USOS - aktualności

REJESTRACJA NA ZAJĘCIA

REJESTRACJA NA ZAJĘCIA PROGRAMOWE 2019/2020

Rejestracja na zajęcia programowe oraz fakultatywne w semestrze letnim, 2019/2020 odbędzie się w następujących terminach:

I TURA –  grudzień 2019 (*wymuszone podpięcia)

Studia stacjonarne

Kierunek architektura przestrzeni informacyjnych 16.12.2019 godz.20:00 do 06.01.2020

Kierunek dziennikarstwo i medioznawstwo 16.12.2019 godz.20:00 do 06.01.2020

Podczas tej rejestrcji będzią wyłączone zapisy na specjalizację dla studentów II stopnia. Odbędzied się ona w II turze.

Kierunek informacja naukowa i bibliotekoznawstwo 16.12.2019 godz.20:00 do 06.01.2020

Logistyka i adminiatrowanie w mediach 16.12.2019 godz.20:00 do 06.01.2020

Kierunek publikowanie współczesne 16.12.2019 godz.20:00 do 06.01.2020

Studia niestacjonarne

Kierunek dziennikarstwo i medioznawstwo 20.01.2020 godz.20:00 do 17.02.2020

Kierunek informacja naukowa i bibliotekoznawstwo 20.01.2020 godz.20:00 do 17.02.2020

Logistyka i adminiatrowanie w mediach 20.01.2020 godz.20:00 do 17.02.2020

Kierunek publikowanie współczesne 20.01.2020 godz.20:00 do 17.02.2020

II TURA – styczeń 2020  (*wymuszone podpięcia)

Studia stacjonarne

Kierunek architektura przestrzeni informacyjnych 20.01.2020 godz.20:00 do 17.02.2020

Kierunek dziennikarstwo i medioznawstwo 20.01.2020 godz.20:00 do 17.02.2020

Kierunek informacja naukowa i bibliotekoznawstwo 20.01.2020 godz.20:00 do 17.02.2020

Kierunek logistyka i administrowanie w mediach 20.01.2020 godz.20:00 do 17.02.2020

Kierunek publikowanie współczesne 20.01.2020 godz.20:00 do 17.02.2020

 

*Podczas rejestracji student będzie musiał od razu wybrać program, do którego będzie chciał podpiąć dany przedmiot, na który się zarejestruje.

Rejestracja dotyczy wszystkich przedmiotów, w tym wykładów. Na podstawie rejestracji zostaną stworzone protokoły egzaminacyjne. Zajęcia kontynuowane zostaną przepisane automatycznie. Jeżeli rejestrujemy się na zajęcia, które odbywają się w jednej grupie, to również należy zarejestrować się do tej grupy pomimo, że to tylko jedna grupa.

W indywidualnych przypadkach rejestracji prosimy zgłaszać się do kierowników studiów w celu wyrażenia zgody na dorejestrowanie administracyjne. Wszelkie podania o zmiany w rejestracji będą rozpatrywane po zakończeniu II tury rejestracji.

Rejestracji dokonujemy na stronie https://usosweb.uw.edu.pl

 

Rejestracja na semestr zimowy 2019/2020

UWAGA STUDENCI !!!

REJESTRACJA NA ZAJĘCIA PROGRAMOWE 2019/2020 ZIMA!!!

Rejestracja na zajęcia programowe w semestrze ziowym 2019/2020 odbędzie się w następujących terminach:

I TURA – czerwiec 2019 (*wymuszone podpięcia)

Studia stacjonarne

Kierunek architektura przestrzeni informacyjnych 17.06.2019 godz.20:00 do 07.07.2019

Kierunek dziennikarstwo i medioznawstwo 17.06.2019 godz.20:00 do 07.07.2019

Kierunek informacja naukowa i bibliotekoznawstwo 17.06.2019 godz.20:00 do 07.07.2019

Logistyka i adminiatrowanie w mediach 17.06.2019 godz.20:00 do 07.07.2019

Kierunek publikowanie współczesne 17.06.2019 godz.20:00 do 07.07.2019

Studia niestacjonarne

Kierunek dziennikarstwo i medioznawstwo 17.06.2019 godz.20:00 do 07.07.2019

Kierunek informacja naukowa i bibliotekoznawstwo 17.06.2019 godz.20:00 do 07.07.2019

Logistyka i adminiatrowanie w mediach 17.06.2019 godz.20:00 do 07.07.2019

Kierunek publikowanie współczesne 17.06.2019 godz.20:00 do 07.07.2019

II TURA – wrzesień 2019  (*wymuszone podpięcia)

Studia stacjonarne

Kierunek architektura przestrzeni informacyjnych 09.09.2019 godz.20:00 do 29.09.2019

Kierunek dziennikarstwo i medioznawstwo 09.09.2019 godz.20:00 do 29.09.2019

Kierunek informacja naukowa i bibliotekoznawstwo 09.09.2019 godz.20:00 do 29.09.2019

Kierunek logistyka i administrowanie w mediach 09.09.2019 godz.20:00 do 29.09.2019

Kierunek publikowanie współczesne 09.09.2019 godz.20:00 do 29.09.2019

Studia niestacjonarne

Kierunek architektura przestrzeni informacyjnych 09.09.2019 godz.20:00 do 29.09.2019

Kierunek dziennikarstwo i medioznawstwo 09.09.2019 godz.20:00 do 29.09.2019

Kierunek informacja naukowa i bibliotekoznawstwo 09.09.2019 godz.20:00 do 29.09.2019

Kierunek logistyka i administrowanie w mediach 09.09.2019 godz.20:00 do 29.09.2019

Kierunek publikowanie współczesne 09.09.2019 godz.20:00 do 29.09.2019

*Podczas rejestracji student będzie musiał od razu wybrać program, do którego będzie chciał podpiąć dany przedmiot, na który się zarejestrował.

Rejestracja dotyczy wszystkich przedmiotów, w tym wykładów. Na podstawie rejestracji zostaną stworzone protokoły egzaminacyjne. Zajęcia kontynuowane zostaną przepisane automatycznie. Jeżeli rejestrujemy się na zajęcia, które odbywają się w jednej grupie, to również należy zarejestrować się do tej grupy pomimo, że to tylko jedna grupa.

W indywidualnych przypadkach rejestracji prosimy zgłaszać się do kierowników studiów w celu wyrażenia zgody na dorejestrowanie administracyjne. Wszelkie podania o zmiany w rejestracji będą rozpatrywane po zakończeniu II tury rejestracji.

Rejestracji dokonujemy na stronie https://usosweb.uw.edu.pl

Harmonogram rejestracji na zajęcia

UWAGA STUDENCI !!!

REJESTRACJA NA ZAJĘCIA PROGRAMOWE 2018/2019 LATO!!!

Rejestracja na zajęcia programowe w semestrze letnim 2018/2019 odbędzie się w następujących terminach:

I TURA – grudzień 2018 (*wymuszone podpięcia)

Studia stacjonarne

Kierunek architektura przestrzeni informacyjnych 17.12.2018 godz.20:00 do 06.01.2019

Kierunek dziennikarstwo i medioznawstwo 17.12.2018 godz.20:00 do 06.01.2019

Kierunek informacja naukowa i bibliotekoznawstwo 17.12.2018 godz.20:00 do 06.01.2019

Kierunek logistyka i administrowanie w mediach 17.12.2018 godz.20:00 do 06.01.2019

Kierunek Publikowanie współczesne 17.12.2018 godz.20:00 do 06.01.2019

Z rejestracji zostały wyłączone studia niestacjonarne zaoczne, z wyjątkiem zapisów na lektoraty.

Na kierunku dziennikarstwo i medioznawstwo na studiach I i II stopnia rejestracja na specjalizacje zostaje przełożona na II turę.

II TURA – styczeń-luty 2019  (*wymuszone podpięcia)

Studia stacjonarne

Kierunek architektura przestrzeni informacyjnych 21.01.2019 godz.20:00 do 17.02.2019

Kierunek dziennikarstwo i medioznawstwo 21.01.2019 godz.20:00 do 17.02.2019

Kierunek informacja naukowa i bibliotekoznawstwo 21.01.2019 godz.20:00 do 17.02.2019

Kierunek logistyka i administrowanie w mediach 21.01.2019 godz.20:00 do 17.02.2019

Kierunek Publikowanie współczesne 21.01.2019 godz.20:00 do 17.02.2019

Studia niestacjonarne

Kierunek dziennikarstwo i medioznawstwo

I i III rok - 21.01.2019 godz.20:00 do 17.02.2019

II rok (po rekrutacji na specjalności) - 01.02.2019 - 17.02.2019

Kierunek informacja naukowa i bibliotekoznawstwo 28.01.2019 godz.20:00 - 24.02.2019

Kierunek logistyka i administrowanie w mediach 28.01.2019 godz.20:00 - 24.02.2019

Kierunek Publikowanie współczesne 28.01.2019 godz.20:00 - 24.02.2019

*Podczas rejestracji student będzie musiał od razu wybrać program, do którego będzie chciał podpiąć dany przedmiot, na który się zarejestrował.

Rejestracja dotyczy wszystkich przedmiotów, w tym wykładów. Na podstawie rejestracji zostaną stworzone protokoły egzaminacyjne. Zajęcia kontynuowane zostaną przepisane automatycznie. Jeżeli rejestrujemy się na zajęcia, które odbywają się w jednej grupie, to również należy zarejestrować się do tej grupy pomimo, że to tylko jedna grupa.

W indywidualnych przypadkach rejestracji prosimy zgłaszać się do kierowników studiów w celu wyrażenia zgody na dorejestrowanie administracyjne. Wszelkie podania o zmiany w rejestracji będą rozpatrywane po zakończeniu II tury rejestracji.

Rejestracji dokonujemy na stronie https://usosweb.uw.edu.pl

Harmonogram rejestracji na zajęcia

UWAGA STUDENCI !!!

REJESTRACJA NA ZAJĘCIA PROGRAMOWE 2018/2019 ZIMA!!!

Rejestracja na zajęcia programowe w semestrze ziowym 2018/2019 odbędzie się w następujących terminach:

I TURA – czerwiec 2018 (*wymuszone podpięcia)

Studia stacjonarne

Kierunek dziennikarstwo i medioznawstwo 25.06.2018 godz.20:00 do 20.07.2018

Kierunek informacja naukowa i bibliotekoznawstwo 25.06.2018 godz.20:00 do 20.07.2018

Kierunek logistyka i administrowanie w mediach 25.06.2018 godz.20:00 do 20.07.2018

Z rejestracji zostały wyłączone studia niestacjonarne zaoczne, z wyjątkiem zapisów na lektoraty.

II TURA – wrzesień 2018  (*wymuszone podpięcia)

Studia stacjonarne

Kierunek dziennikarstwo i medioznawstwo 04.09.2018 godz.20.00 do 16.10.2018

Kierunek informacja naukowa i bibliotekoznawstwo 04.09.2018 godz.20.00 do 16.10.2018

Kierunek logistyka i administrowanie w mediach 04.09.2018 godz.20.00 do 16.10.2018

Studia niestacjonarne

Kierunek dziennikarstwo i medioznawstwo 04.09.2018 godz.20.00 do 16.10.2018

Kierunek informacja naukowa i bibliotekoznawstwo 04.09.2018 godz.20.00 do 16.10.2018

Kierunek logistyka i administrowanie w mediach 04.09.2018 godz.20.00 do 16.10.2018

*Podczas rejestracji student będzie musiał od razu wybrać program, do którego będzie chciał podpiąć dany przedmiot, na który się zarejestrował.

Rejestracja dotyczy wszystkich przedmiotów, w tym wykładów. Na podstawie rejestracji zostaną stworzone protokoły egzaminacyjne. Zajęcia kontynuowane zostaną przepisane automatycznie. Jeżeli rejestrujemy się na zajęcia, które odbywają się w jednej grupie, to również należy zarejestrować się do tej grupy pomimo, że to tylko jedna grupa.

W indywidualnych przypadkach rejestracji prosimy zgłaszać się do kierowników studiów w celu wyrażenia zgody na dorejestrowanie administracyjne. Wszelkie podania o zmiany w rejestracji będą rozpatrywane po zakończeniu II tury rejestracji.

Rejestracji dokonujemy na stronie https://usosweb.uw.edu.pl

Podpięcia w USOS

Uprzejmie informuję, iż decyzją Pani Prorektor ds. studentów i jakości kształcenia dr hab. Jolanty Choińskiej-Mika, prof. UW  w terminie od 7-25 lutego 2018 r. będzie możliwość podpinania przez studentów w USOSweb przedmiotów realizowanych w semestrze letnim roku akademickiego 2017/2018. Dotyczyć to będzie wszystkich przedmiotów, których nie objął mechanizm wymuszania podpięć podczas rejestracji na te przedmioty, w tym m.in. lektoratów w sytuacji, gdy student kontynuuje zajęcia językowe rozpoczęte w semestrze zimowym.

 

Harmongram rejestracji na semestr letni 2017/2018

UWAGA STUDENCI !!!

REJESTRACJA NA ZAJĘCIA PROGRAMOWE 2017/2018 LATO!!!

Rejestracja na zajęcia programowe w semestrze letnim  2017/2018 odbędzie się w następujących terminach:

I TURA –grudzień 2016 (*wymuszone podpięcia)

Studia stacjonarne

Kierunek dziennikarstwo i medioznawstwo 18.12.2017 godz.20:00 do 31.12.2017 (rejestracja na przedmiot)

Kierunek informacja naukowa i bibliotekoznawstwo 18.12.2017 godz.20:00 do 31.12.2017 (rejestracja do grup)

Kierunek logistyka i administrowanie w mediach 18.12.2017 godz.20:00 do 31.12.2017 (rejestracja na przedmiot)

Z rejestracji zostały wyłączone studia niestacjonarne zaoczne, z wyjątkiem zapisów na lektoraty.

II TURA – styczeń 2016  (*wymuszone podpięcia)

Studia stacjonarne

Kierunek dziennikarstwo i medioznawstwo 15.01.2018 godz.20:00 do 31.01.2018 (rejestracja do grup)

Kierunek informacja naukowa i bibliotekoznawstwo 15.01.2018 godz.20:00 do 31.01.2018 (rejestracja do grup)

Kierunek logistyka i administrowanie w mediach 15.01.2018 godz.20:00 do 31.01.2018 (rejestracja do grup)

Studia niestacjonarne

Kierunek dziennikarstwo i medioznawstwo 15.01.2018 godz.20:00 do 31.01.2018 (rejestracja do grup)

Kierunek informacja naukowa i bibliotekoznawstwo 15.01.2018 godz.20:00 do 31.01.2018 (rejestracja do grup)

Kierunek logistyka i administrowanie w mediach 15.01.2018 godz.20:00 do 31.01.2018 (rejestracja do grup)

*Podczas rejestracji student będzie musiał od razu wybrać program, do którego będzie chciał podpiąć dany przedmiot, na który się zarejestrował.

Rejestracja dotyczy wszystkich przedmiotów, w tym wykładów. Na podstawie rejestracji zostaną stworzone protokoły egzaminacyjne. Zajęcia kontynuowane zostaną przepisane automatycznie. W indywidualnych przypadkach rejestracji prosimy zgłaszać się do kierowników studiów w celu wyrażenia zgody na dorejestrowanie administracyjne. Wszelkie podania o zmiany w rejestracji będą rozpatrywane po zakończeniu II tury rejestracji.

Rejestracji dokonujemy na stronie https://usosweb.uw.edu.pl

Jeżeli rejestrujemy się na zajęcia, które odbywają się w jednej grupie, to również należy zarejestrować się do tej grupy, pomimo, że to tylko jedna grupa.

Rejestracja na zajęcia na semestr zimowy na rok akademicki 2017/2018

UWAGA STUDENCI !!!

REJESTRACJA NA ZAJĘCIA PROGRAMOWE ZIMA 2017/2018!!!

Rejestracja na zajęcia programowe w semestrze zimowym 2017/2018 odbędzie się w następujących terminach:

I TURA –grudzień 2016 (*wymuszone podpięcia)

Kierunek dziennikarstwo i medioznawstwo 05.06.2017 godz.21:30 do 30.06.2017

Kierunek informacja naukowa i bibliotekoznawstwo 05.06.2017 godz.21:30 do 30.06.2017

Kierunek logistyka i administrowanie w mediach 05.06.2017 godz.21:30 do 30.06.2017

II TURA – styczeń 2016  (*wymuszone podpięcia)

Kierunek dziennikarstwo i medioznawstwo 04.09.01.2017 godz.21:30 do 16.10.2017

Kierunek informacja naukowa i bibliotekoznawstwo 04.09.01.2017 godz.21:30 do 16.10.2017

Kierunek logistyka i administrowanie w mediach 04.09.01.2017 godz.21:30 do 16.10.2017

*Podczas rejestracji student będzie musiał od razu wybrać program, do którego będzie chciał podpiąć dany przedmiot, na który się zarejestrował.

Rejestracja dotyczy wszystkich przedmiotów, w tym wykładów. Na podstawie rejestracji zostaną stworzone protokoły egzaminacyjne. Zajęcia kontynuowane zostaną przepisane automatycznie. W indywidualnych przypadkach w sprawie rejestracji prosimy zgłaszać się do kierowników studiów w celu wyrażenia zgody na dorejestrowanie administracyjne. Wszelkie podania o zmiany w rejestracji będą rozpatrywane po zakończeniu II tury rejestracji.

Rejestracji dokonujemy logując się na stronie: https://usosweb.uw.edu.pl/kontroler.php?_action=actionx:news/default()

Jeżeli rejestrujemy się na zajęcia, które odbywają się w jednej grupie, to również należy zarejestrować się do tej grupy, pomimo, że to tylko jedna grupa.

Z rejestracji zostały wyłączone studia niestacjonarne zaoczne, z wyjątkiem zapisów na lektoraty.

Możliwość wpisywania sylabusów w systemie USOSweb

Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, że decyzją Pani Prorektor ds. studentów i jakości kształcenia dr hab. Jolanty Choińskiej-Mika, prof. UW, w związku z koniecznością wprowadzenia do USOS sylabusów przedmiotów na semestr zimowy roku akademickiego 2017/2018 i przedmiotów całorocznych w roku akademickim 2017/2018, serwis USOSweb będzie otwarty dla koordynatorów przedmiotów i prowadzących zajęcia w okresie od 10.04.2017 r. do 30.05.2017 r.