Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Na kierunku Dziennikarstwo i komunikacja społeczna (II stopień, studia niestacjonarne zaoczne*) prowadzimy obecnie studia niestacjonarne w dwóch specjalnościach*:

  1. Dziennikarstwo z następującymi zajęciami warsztatowymi:
    • Dziennikarstwo telewizyjne
    • Warsztat radiowy
    • Publicystyka kulturalna
    • Warsztat prasowy
  2. Fotografia prasowa, reklamowa i wydawnicza 

* uwaga, obecnie nie prowadzimy rekrutacji na kierunek Dziennikarstwo i komunikacja społeczna II stopnia, studia niestacjonarne wieczorowe. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą studiów niestacjonarnych zaocznych.