Proces rekrutacyjny

Obecnie nie prowadzimy rekrutacji na kierunek Logistyka mediów. Zapraszamy na kierunek Logistyka i administrowanie w mediach (I stopień, studia stacjonarne i niestacjonarne zaoczne).