Wiedza, kompetencje i umiejętności absolwentów

Wiedza, kompetencje i umiejętności absolwentów kierunku Logistyka i administrowanie w mediach (I stopień, studia stacjonarne):

 

Wiedza, kompetencje i umiejętności absolwentów kierunku Logistyka i administrowanie w mediach (I stopień, studia stacjonarne równoległe):

 

Wiedza, kompetencje i umiejętności absolwentów kierunku Logistyka i administrowanie w mediach (I stopień, studia niestacjonarne zaoczne):

 

Wiedza, kompetencje i umiejętności absolwentów kierunku Logistyka i administrowanie w mediach (I stopień, studia niestacjonarne zaoczne równoległe):