Programy studiów

Rozpoczęcie nauki w roku akademickim 2018/2019

Dziennikarstwo i medioznawstwo

Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo

Logistyka i administrowanie w mediach

Studia w języku angielskim

Architektura przestrzeni Informacyjnych

Publikowanie współczesne

Rozpoczęcie nauki w roku akademickim 2017/2018

Dziennikarstwo i medioznawstwo

Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo

Logistyka i administrowanie w mediach

Studia w języku angielskim

  • full-time studies, degree I, Journalism and Information Study

Rozpoczęcie nauki w roku akademickim 2016/2017

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Dziennikarstwo i medioznawstwo

Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo

Logistyka i administrowanie w mediach

Rozpoczęcie nauki w roku akademickim 2015/2016

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Dziennikarstwo i medioznawstwo

Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo

Logistyka i administrowanie w mediach

Rozpoczęcie nauki w roku akademickim 2014/2015

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Dziennikarstwo i medioznawstwo

Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo

Logistyka mediów