Studia podyplomowe Dziennikarstwo sportowe i promocja sportu

Dziennikarstwo sportowe i promocja sportu to unikalne studia podyplomowe, łączące wiedzę praktyczną z teoretyczną. W dobie niezwykle szybkiego rozwoju mediów, komunikacji oraz dziedziny zwanej public relations pragniemy przygotować kadrę, która posiądzie wiedzę o sporcie, promocji sportu oraz public relations.

Absolwenci studiów będą dysponowali umiejętnościami niezbędnymi w każdej pracy dziennikarskiej związanej lub wykorzystującej wiedzę z zakresu sportu, a także w branżach pokrewnych związanych z komunikowaniem i wizerunkiem.

Studenci naszych studiów poznają teoretyczne podstawy oraz praktykę działania poszczególnych typów mediów, zasady tworzenia przekazów i programów oraz specyfikę warsztatu, struktury i cyklu produkcyjnego wybranych mediów sportowych.

Dzięki zajęciom praktycznym absolwenci zdobędą podstawową wiedzę do samodzielnej konstrukcji materiałów dziennikarskich z zakresu sportu w różnych rodzajach mediów, zaś zajęcia teoretyczne pozwolą im poznać specyfikę rynku sportowego, marketing i promocji oraz zależności między instytucjami.

Kształcenie w ramach studiów ma charakter interdyscyplinarny. Studia w wyniku połączenia wiedzy teoretycznej z zajęciami warsztatowymi w formie ćwiczeń i zajęciami w formie konwersatorium, zapewnią słuchaczom zdobycie nowej i udoskonalenie posiadanej wiedzy.

Specjalnie dobrana kadra wykładowców to przede wszystkim praktycy z wieloletnim stażem w wąskich specjalizacjach, którzy są gwarantem wysokiej jakości i szerokiego spectrum przekazywanej wiedzy.

Zapraszamy i zachęcamy do uczęszczania na zajęcia. Doskonała lokalizacja w centrum Warszawy w pobliżu przystanku metra!

Zarejestruj się na: https://irk.oferta.uw.edu.pl/pl/offer/programme/SP-DK-PSDS/