Podyplomowe Studia Bibliotekoznawstwa

Bibliotekarstwo jest zawodem, który zapewnia dostęp do najnowszych zdobyczy nauki, umożliwia poszerzenie własnych kwalifikacji, a także przyczynia się do popularyzacji oświaty i kultury. Aby jednak bibliotekarz był kompetentnym doradcą i przewodnikiem w świecie różnorodnych źródeł informacji powinien ustawicznie doskonalić swoją wiedzę, znajomość nowoczesnych technologii informacyjnych i umiejętność wyszukiwania potrzebnych informacji. Nowoczesnemu bibliotekarzowi niezbędna jest także wiedza na temat funkcjonowania w zmieniających się warunkach społeczno-gospodarczych, pozyskiwania środków na swoją działalność, satysfakcjonowania użytkowników i utrzymywania wysokiej jakości usług mimo konieczności ograniczania budżetu.


Wychodząc naprzeciw potrzebom środowiska Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego oferuje możliwość podnoszenia i uzupełniania formalnych kwalifikacji bibliotekarskich osób zatrudnionych bądź chcących podjąć pracę w różnego typu bibliotekach w ramach Podyplomowych Studiów Bibliotekoznawstwa.


Studia trwają 3 semestry dla nauczycieli-bibliotekarzy (dla pozostałych 2 semestry) i odbywają się w trybie 3-dniowych sesji (piątek-sobota-niedziela) do 6 razy w semestrze (Razem 12-18 sesji). Program kształcenia realizowany jest w 2 wariantach:

 1. biblioteki w systemie oświaty i kultury adresowanym do bibliotekarzy szkolnych i pedagogicznych (dającym dodatkową specjalność nauczycielską, 3 semestry w wymiarze 350 godz.)
 2. biblioteki w systemie nauki dla pracowników innych sieci bibliotecznych (2 semestry w wymiarze 180 godz.)

Zajęcia prowadzone są w formie wykładów, ćwiczeń i zajęć terenowych w wiodących bibliotekach Warszawy. Wykładowcy są nauczycielami akademickimi i doświadczonymi praktykami związanymi z zawodem bibliotekarskim.


INFORMACJE I ZAPISY

Kierownik Studiów – prof. dr hab. Elżbieta Barbara Zybert

Sekretarz Studiów – mgr Robert Brzóska – dyżury 11-13 wtorek, środa i piątek
w pok. 038, ul. Bednarska 2/4, tel. +48 0-22 55-20-283. (e-mail: r.brzoska[at]uw.edu.pl)

Rekrutacja odbywa się dwuetapowo: według kolejności zgłoszeń i analizy dokumentów.

Etap 1. Rejestracja elektroniczna na stronie internetowej rejestracji kandydatów:
https://irk.podyplomowe.uw.edu.pl/pl/

Terminy rejestracji: I tura – od 1 czerwca 2017 r. do 30 września 2017 r.

Jeśli limit miejsc nie zostanie uzyskany to uruchomimy II turę rejestracji w terminie
od 1 października 2017 r. do 22 listopada 2017 r.

Etap 2. Po zarejestrowaniu się dostarczenie dokumentów maksymalnie do 22 listopada 2017 r.

Dokumenty można składać do 30 września b. r. (w przypadku I tury zapisów),
a do 22 listopada b.r. (w przypadku II tury zapisów) osobiście lub wysłać na adres:

Podyplomowe Studia Bibliotekoznawstwa
Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii UW
ul. Bednarska 2/4, 00-310 Warszawa
pokój 038

UWAGA!
Osoby zapisane na studia będą mogły je podjąć jedynie gdy dostarczą komplet dokumentów.


Komplet dokumentów obejmuje:

 1. Podanie o przyjęcie na studia wydrukowane z systemu IRK.
 2. Odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (licencjackich bądź magisterskich) lub poświadczona kopia
 3. Kserokopię dowodu osobistego.
 4. Deklaracja wyboru ścieżki wraz z adresem do korespondencji (w załączniku pod tekstem)
 5. Wypełniona i podpisana umowa o warunkach odpłatności za studia podyplomowe wydrukowana dwustronnie – 1 egzemplarz. Umowa o warunkach odpłatności za studia – PSB
  UWAGA! (w załączniku pod tekstem)
  W przypadku rezygnacji po złożeniu dokumentów należy rozwiązać umowę na piśmie.
 6. Koperta – mieszcząca format A5 z adresem zwrotnym do korespondencji.

Koszty:
świadectwo końcowe 30 zł;
karta słuchacza 4 zł.
Czesne – cena całości:
2800 zł (3-sem 350 godz.);
2300 zł (2-sem 180 godz.).

 

Załączniki:
Pobierz plik (Deklaracja.rtf)Deklaracja.rtf32 kB
Pobierz plik (Umowa-o-warunkach-odpłatności-za-studia-PSB.doc)Umowa35 kB