Logistyka i administrowanie w mediach

Na kierunku Logistyka i administrowanie w mediach I stopnia (stacjonarne i niestacjonarne zaoczne) prowadzimy obecnie studia niestacjonarne w specjalnościach:

  1. Technologie informacyjne mediów (od roku akademickiego 2016/2017 w miejsce tej specjalności wprowadzono zarządzanie i technologie mediów).
  1. Logistyka i marketing w mediach.

Obecnie trwają zapisy na kierunek: