdalnie)

- Latino body shape (zdalnie)                      - Stretching (zdalnie)

od 27.09.2020 godz. 21:00 do 29.09.2020 godz. 23.59 zapisy na następujące zajęcia:

ZAJĘCIA PŁATNE AZS PROWADZONE STACJONARNIE I ON-LINE (W PRZYPADKU BRAKU ŻETONÓW PŁATNOŚCI SUMUJĄ SIĘ):

- Aikido                                           - Lady latino solo                                      - Taniec brzucha

- Badminton                                   - Łucznictwo                                               - Taniec towarzyski

- Boks                                            - Pole dance                                               - Tenis ziemny

- Fitness Strong Nation                  - Rozgrywki Brydża Sport                            - Trening drwala              

- Joga i Joga klasyczna                  - Stretching                                                 - Trening rowerowy

- Jazda konna                                 - Strzelectwo                                               - Turystyka krajoznawcza

- Krav maga                                    - Survival adventure                                   - ZUMBA®Fitness                                           

                                                               

II TURA od 3.10.2020 godz. 21.00 do 6.10.2020 godz. 23.59

III TURA od 9.10.2020 godz. 21.00 do 13.10.2020 godz. 23:59

Dnia 13.10.2020 o godz. 23:59 rejestracja na zajęcia WF w semestrze zimowym 2020/2021 zostanie ZAMKNIĘTA.

Workshops for foreign students on I year

UW

image002

Dear Students,

We would like to invite you to the Cultural Orientation at UW workshop, organized by the Welcome Point.

The main goal of this free event is to provide all newcomers with tools that will ease their life in a new place at the very beginning, when help is much needed. However, if you are not a new student but are interested in the topic and the structure of the University of Warsaw still seems complicated to you, feel free to join.

During the workshop we will discuss the following topics:

•       How cultural differences influence daily communication in the academic community.
•       The structure of the University of Warsaw.
•       Communication with academic and administrative staff: dos and don’ts.
•       Studying at the University of Warsaw from a foreigner perspective.
•       Intercultural communication: useful tips and tools.

We are planning two editions of the workshops:

- 28-29  September for first-year long term students of the first-cycle (BA), students of 1st, 2nd and 3rd year of uniform master level studies and doctoral candidates
- 1-2 October for long term students of 2nd and 3rd year of the first cycle (BA), long term students of the second cycle (MA), long term students of 4th and 5th year of uniform master level studies

The workshop will be held online from 10 am. to 1:30 pm.

Cultural Orientation Workshop at UW (1– 2 of October) is organized within the Integrated Development Programme at the University of Warsaw and is funded by European Social Fund.

If you are interested, please read more information how to register on our website:
http://welcome.uw.edu.pl/cultural-orientation-at-uw-practical-workshops-for-international-students-2020/

Please also join our Facebook event:
https://www.facebook.com/events/822559201816779/

The new academic year is about to begin and we are going to prepare for you a series of different events. Please follow our offer on our website: http://welcome.uw.edu.pl/

Kind regards,
Welcome Point UW

Informacje o lektoratach języka angielskiego dla studentów zaocznych

Rejestracja na lektoraty w semestrze zimowym 2020/2021 dla studentów zaocznych będzie miała dwie tury:

I tura: 18.09.2020-11.10.2020

II tura: 02.11.2020-08.11.2020

Rejestracja rozpoczyna się o godz. 21:00 i kończy o godz. 23:59.

1.  Studenci muszą się zarejestrować SAMODZIELNIE na lektoraty poprzez system USOS – rejestracja żetonowa:

https://rejestracja.usos.uw.edu.pl/catalogue.php?rg=4024-2020Z-JO-Z

2. Studenci proszeni się o DOKŁADNE zapoznanie się z instrukcjami zapisów na lektoraty, znajdującymi się na stronach rejestracji; instrukcja na stronie Szkoły: http://szjo.uw.edu.pl/132-2/

3.  Dane w systemie rejestracji są odświeżane cyklicznie i w związku z tym należy się liczyć z opóźnionym przepływem informacji, np. wyników testów poziomujących.

4.  Studenci, którzy nie wykonywali jeszcze testu poziomującego, a będą się rejestrowali na lektoraty w semestrze zimowym po raz pierwszy, powinni podejść do testu poziomującego, który jest dostępny w dniach: 25.05-07.11.2020 pod adresem: https://kampus.come.uw.edu.pl/course/index.php?categoryid=28 

5.  Test wystarczy wykonać jeden raz w toku studiów, natomiast niewykonanie go uniemożliwia rejestrację na lektorat. Migracja wyniku testu poziomującego trwa do 2 dni – dopiero po tym terminie będzie możliwa rejestracja na lektorat.

6.  Wyniki testów poziomujących mają na celu pomoc w wyborze lektoratu. To jednak sam student decyduje o ostatecznym wyborze poziomu. Wyniki testu poziomującego nie są wiążące. Rejestracja obejmuje zrobienie testu poziomującego, ale wynik testu nie ogranicza możliwości zapisania się na wybrany lektorat. Student może się zapisać do wybranej grupy, nawet jeśli ma ona inny poziom, niż wynik uzyskany w teście poziomującym.

7.   Oznaczenia poziomów grup dotyczą poziomu docelowego, czyli osiąganego po zakończeniu kursu.

8.  W trybie pracy zdalnej zajęcia prowadzone będą za pomocą aplikacji internetowych, takich jak Zoom, Google Meet, Big Blue Button, Microsoft Teams, Skype itp. Informacja o wyborze konkretnej aplikacji jest podana przy opisie kursu w USOS.

9.   Studentom, którzy nie zapiszą się samodzielnie na lektorat w USOS, lektorzy nie będą mogli wysłać zaproszenia na zajęcia oraz wystawić oceny z zaliczenia na koniec semestru. Wynika to z braku nazwiska niezarejestrowanego studenta w protokole w USOS.

10.  W trybie pracy zdalnej nieodzowne jest również, aby student posiadał adres mailowy w domenie UW już na początku semestru. Bez takiego adresu student nie będzie mógł zostać zaproszony na zajęcia prowadzone za pomocą aplikacji internetowych, takich jak Zoom, Google Meet, Microsoft Teams itd.

11.  Studenci studiów niestacjonarnych mają możliwość skorzystania nie tylko z grup dla nich dedykowanych, ale również z innych „żetonowych” lektoratów na UW, jeśli są w stanie uczestniczyć w zajęciach, które odbywają się w tygodniu, a nie w weekendy. Jeśli w USOS jest grupa, która ma odpowiedni poziom językowy i pasujące terminy, a są w niej jeszcze wolne miejsca, w celu dopisania się na listę student zaoczny powinien zwrócić się do Biura Pełnomocnika Rektora UW ds. organizacji nauczania języków obcych (http://www.jezyki.pelnomocnik.uw.edu.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=90&Itemid=61).

Uroczysta Inauguracja Roku Akademickiego 2020/2021 oraz Pożegnanie Absolwentów Wydziału Dziennikarstwa Informacji i Bibliologii UW

2020 inauguracja

ZAPROSZENIE

Szanowni Państwo!

Prof. dr hab. Janusz Adamowski, Dziekan Wydziału Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii UW, wraz z Kolegium Dziekańskim i Zarządem Samorządu Studentów WDIB UW, serdecznie zapraszają na tradycyjną uroczystą Inaugurację Roku Akademickiego 2020/2021 połączoną z Pożegnaniem tegorocznych Absolwentów studiów I i II stopnia oraz studiów podyplomowych.

Uroczystość rozpocznie się 28 września 2020 roku w Auli Dawnej Biblioteki UW (Kampus Centralny) o godz. 11:00, zaś jej zakończenie przewidziane zostało na godz.12.45.

Z uwagi na trwające nadal obostrzenia epidemiczne liczba miejsc w Auli została bardzo znacznie ograniczona. W związku z tym do udziału w Immatrykulacji nowych Studentów, zaproszone zostały osoby z najlepszym wynikiem rekrutacyjnym.

Absolwentów, chcących wziąć udział w Pożegnaniu, obowiązuje zasada zgłoszeń „kto pierwszy, ten lepszy”. Zgłoszenia te przyjmujemy od 14 do 24 września, za pośrednictwem formularza: https://forms.gle/RuKTP9iEzRi8BNrg9.

Pozostałe osoby bardzo serdecznie zapraszamy do wirtualnego uczestnictwa w tej uroczystości: Inauguracja i Pożegnanie Absolwentów będzie transmitowana w czasie rzeczywistym – stosowny link zostanie ogłoszony na stronie www.wdib.uw.edu.pl do dnia 26 września  br.

LINK DO TRANSMISJI NA ŻYWO (TRANSMISJA ROZPOCZNIE SIĘ 28 WRZEŚNIA O 10:50):

https://youtu.be/FTOa8yKNtKc

*Wydarzenie odbędzie się z zachowaniem zasad epidemicznego reżimu sanitarnego. Jego Uczestnicy proszeni będą o utrzymywanie 2 m dystansu oraz zasłonięcie ust i nosa podczas trwania całej uroczystości. W Auli będzie można zajmować tylko wyznaczone miejsca siedzące.

Dodatkowe informacje o udziale w uroczystości znajda Państwo w załączniku dodanym do niniejszej wiadomości.

Studia podyplomowe "Nowe media w instytucjach dziedzictwa kulturowego" - rekrutacja 2020/2021

ZAPRASZAMY NA PODYPLOMOWE STUDIA
„NOWE MEDIA W INSTYTUCJACH DZIEDZICTWA KULTUROWEGO”

 

Dla kogo?

Studia kierowane są do absolwentów studiów I oraz II stopnia, pracowników instytucji dziedzictwa kulturowego, muzeów, bibliotek, archiwów, instytucji edukacyjnych, szkół, agencji reklamowych, jak również dziennikarzy zajmujących się taką tematyką i innych osób zainteresowanych szeroko pojętą problematyką upowszechniania dziedzictwa kulturowego.

 

Tematyka studiów

Studia obejmują teoretyczne i praktyczne zagadnienia w zakresie funkcjonowania różnorodnych typów instytucji dziedzictwa kulturowego z wykorzystaniem nowych mediów i współczesnych technologii informatycznych, rewolucjonizujących możliwości ekspozycyjne, a także formę dokumentacji i udostępniania oraz inwentaryzowania i digitalizacji zbiorów.
Przykładowe proponowane zajęcia to: Historia instytucji dziedzictwa kultury, Tożsamość konkurencyjna instytucji dziedzictwa kulturowego, Technologie cyfrowe w dokumentacji i zarządzaniu zbiorami (digitalizacja i dokumentacja trójwymiarowa), Organizacja wystaw i prezentacji stałych i czasowych z wykorzystaniem nowych mediów, Promocja i kształtowanie wizerunku instytucji kultury oraz budowanie marki w oparciu o nowe media, Edukacja w instytucjach sektora GLAM, Grupy zagrożone wykluczeniem społecznym w instytucjach dziedzictwa kulturowego, Neuromuzeologia i wiele innych.

 

Gdzie i kiedy?

- Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego
- - - ul. Bednarska 2/4 00-310 Warszawa
- - - ul. Nowy Świat 69 00-927 Warszawa
- Zjazdy odbywać będą się w soboty i niedziele w ramowych godzinach 9.00-16.00
- Pierwszy zjazd planowany jest na przełom października i listopada 2020 roku

Ze względu na warunki epidemiologiczne, zajęcia w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021 odbywać się będą w formie zdalnej, za wyjątkiem zajęć praktycznych.

 

Rekrutacja

Rekrutacja trwa do 25 września 2020 roku.

Rekrutacja odbywa się za pomocą systemu Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK). Wymagane dokumenty prosimy o przesyłanie listem poleconym na adres adres Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii UW ul. Bednarska 2/4, 00-310 Warszawa z dopiskiem "Studia podyplomowe - Nowe media i instytucjach dziedzictwa kulturowego":
- - - podanie o przyjęcie na studia wydrukowane z systemu IRK,
- - - odpis dyplomu,
- - - adres korespondencyjny.

Możliwe jest również złożenie dokumentów osobiście w siedzibie Wydziału. W takim przypadku prosimy o wcześniejszy kontakt mailowy ze względu na pracę zdalną.

 

Opłaty

Czesne wynosi 3 300 złotych za trzy semestry łącznie.
Istnieje możliwość rozłożenia płatności na 3 raty.

Dodatkowe opłaty obejmują 30 zł za wydanie świadectwa ukończenia studiów i 4 zł za kartę słuchacza.

 

Kontakt

Więcej informacji o studiach znajdą Państwo na stronie: https://irk.uw.edu.pl/pl/offer/PODYPL2020/programme/SP-IN-NMIDK/ .
Zapraszamy do kontaktu mailowego pod adresem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub poprzez system IRK.

STYPENDIA ERASMUS - rozpoczęła się II tura rekrutacji!

DRUGA TURA REKRUTACJI NA STUDIA ZAGRANICZNE PROGRAMU ERASMUS!
.
Wszystkich zainteresowanych proszę o zapoznanie się z dokumentem opublikowanym przez BWZ: http://bwz.uw.edu.pl/2020/09/10/dodatkowa-kwalifikacja-tzw-druga-tura-ogolnouniwersytecka-na-czesciowe-studia-zagraniczne/
"Podanie z aktualnym numerem telefonu adresowane do BWZ UW (podanie należy napisać samodzielnie, nie ma wzoru tego dokumentu)"  (wraz z kopiami pozostałych dokumentów, o których mówi ogłoszenie) należy wysyłać na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 Dokąd można pojechać?
(wyciąg z listy ze strony BWZ)
("tylko <język>" - zajęcia prowadzone jedynie w lokalnym języku, który przy kwalifikacji będzie wymagany, na poziomie co najmniej B2)
("tylko bibliot." - miejsca jedynie dla studentów bibliotekoznawstwa).
 
 
Wydziałowy Koordynator Erasmus
Michał Zając

Egzamin poprawkowy z makroekonomii

Szanowni Państwo,

egzamin poprawkowy z Makroekonomii jest dostępny dla osób, które nie przystąpiły dotychczas do egzaminu lub nie zdały w pierwszym terminie (zerowym).

Egzamin odbędzie się zdalnie w formie ustnej - 18 września od godz. 15.

Aby przystąpić do egzaminu konieczne jest mailowe zgłoszenie gotowości zdawania, które należy zrobić do 13 września (niedziela) godz. 20.

mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

W zgłoszeniu proszę podać numer indeksu

Na tej podstawie ustalona zostanie kolejność zdających i zainteresowani otrzymają link do egzaminu.

Tadeusz Kowalski, prof. UW

Informacja dotycząca prowadzenia zajęć dydaktycznych w semestrze zimowym

Zgodnie z treścią Zarządzenia  nr 206 Rektora UW z dnia 7 września 2020 r. zajęcia w nadchodzącym semestrze zimowym roku akademickiego 2020/21 będą się odbywały zdalnie z wyjątkiem części zajęć o charakterze praktycznym. Lista tych zajęć wraz z informacją o sposobie ich realizacji zostaną udostępnione do 21 września b.r. Studentów, którzy ze względu na stan zdrowia znajdują się w grupie ryzyka prosimy o kontakt z P. J. Krześnicką Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Przypominamy, że postanowieniem Rektora UW zajęcia dydaktyczne rozpoczną się 15 października b.r.

Na wszystkich kierunkach zajęcia online będą się odbywały wg. ustalonego i udostępnionego planu. W miejsce sal zostaną wpisane narzędzia za pośrednictwem których prowadzący będą je realizować. Wkrótce poinformujemy też o ustalonych zasadach łączenia się prowadzących ze studentami na pierwszych zajęciach w semestrze.

Do dnia 21 września zostanie przedstawiona szczegółowa informacja dotycząca harmonogramu dni adaptacyjnych dla pierwszych lat na poszczególnych kierunkach studiów.

Na bieżąco będziemy też informować o kolejnych podejmowanych decyzjach.

Termin egzaminu poprawkowego dr. A. Świąteckiego w letniej sesji poprawkowej 2019/2020

Po raz kolejny przypominam, że dziś (1.09.2020) odbędą się egzaminy poprawkowe z przedmiotów (dla wszystkich rodzajów studiów):

1. Teoria organizacji i zarządzania (meet.google.com/ovi-wjyi-gjy) godz.19.00

2. Marketing (meet.google.com/kuh-bpfa-ihp) godz. 20.00

życzę powodzenia.

 

A. Świątecki

4EU+ - Lifelong Learning

Szanowni Państwo,

jednym z obszarów, który Uniwersytet Warszawski realizuje w ramach sojuszu 4EU+, jest Lifelong Learning - idea ta zakłada propagowanie kształcenia przez całe życie. W ramach zadań związanych z projektem, przygotowujemy spis - “mapping” - wszystkich aktywności edukacyjnych dla dorosłych. Spis sporządzamy według wzoru, który przesyłam w załączniku. Dołączam również opis 4 kategorii badawczych, wg których grupowane są aktywności.

W związku z tym chciałabym zwrócić się z uprzejmą prośbą o przesłanie informacji na temat podejmowanych w tym zakresie aktywności na Państwa Wydziale. Mogą to być: szkolenia, kursy, wykłady otwarte, debaty, wydarzenia, które skierowane są nie tylko do naszej społeczności akademickiej i odpowiadają idei Lifelong Learning (formal and non-formal lifelong learning activities). Będziemy wdzięczni za przesłanie uzupełnionego załącznika do 21 września (poniedziałek).

Wyniki będą przedstawione łącznie na forum osób odpowiedzialnych za działania związane z ideą Lifelong Learning w ramach sojuszu 4EU+. Na tej podstawie zostaną wysunięte propozycje dalszych działań w ramach sojuszu, stąd niezwykle ważne jest, by stworzyć kompletny “mapping” oferty Lifelong Learning na Uniwersytecie Warszawskim.