Studia Podyplomowe Technologie Informacyjne Nowych Mediów

Studia skierowane do osób zainteresowanych dziennikarstwem, zapleczem organizacyjnym i technologicznym mediów. Mają przygotować specjalistów niezbędnych w każdej instytucji medialnej, potrafiących rozwiązywać problemy związane z projektowaniem, budową i funkcjonowaniem nowych mediów, a w tym internetu, wydawnictw, gazet i periodyków, stacji radiowych i telewizyjnych. W szczególności chodzi o wiedzę w zakresie ekonomiki mediów, zarządzania mediami, reklamy i marketingu oraz zastosowań technologii informacyjnych w mediach.

Studia podyplomowe przygotowują słuchaczy do zarządzania mediami za pomocą metod i technik inżynierskich. W szczególności uczymy posługiwania się systemami informatycznego wspomagania zarządzaniem: koszty, finanse, kapitał, kadry. Absolwenci studiów zdobywają praktyczne umiejętności profesjonalnego wykorzystania sprzętu dziennikarskiego i informatycznego – w tym urządzeń mobilnych oraz specjalistycznego oprogramowania.

Zapisz się na : https://irk.oferta.uw.edu.pl/pl/offer/programme/SP-DM-TINM/?from=field:DS020103