Wiedza, kompetencje i umiejętności absolwentów

Wiedza, kompetencje i umiejętności absolwentów kierunku Dziennikarstwo i komunikacja społeczna (II stopień, studia niestacjonarne zaoczne):

Wiedza, kompetencje i umiejętności absolwentów kierunku Dziennikarstwo i komunikacja społeczna (II stopień, studia niestacjonarne zaoczne równoległe):