Podyplomowe Studia Polityki Wydawniczej i Księgarstwa

Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii

Uniwersytetu Warszawskiego

pragnie poinformować, że w nowym roku akademickim swą kolejną edycję rozpoczną

Podyplomowe Studia Polityki Wydawniczej i Księgarstwa  

Studium działa od 1998 r. Jego kierownikiem jest dr hab. Marek Tobera, sekretarzem naukowym dr Agnieszka Chamera. Nauka trwa dwa semestry, od listopada 2019 r. do lipca 2020 r. Zajęcia odbywają się co kilka weekendów (piątki godz. 16.30-19.45, soboty godz. 10.00-17.15, niedziele, godz. 10.00-13.15), 5 razy w semestrze, w sumie przewidziano 160 godz. zajęć w ciągu roku. Program obejmuje szeroko pojętą problematykę rynku książki oraz zagadnienia praktyczne związane m.in. z marketingiem wydawniczym, zarządzaniem wydawnictwem, informacją o książce, pracą redakcji, zakupem praw autorskich, promocją na targach, dystrybucją, nowymi technologiami. Studia przeznaczone są zarówno dla osób, które pracują już na rynku książki i pragnęłyby ponieść swoje kwalifikacje, jak również dla tych, które przewidują możliwość podjęcia takiej pracy w przyszłości. Celem studiów jest zapoznanie się z realiami rynku wydawniczego i księgarskiego, uzyskanie podstawowych kwalifikacji w dziedzinie zarządzania działalnością wydawniczą lub księgarską.

Program studiów obejmuje następujące przedmioty: marketing na rynku książki, zarządzanie wydawnictwem, segmentacja polskiego rynku książki, panorama polskiego rynku książki, podstawy prawa autorskiego, wydawniczo-księgarskie Public Relations, książka a prawo, zarządzanie redakcją w wydawnictwie książkowym, estetyka książki , problemy księgarstwa polskiego, produkcja w wydawnictwie, relacje międzysektorowe na rynku książki , targi książki , budowa listy wydawniczej, e-bezpieczeństwo w wydawnictwie, Internet w wydawnictwie, książka elektroniczna na świecie, media branży wydawniczo-księgarskiej, problemy hurtu, przemysł książkowy na świecie, relacje wydawców z mediami, rynek ksiązki w Polsce, self publishing, sprzedaż praw autorskich. Przyjmujemy osoby posiadające co najmniej tytuł licencjata.

Wykładowcami są uczestnicy i analitycy rynku książki, znający omawiane zagadnienia z praktyki zawodowej

Włodzimierz Albin (prezes Polskiej Izby Książki, szef Wolters Kluwer) oraz Karina Smolak i Jarosław Matuszewski (Wolters Kluwer) - Zarządzanie wydawnictwem

Jacek Włodarczyk (BMR, Wirtualny Wydawca) - Marketing wydawniczy

mec. Andrzej Karpowicz (Kancelaria Juris) – Prawo autorskie

Grzegorz Majerowicz (IPS, ABE-IPS, wiceprezes PIK) - Książka i prawo

Barbara Miecznicka (Difin, b. szefowa „Świata Książki”), Iwona Kuc (Difin) - Zarządzanie redakcją

dr Andrzej Rostocki (Polskie Tow. Socjologiczne) – Public relations na rynku książki

red. Andrzej Palacz (właściciel i red. nacz. miesięcznika „Wydawca”, wydawca.com.pl, wyd. Inicjał) - Poligrafia i edytorstwo

dr Grzegorz Boguta (prezes PIK przez pierwsze trzy kadencje, b. szef PWN, Doradztwo Wydawnicze GAB) - Panorama polskiego rynku książki

Jerzy Okuniewski (wiceprzewodniczący Stowarzyszenia Księgarzy Polskich, wiceprezes Książnicy Polskiej) - Problemy księgarstwa polskieg

red. Paweł Waszczyk (red. nacz. "Biblioteki Analiz") - Książka na świecie

Jolanta Zyzek (BookBook) – Problemy hurtu

Arkadiusz Seidler (Audioteka, d. dyr. w wyd. Langenscheidt, Buchmann i w Grupie Foksal) - Relacje międzysektorowe wydawca – hurtownik - księgarz, Książki audio

red. Piotr Dobrołęcki (red. naczelny „Magazynu Literackiego”) - Targi książki w Polsce, Media branżowe

Beata Stasińska (Agencja Literacko-Scenariuszowa, b. prezes W.A.B.) –Targi książki na świecie, Budowanie listy wydawniczej, Sprzedaż praw

Iwonna Stefańska (b. szefowa działu produkcji w CH Beck) – Problemy produkcji

red. Hanna Maria Giza (PR II) – Dziennikarz wobec rynku książki

Beata Gutowska (dyr. Publio.pl) – Książka elektroniczna w Polsce

Krzysztof Gutowski (Plagiat.pl) - e-bezpieczeństwo na rynku książki

dr Michał Zając (Uniwersytet Warszawski) – Rynek książki dla dzieci

Sonia Draga (wyd. Sonia Draga) - Bestsellery na rynku polskim

Barbara Jóźwiak (szefowa Copyright Polska, wiceprezes PIK) - Problemy wydawnictw akademickich

Jarosław Matuszewski (dyr. ds. komunikacji i rzecznik prasowy WSiP) - Książka szkolna w Polsce

Piotr Kierył (wyd. RM) - Poradniki w ofercie wydawców

ks. Leszek Skorupa (wyd. Jedność)- Segment wydawnictw katolickich

dr hab. Marek Tobera (Uniwersytet Warszawski, członek zarządu SKP) - Transformacja polskiego rynku książki

Zapraszamy studentów ostatniego roku studiów magisterskich kierunku informacja naukowa i bibliotekoznawstwo

Studenci II roku studiów magisterskich kierunku informacja naukowa i bibliotekoznawstwo  Wydziału Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii UW zarówno stacjonarnych, jak i niestacjonarnych, niezależnie od ścieżki specjalizacyjnej, mogą podjąć równolegle naukę na PSPWiK, przy czym mogą ubiegać się o redukcję czesnego niemal o połowę.

INFORMACJE

zapytania prosimy kierować drogą mailową. 

Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii
Uniwersytet Warszawski
ul. Nowy Świat 69
00-927 Warszawa

dr hab. Agnieszka Chamera
III piętro, pok. 139
tel. 22 552 02 39
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

dr hab. Marek Tobera
tel. 22 55202 56, pok. 141
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

REKRUTACJA na rok akad. 2020/21

Rejestracja elektroniczna na rok akademicki 2020/2021 będzie możliwa od czerwca 2020 r.

Przebieg rekrutacji:

Etap 1. Rejestracja elektroniczna na stronie internetowej rejestracji kandydatów:
http://irk.oferta.uw.edu.pl/

Etap 2. Po zarejestrowaniu w systemie  IRK należy dostarczyć dokumenty, co jest warunkiem koniecznym do przyjęcia na studia.

Dokumenty należy przesłać pocztą na adres

Podyplomowe Studia Polityki Wydawniczej i Księgarstwa
Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii UW
ul. Nowy Świat 69, 00-927 Warszawa
z dopiskiem: Agnieszka Chamera

lub złożyć osobiście w Bibliotece WDIB przy ul. Nowy Świat 69, III p. (czynna pn-pt w godz. 9-19).

 

Komplet dokumentów obejmuje:

1.     Jedno zdjęcie 37×52 bez nakrycia głowy.

2.   Podanie o przyjęcie na studia podyplomowe z IRK

3.     Wypełniony kwestionariusz osobowy.

4.     Odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych bądź poświadczona kopia.

UWAGA!
W przypadku rezygnacji ze studiów po przyjęciu należy rozwiązać umowę na piśmie.Czesne – 3500 zł  płatne w 1, 2 lub 4 ratach.

świadectwo końcowe 30 zł;
karta słuchacza 4 zł.

Dokumenty do pobrania w załącznikach:

- kwestionariusz osobowy

- umowa o warunkach odpłatności za studia podyplomowe na UW finansowane przez osobę trzecią

- umowa o warunkach odpłatności za studia podyplomowe na UW współfinansowane przez osobę trzecią