Proces rekrutacyjny

Od roku akademickiego 2016/2017 na studiach niestacjonarnych zaocznych rozpoczynamy kształcenie studentów na kierunku Dziennikarstwo i medioznawstwo. Kierunek Dziennikarstwo i komunikacja społeczna na studiach niestacjonarnych zaocznych będzie stopniowo wygaszany (w obecnym roku akademickim prowadzimy wyłącznie II i III rok studiów). Kierunek Dziennikarstwo i komunikacja społeczna na studiach niestacjonarnych wieczorowych także jest wygaszany (w obecnym roku akademickim prowadzimy wyłącznie III rok na tym kierunku i nie planujemy tu żadnej rekrutacji).

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami rekrutacji na kierunek Dziennikarstwo i medioznawstwo, I stopień, studia zaoczne: https://irk.uw.edu.pl/katalog.php?op=info&id=NZ1-DK&kategoria=studia_1