Logistyka mediów

Na kierunku Logistyka mediów I stopnia (stacjonarne i niestacjonarne zaoczne) prowadzimy obecnie studia niestacjonarne w specjalnościach*:

  1. Technologie informacyjne mediów (od roku akademickiego 2016/2017 w miejsce tej specjalności wprowadzono zarządzanie i technologie mediów).
  1. Logistyka i marketing w mediach.

*obecnie nie prowadzimy rekrutacji na kierunek Logistyka mediów. Zapraszamy na kierunek Logistyka i administrowanie w mediach (I stopień, studia stacjonarne i niestacjonarne zaoczne).