Programy studiów

Rozpoczęcie nauki w roku akademickim 2016/2017

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Dziennikarstwo i medioznawstwo

Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo

Logistyka i administrowanie w mediach

Rozpoczęcie nauki w roku akademickim 2015/2016

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Dziennikarstwo i medioznawstwo

Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo

Logistyka i administrowanie w mediach

Rozpoczęcie nauki w roku akademickim 2014/2015

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Dziennikarstwo i medioznawstwo

Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo

Logistyka mediów