Journalism and Communication Studies

Studia na kierunku Journalism and Communication Studies przygotowują do pracy w mediach (prasa, radio, telewizja), agencjach public relations oraz reklamowych a także w instytucjach publicznych, gdzie absolwenci tego kierunku mogą pełnić funkcję osoby odpowiedzialnej za kontakty z mediami.

Absolwent zdobędzie ogólną wiedzę dotyczącą teorii komunikacji, podstaw prawa, etyki zawodu dziennikarskiego, filozofii, historii, ekonomii. Treści określone w planie i programie studiów realizowane są także poprzez zajęcia praktyczne, które mają umożliwić studentowi orientację w specyfice pracy redakcyjnej w poszczególnych mediach. Zajęcia praktyczne mają charakter obligatoryjny i stanowią uzupełnienie dla tradycyjnych form takich, jak wykłady, ćwiczenia, konwersatoria. Część zajęć jest realizowana także poprzez e-learning.
Wszystkie zajęcia prowadzone są w języku angielskim przez dobrze wykształconą kadrę akademicką oraz praktyków od dawna związanych z Wydziałem. Pozwoli to studentom na pogłębienie znajomości języka angielskiego również o aparat pojęciowy dziennikarskiego profesjonalisty.
Absolwent tego kierunku będzie potrafił wykorzystać zdobytą wiedzę oraz umiejętności w komunikowaniu się w miejscu pracy, sprawnie posługiwać się dostępnymi środkami komunikacji, aktywnie uczestniczyć w pracy grupowej oraz organizować pracę i stanowisko pracy.

Rekrutacja na: https://irk.uw.edu.pl/katalog.php?op=info&id=S1-J-IS&kategoria=studia_5