USOS - aktualności

Harmongram rejestracji na semestr letni 2017/2018

UWAGA STUDENCI !!!

REJESTRACJA NA ZAJĘCIA PROGRAMOWE 2017/2018 LATO!!!

Rejestracja na zajęcia programowe w semestrze letnim  2017/2018 odbędzie się w następujących terminach:

I TURA –grudzień 2016 (*wymuszone podpięcia)

Studia stacjonarne

Kierunek dziennikarstwo i medioznawstwo 18.12.2017 godz.20:00 do 31.12.2017 (rejestracja na przedmiot)

Kierunek informacja naukowa i bibliotekoznawstwo 18.12.2017 godz.20:00 do 31.12.2017 (rejestracja do grup)

Kierunek logistyka i administrowanie w mediach 18.12.2017 godz.20:00 do 31.12.2017 (rejestracja na przedmiot)

Z rejestracji zostały wyłączone studia niestacjonarne zaoczne, z wyjątkiem zapisów na lektoraty.

II TURA – styczeń 2016  (*wymuszone podpięcia)

Studia stacjonarne

Kierunek dziennikarstwo i medioznawstwo 15.01.2018 godz.20:00 do 31.01.2018 (rejestracja do grup)

Kierunek informacja naukowa i bibliotekoznawstwo 15.01.2018 godz.20:00 do 31.01.2018 (rejestracja do grup)

Kierunek logistyka i administrowanie w mediach 15.01.2018 godz.20:00 do 31.01.2018 (rejestracja do grup)

Studia niestacjonarne

Kierunek dziennikarstwo i medioznawstwo 15.01.2018 godz.20:00 do 31.01.2018 (rejestracja do grup)

Kierunek informacja naukowa i bibliotekoznawstwo 15.01.2018 godz.20:00 do 31.01.2018 (rejestracja do grup)

Kierunek logistyka i administrowanie w mediach 15.01.2018 godz.20:00 do 31.01.2018 (rejestracja do grup)

*Podczas rejestracji student będzie musiał od razu wybrać program, do którego będzie chciał podpiąć dany przedmiot, na który się zarejestrował.

Rejestracja dotyczy wszystkich przedmiotów, w tym wykładów. Na podstawie rejestracji zostaną stworzone protokoły egzaminacyjne. Zajęcia kontynuowane zostaną przepisane automatycznie. W indywidualnych przypadkach rejestracji prosimy zgłaszać się do kierowników studiów w celu wyrażenia zgody na dorejestrowanie administracyjne. Wszelkie podania o zmiany w rejestracji będą rozpatrywane po zakończeniu II tury rejestracji.

Rejestracji dokonujemy na stronie https://usosweb.uw.edu.pl

Jeżeli rejestrujemy się na zajęcia, które odbywają się w jednej grupie, to również należy zarejestrować się do tej grupy, pomimo, że to tylko jedna grupa.

Rejestracja na zajęcia na semestr zimowy na rok akademicki 2017/2018

UWAGA STUDENCI !!!

REJESTRACJA NA ZAJĘCIA PROGRAMOWE ZIMA 2017/2018!!!

Rejestracja na zajęcia programowe w semestrze zimowym 2017/2018 odbędzie się w następujących terminach:

I TURA –grudzień 2016 (*wymuszone podpięcia)

Kierunek dziennikarstwo i medioznawstwo 05.06.2017 godz.21:30 do 30.06.2017

Kierunek informacja naukowa i bibliotekoznawstwo 05.06.2017 godz.21:30 do 30.06.2017

Kierunek logistyka i administrowanie w mediach 05.06.2017 godz.21:30 do 30.06.2017

II TURA – styczeń 2016  (*wymuszone podpięcia)

Kierunek dziennikarstwo i medioznawstwo 04.09.01.2017 godz.21:30 do 16.10.2017

Kierunek informacja naukowa i bibliotekoznawstwo 04.09.01.2017 godz.21:30 do 16.10.2017

Kierunek logistyka i administrowanie w mediach 04.09.01.2017 godz.21:30 do 16.10.2017

*Podczas rejestracji student będzie musiał od razu wybrać program, do którego będzie chciał podpiąć dany przedmiot, na który się zarejestrował.

Rejestracja dotyczy wszystkich przedmiotów, w tym wykładów. Na podstawie rejestracji zostaną stworzone protokoły egzaminacyjne. Zajęcia kontynuowane zostaną przepisane automatycznie. W indywidualnych przypadkach w sprawie rejestracji prosimy zgłaszać się do kierowników studiów w celu wyrażenia zgody na dorejestrowanie administracyjne. Wszelkie podania o zmiany w rejestracji będą rozpatrywane po zakończeniu II tury rejestracji.

Rejestracji dokonujemy logując się na stronie: https://usosweb.uw.edu.pl/kontroler.php?_action=actionx:news/default()

Jeżeli rejestrujemy się na zajęcia, które odbywają się w jednej grupie, to również należy zarejestrować się do tej grupy, pomimo, że to tylko jedna grupa.

Z rejestracji zostały wyłączone studia niestacjonarne zaoczne, z wyjątkiem zapisów na lektoraty.

Możliwość wpisywania sylabusów w systemie USOSweb

Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, że decyzją Pani Prorektor ds. studentów i jakości kształcenia dr hab. Jolanty Choińskiej-Mika, prof. UW, w związku z koniecznością wprowadzenia do USOS sylabusów przedmiotów na semestr zimowy roku akademickiego 2017/2018 i przedmiotów całorocznych w roku akademickim 2017/2018, serwis USOSweb będzie otwarty dla koordynatorów przedmiotów i prowadzących zajęcia w okresie od 10.04.2017 r. do 30.05.2017 r.

Poprawiona rejestracja na monografy

W dniu 9.10.2016 r. o godz. 21.00 rozpocznie się poprawiona rejestracja na dwa monografy: Media w Chinach, Japonii i Korei oraz Tożsamość i wizerunek. O systemach identyfikacji wizualnej. Rejestracja ta jest dedykowana studentom II i III roku studiów stacjonarnych I stopnia dla kierunków dziennikarstwo i medioznawstwo, logistyka mediów oraz logistyka i administrowanie w mediach.

Uwaga rejestracja na wykłady monograficzne!!!

Szanowni Państwo,
w dniach 07.10-14.10.2016 r. odbędzie się dodatkowa rejestracja na wykłady monograficzne. Rejestracją objęci są studenci II i III roku studiów stacjonarnych I stopnia wszystkich specjalności na kierunkach logistyka mediów, logistyka i administrowanie w mediach oraz dziennikarstwo i medioznawstwo.


Rejestracja rozpocznie się o godz. 21.00 na głównym serwerze USOSweb:

https://usosweb.uw.edu.pl/kontroler.php?_action=actionx:news/default()