Podyplomowe Studia Polityki Wydawniczej i Księgarstwa

Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii

Uniwersytetu Warszawskiego

pragnie poinformować, że w nowym roku akademickim swą kolejną edycję rozpoczną

Podyplomowe Studia Polityki Wydawniczej i Księgarstwa

Zgłoszenia i zapytania prosimy kierować drogą mailową. Przyjmujemy osoby posiadające co najmniej tytuł licencjata.

Studium działa od 1998 r. Jego kierownikiem jest dr hab. Marek Tobera, sekretarzem naukowym dr Agnieszka Chamera. Nauka trwa dwa semestry, od listopada 2016 r. do lipca 2017 r. Zajęcia odbywają się co kilka weekendów (piątki godz. 16.30-19.45, soboty godz. 10.00-17.15, niedziele, godz. 10.00-13.15), 5 razy w semestrze, w sumie przewidziano 160 godz. zajęć w ciągu roku. Program obejmuje szeroko pojętą problematykę rynku książki oraz zagadnienia praktyczne związane m.in. z marketingiem wydawniczym, zarządzaniem wydawnictwem, informacją o książce, pracą redakcji, zakupem praw autorskich, promocją na targach, dystrybucją, nowymi technologiami. Studia przeznaczone są zarówno dla osób, które pracują już na rynku książki i pragnęłyby ponieść swoje kwalifikacje, jak również dla tych, które przewidują możliwość podjęcia takiej pracy w przyszłości.

Wykładowcami są uczestnicy i analitycy rynku książki, znający omawiane zagadnienia z praktyki zawodowej:

 • Włodzimierz Albin – prezes Polskiej Izby Książki, prezes Wolters Kluwer Polska,
 • dr Grzegorz Boguta – b. prezes Polskiej Izby Książki (przez pierwsze trzy kadencje), b. szef PWN, właściciel firmy Doradztwo Wydawnicze GAB,
 • Piotr Dobrołęcki – b. wiceprezes Polskiej Izby Książki, red. naczelny „Magazynu Literackiego”
 • Sonia Draga – właścicielka Wydawnictwa Sonia Draga
 • Paweł Filar – właściciel i manager hurtowni Platon,
 • Maciej Foks – wykładowca na WDIB UW,
 • Hanna Maria Giza – dziennikarka PR II Polskiego Radia,
 • Krzysztof Gutowski – b. manager w firmach Empik, WAiP, Espace, PWE, obecnie project manager Plagiat.pl,
 • Barbara Jóźwiak – b. prezes wydawnictwa Hachette Livre Polska oraz Wydawnictwa Naukowego PWN, a także Grupy PWN, wiceprezes Polskiej Izby Ksiązki
 • Andrzej Karpowicz – b. wiceminister kultury, b. przewodniczący Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek, adwokat kancelarii Juris, autor kilku podręczników i poradników dotyczących problematyki prawa autorskiego
 • Daria Kielan – b. redaktor naczelna i dyrektor wydawnictwa Świat Książki
 • Piotr Kierył -współwłaściciel i wydawca w oficynie RM
 • Bogdan Klukowski – b. dyrektor Departamentu Książki Ministerstwa Kultury, b. red. „Nowych Książek”, b. specjalista ds. sprzedaży firmy Europress, b. dyrektor biura zarządu WSiP, autor monografii i artykułów na temat rynku książki
 • Piotr Kowalczyk – wydawca i specjalista w zakresie self-publishing
 • Grzegorz Majerowicz – współwłaściciel International Publishing Service oraz partner i wiceprezes zarządu ABE- IPS, szef Biblioteki Akustycznej, wiceprezes Polskiej Izby Książki
 • Jarosław Matuszewski – dyrektor do spraw komunikacji i PR oraz rzecznik prasowy Wydawnictw Szkolnych i Pedagogicznych przewodniczący Sekcji Wydawców Edukacyjnych Polskiej Izby Książki
 • Barbara Miecznicka – b. dyrektor wydawnictwa „Świat Książki”, specjalista w zakresie prowadzenia redakcji w nowoczesnym wydawnictwie, członek, zarządu i sekretarz generalny Polskiego PEN Club, redaktor w wydawnictwie Difin
 • Andrzej Palacz – właściciel i red. nacz. miesięcznika „Wydawca”, serwisu wydawca.com.pl oraz wydawnictwa Inicjał
 • dr Andrzej Rostocki – wykładowca UŁ, współpracownik prasy branżowej, do niedawna autor prestiżowych list bestsellerów publikowanych m.in. w „Rzeczypospolitej”
 • Arkadiusz Seidler – prezes zarządu sieci księgarń Serenissima,  b. manager w wyd. Bellona, Langenscheidt,  Buchamann oraz ABE Marketing
 • Leszek Skorupa – szef Wydawnictwa Jedność i Drukarni im. A. Półtawskiego, wiceprezes zarządu Stowarzyszenia Wydawców Katolickich
 • Beata Stasińska – współwłaścicielka i prezes zarządu wydawnictwa W.A.B., w PRL redaktor prasy i książek drugiego obiegu i pracownik działu rękopisów Muzeum Literatury w Warszawie, po 1989 r. m.in. redaktor „Ex Libris”
 • Iwonna Stefańska – b. wieloletni manager działu produkcji w Wydawnictwie CH Beck
 • Jacek Włodarczyk – współwłaściciel i manager firmy szkoleniowo-konsultingowej BMR, b. manager wyd. Książnica i Zielona Sowa,
 • dr Michał Zając – adiunkt na WDIB UW, autor podręcznika akademickiego o promocji książki dziecięcej oraz raportu o rynku książki dla dzieci, stały współpracownik prasy branżowej, działacz Polskiej Sekcji IBBY.

Zapraszamy studentów ostatniego roku studiów magisterskich kierunku informacja naukowa i bibliotekoznawstwo

Studenci II roku studiów magisterskich kierunku informacja naukowa i bibliotekoznawstwo  Wydziału Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii UW zarówno stacjonarnych, jak i niestacjonarnych, niezależnie od ścieżki specjalizacyjnej, mogą podjąć równolegle naukę na PSPWiK, przy czym mogą ubiegać się o redukcję czesnego niemal o połowę.

INFORMACJE I ZGŁOSZENIA

Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii
Uniwersytet Warszawski
ul. Nowy Świat 69
00-927 Warszawa

Agnieszka Chamera
III piętro, pok. 139
tel. 22 552 02 39
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Marek Tobera
tel. 22 55202 56, pok. 141
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Rekrutacja odbywa się dwuetapowo: według kolejności zgłoszeń i analizy dokumentów.

Etap 1. Rejestracja elektroniczna na stronie internetowej rejestracji kandydatów:
https://irk.podyplomowe.uw.edu.pl/pl/

Terminy rejestracji: II tura – od 3 października 2016 r. do 10 listopada 2016 r.

Etap 2. Po otrzymaniu zawiadomienia w systemie IRK o zakwalifikowaniu należy dostarczyć dokumenty 18 listopada 2016 r.

Dokumenty należy przesłać pocztą na adres

Podyplomowe Studia Polityki Wydawniczej i Księgarstwa
Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii UW
ul. Nowy Świat 69, 00-927 Warszawa
z dopiskiem: Agnieszka Chamera

lub złożyć osobiście w Bibliotece WDIB przy ul. Nowy Świat 69, III p. (czynna pn-pt w godz. 9-19)

Etap 3. Ostateczne wyniki rekrutacji zostaną ogłoszone 22 listopada 2016 r.

Komplet dokumentów obejmuje:

 1. Jedna fotografia 37×52 bez nakrycia głowy.
 2. Podanie o przyjęcie na studia podyplomowe z IRK
 3. Podanie kandydackie kierowane do Kierownika PSPWiK.
 4. Wypełniony kwestionariusz osobowy.
 5. Odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych bądź poświadczona kopia.
 6. Wypełniona i podpisana umowa o warunkach odpłatności za studia podyplomowe wydrukowana dwustronnie – 1 egzemplarz.

UWAGA!
W przypadku rezygnacji należy rozwiązać umowę na piśmie.

Koszty:
świadectwo końcowe 30 zł;
karta słuchacza 4 zł.
Czesne – cena całości: 3500 zł (2-sem ok. 160 godz.) płatne w ratach lub w całości.

Dokumenty do pobrania:

Dokumenty do pobrania dla słuchaczy Polskiej Akademii Księgarstwa: