Wiedza, kompetencje i umiejętności absolwentów

Wiedza, kompetencje i umiejętności absolwentów kierunku Dziennikarstwo i medioznawstwo (I stopień, studia stacjonarne):

 

Wiedza, kompetencje i umiejętności absolwentów kierunku Dziennikarstwo i medioznawstwo (I stopień, studia stacjonarne równoległe):

 

Wiedza, kompetencje i umiejętności absolwentów kierunku Dziennikarstwo i medioznawstwo (I stopień, studia niestacjonarne zaoczne)

 

Wiedza, kompetencje i umiejętności absolwentów kierunku Dziennikarstwo i medioznawstwo (I stopień, studia niestacjonarne równoległe)