Harmonogram rejestracji na zajęcia

UWAGA STUDENCI !!!

REJESTRACJA NA ZAJĘCIA PROGRAMOWE 2018/2019 LATO!!!

Rejestracja na zajęcia programowe w semestrze letnim 2018/2019 odbędzie się w następujących terminach:

I TURA – grudzień 2018 (*wymuszone podpięcia)

Studia stacjonarne

Kierunek architektura przestrzeni informacyjnych 17.12.2018 godz.20:00 do 06.01.2019

Kierunek dziennikarstwo i medioznawstwo 17.12.2018 godz.20:00 do 06.01.2019

Kierunek informacja naukowa i bibliotekoznawstwo 17.12.2018 godz.20:00 do 06.01.2019

Kierunek logistyka i administrowanie w mediach 17.12.2018 godz.20:00 do 06.01.2019

Kierunek Publikowanie współczesne 17.12.2018 godz.20:00 do 06.01.2019

Z rejestracji zostały wyłączone studia niestacjonarne zaoczne, z wyjątkiem zapisów na lektoraty.

Na kierunku dziennikarstwo i medioznawstwo na studiach I i II stopnia rejestracja na specjalizacje zostaje przełożona na II turę.

II TURA – styczeń-luty 2019  (*wymuszone podpięcia)

Studia stacjonarne

Kierunek architektura przestrzeni informacyjnych 21.01.2019 godz.20:00 do 17.02.2019

Kierunek dziennikarstwo i medioznawstwo 21.01.2019 godz.20:00 do 17.02.2019

Kierunek informacja naukowa i bibliotekoznawstwo 21.01.2019 godz.20:00 do 17.02.2019

Kierunek logistyka i administrowanie w mediach 21.01.2019 godz.20:00 do 17.02.2019

Kierunek Publikowanie współczesne 21.01.2019 godz.20:00 do 17.02.2019

Studia niestacjonarne

Kierunek dziennikarstwo i medioznawstwo

I i III rok - 21.01.2019 godz.20:00 do 17.02.2019

II rok (po rekrutacji na specjalności) - 01.02.2019 - 17.02.2019

Kierunek informacja naukowa i bibliotekoznawstwo 28.01.2019 godz.20:00 - 24.02.2019

Kierunek logistyka i administrowanie w mediach 28.01.2019 godz.20:00 - 24.02.2019

Kierunek Publikowanie współczesne 28.01.2019 godz.20:00 - 24.02.2019

*Podczas rejestracji student będzie musiał od razu wybrać program, do którego będzie chciał podpiąć dany przedmiot, na który się zarejestrował.

Rejestracja dotyczy wszystkich przedmiotów, w tym wykładów. Na podstawie rejestracji zostaną stworzone protokoły egzaminacyjne. Zajęcia kontynuowane zostaną przepisane automatycznie. Jeżeli rejestrujemy się na zajęcia, które odbywają się w jednej grupie, to również należy zarejestrować się do tej grupy pomimo, że to tylko jedna grupa.

W indywidualnych przypadkach rejestracji prosimy zgłaszać się do kierowników studiów w celu wyrażenia zgody na dorejestrowanie administracyjne. Wszelkie podania o zmiany w rejestracji będą rozpatrywane po zakończeniu II tury rejestracji.

Rejestracji dokonujemy na stronie https://usosweb.uw.edu.pl