Proces rekrutacyjny

Wymagane dokumenty  

Rekrutacja na kierunek Logistyka i administrowanie w mediach (I stopień, studia stacjonarne):

 

Rekrutacja na kierunek Logistyka i administrowanie w mediach (I stopień, studia stacjonarne równoległe):

 

Rekrutacja na kierunek Logistyka i administrowanie w mediach (I stopień, studia niestacjonarne zaoczne):

 

Rekrutacja na kierunek Logistyka i administrowanie w mediach (I stopień, studia niestacjonarne zaoczne równoległe):