Komunikaty

Komunikaty – Podyplomowe Studia Bibliotekoznawstwa

Informacje, terminy zjazdów oraz plany zajęć na rok akademicki 2017/2018

Komunikaty – Podyplomowe Studia Bibliotekoznawstwa

Informacje, terminy zjazdów oraz plany zajęć na rok akademicki 2017/2018

Nowy Kurs XXIX

Nowy Kurs XXIX

Szanowni Państwo.
Opublikowałem aktualizację informacji (04-02-2018 r.).
Zapraszam na kolejną edycję Podyplomowych Studiów Bibliotekoznawstwa.
• Inauguracja 2017 (zał. nr 00)
• Terminy zjazdów – Nowy Kurs XXIX – rok akad. 2017-2018 (zał. nr 1)
• Karta obiegowa (zał. nr 2)
• Wykaz przedmiotów ścieżka BN (zał. nr 4)
• Wykaz przedmiotów ścieżka BSO (zał. nr 5)
• Lista słuchaczy 2017-2018 z podziałem na ścieżki (zał. nr 6)
• Plan zajęć I sem. zimowy 2017-2018 (zał. nr 7)
• Podział na grupy – zajęcia komputerowe (zał. nr 8) - proponowany
• Program studiów z opisem (zał. nr 9)

Kurs XXVIII

Kurs XXVIII

Szanowni Państwo.
Opublikowałem aktualizację informacji (23-11-2017 r.).
Proszę o zapoznanie się z podanymi informacjami oraz o rozpowszechnienie tych wiadomości we własnym gronie.

• Plan zajęć III sem. zimowy 2017-2018 (zał. nr 13)
• Podział na grupy do egzaminu - ścieżka BSO (zał. nr 15)