Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo

Na kierunku Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo II stopnia prowadzimy studia stacjonarne i niestacjonarne zaoczne z następującymi specjalizacjami:

  • architektura informacji i wiedzy,
  • edytorstwo,
  • dziedzictwo kulturowe,
  • informacja w biznesie,
  • zarządzanie informacją i wiedzą,
  • organizacja i zarządzanie bibliotekami,
  • informacja i komunikacja w europejskich instytucjach kultury.