Komunikaty

Komunikaty – Podyplomowe Studia Bibliotekoznawstwa

Informacje, terminy zjazdów oraz plany zajęć na rok akademicki 2017/2018

Komunikaty – Podyplomowe Studia Bibliotekoznawstwa

Informacje, terminy zjazdów oraz plany zajęć na rok akademicki 2017/2018

Nowy Kurs XXIX

Nowy Kurs XXIX

Szanowni Państwo.
Opublikowałem aktualizację informacji (17-10-2017 r.).
Zapraszam na kolejną edycję Podyplomowych Studiów Bibliotekoznawstwa.
Trwa II tura rejestracji w terminie do 22 listopada 2017 r.
Rejestarcja na stronie https://irk.podyplomowe.uw.edu.pl/pl/

• Terminy zjazdów – Nowy Kurs XXIX – rok akad. 2017-2018 (zał. nr 14)
• Wykaz przedmiotów ścieżka BN (zał. nr 4)
• Wykaz przedmiotów ścieżka BSO (zał. nr 5)
• Lista słuchaczy 2017-2018 z podziałem na ścieżki (zał. nr 6)
• Program studiów z opisem (zał. nr 9)

Kurs XXVIII

Kurs XXVIII

Szanowni Państwo.
Opublikowałem aktualizację informacji (10-05-2017 r.).
Proszę o zapoznanie się z podanymi informacjami oraz o rozpowszechnienie tych wiadomości we własnym gronie.

• Terminy zjazdów – Nowy Kurs XXVIII – rok akad. 2016-2017 (zał. nr 1)
• Karta obiegowa (zał. nr 2)
• Lista słuchaczy 2016-2017 z podziałem na ścieżki (zał. nr 6)
• Plan zajęć I sem 2016-2017 (semestr zimowy 2016-2017) (zał. nr 7)
• Podział na grupy – zajęcia komputerowe (zał. nr 8) - proponowany
• Plan zajęć II sem 2016-2017 (semestr letni 2016-2017)  (zał. nr 10)
• Podział na grupy - zajęcia Wizyty w bibliotekach warszawskich (zał. nr 11)
• Podział na grupy - zajęcia Metodyka pracy z czytelnikiem... (zał. nr 12)
• Plan zajęć III sem 2017-2018 (semestr zimowy 2017-2018)  (zał. nr 13)
• Podział na grupy do egzaminu - ścieżka BN (zał. nr 15)