Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Na kierunku Dziennikarstwo i komunikacja społeczna (I stopień, zaoczne i wieczorowe*) prowadzimy obecnie studia niestacjonarne w trzech specjalnościach (przy czym studenci wybierają specjalność na II roku w I semestrze), czyli:

  1. Dziennikarskiej z następującymi specjalizacjami:
    • prasowa,
    • telewizyjna,
    • radiowa
  1. Public relations i marketing medialny. 
  2. Fotografia prasowa, reklamowa i wydawnicza.

 * uwaga, od roku akademickiego 2016/2017 na studiach niestacjonarnych zaocznych rozpoczynamy kształcenie studentów na kierunku Dziennikarstwo i medioznawstwo. Kierunek Dziennikarstwo i komunikacja społeczna na studiach niestacjonarnych zaocznych będzie stopniowo wygaszany (w obecnym roku akademickim prowadzimy wyłącznie II i III rok studiów). Kierunek Dziennikarstwo i komunikacja społeczna na studiach niestacjonarnych wieczorowych także jest wygaszany (w obecnym roku akademickim prowadzimy wyłącznie III rok na tym kierunku i nie planujemy tu żadnej rekrutacji).