prof. ucz. dr hab. Tomasz Gackowski

GAckowski 1

Tytuł administracyjny: Kierownik Laboratorium Badań Medioznawczych UW

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dyżury w semestrze letnim: czwartek godz. 13.00-14.00, s. 033 (LBM UW)

GAckowski 1

Tytuł administracyjny: Kierownik Laboratorium Badań Medioznawczych UW

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dyżury w semestrze letnim: czwartek godz. 13.00-14.00, s. 033 (LBM UW)

Biogram

prof. ucz. dr hab. Tomasz Gackowski – medioznawca i historyk, doktor habilitowany nauk społecznych (nauki o komunikacji społecznej i mediach), profesor uczelni (UW) w Katedrze Komunikacji Społecznej i Public Relations na Wydziale Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego, kierownik Laboratorium Badań Medioznawczych UW (www.lbm.uw.edu.pl), koordynator Centrum Analiz Medialnych UW (www.cam.uw.edu.pl) oraz wicedyrektor ds. badań naukowych i współpracy z zagranicą w Instytucie Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego (kadencja 2012-2016). Autor licznych artykułów i książek z zakresu metodologii badań medioznawczych i społecznych, analiz dyskursu i narracji, komunikacji politycznej i giełdowej, badań eyetrackingowych oraz biometrycznych. Współorganizator wielu konferencji, zjazdów, kongresów oraz warsztatów badawczych (Ogólnopolskich Konferencji Metodologicznych Medioznawców czy Ogólnopolskich Zjazdów Analityków Mediów na Uniwersytecie Warszawskim. Czterokrotny stypendysta MNiSW (2006–2010) oraz Programu Start 2013 Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Laureat stypendium dla wybitnych młodych naukowców Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego 2015-2018 r. Tomasz  Gackowski jest głównym koordynatorem badań prowadzonych w Polsce w związku z grantem ERC Starting Grants prof. Magdaleny Wojcieszak z Uniwersytetu w Amsterdamie (The School of Communication). „Europeans Exposed to Dissimilar Views in the Media: Investigating Backfire Effects”, EXPO 756301 (perspektywa porównawcza: Stany Zjednoczone, Holandia i Polska). Wspólnie prowadzą także projekt poświęcony stronniczości mediów orac 'fake news' na rzecz Facebooka. Członek kapituły konkursu FAMELab Centrum Nauki Kopernik w Warszawie. Członek Komisji Rewizyjnej Fundacji Uniwersytetu Warszawskiego wybrany przez Senat UW na kadencję 2020-2024.

About researcher

Prof. Tomasz Gackowski, is a media expert, historian and professor in the Department of Communication an Public Relations at University of Warsaw, Chief of Laboratory of Media Studies (www.lbm.uw.edu.pl/en)) and Coordinator of Media Analysis Centre at University of Warsaw (www.cam.uw.edu.pl/en). He was also Deputy Director for Research and International Cooperation at the Institute of Journalism at Warsaw University (2012-2016). He has written numerous articles and books on research methodology, media studies, sociology, political communication, eyetracking and biometric research, investor relations and stock exchange communication. He has co-organized several conferences, conventions, and research workshops (such as the Nationwide Methodological Conference of Media Experts and the Nationwide Convention of Media Analysts at Warsaw University). Four-time scholar of Ministry of Science and Higher Education (2006–2010) and also a winner in prestigious Program Start 2012 organized by the Foundation for Polish Science. Laureate of prestigious scholarship for remarkable young academics of Polish Ministry of Higher Education and Science (2015 - 2018). Originator of the first, polish media studies vertical portal so-called www.medioznawca.com. He is a principal coordinator for research conducted in Poland under the ERC grant of prof. Magdalena Wojcieszak from University of Amsterdam (The School of Communication) – „Europeans Exposed to Dissimilar Views in the Media: Investigating Backfire Effects”, EXPO 756301 (comparative perspective U.S, Netherlands and Poland). They are also cooperating in a project dedicated to media bias and 'fake news' for Facebook. Member of jury - competition FAMELabm - for Copernicus Science Center in Warsaw. Member of the Audit Committee of the University of Warsaw Foundation, elected by the Senate of the University of Warsaw for the 2020-2024 term.

Konferencje z zakresu medioznawstwa

Zobacz: www.medioznawca.com (fanpage na FCB, konto na Twitterze, Scribd, Slide Share oraz kanał na YouTube)

 • Organizator ogólnouniwersyteckich debat pt. Dziennik: gatunek zagrożony? – udział wzięli: red. Piotr Gursztyn, red. Piotr Gabryel, red. Krzysztof Lubczyński (maj 2008 r.) oraz pt. Tygodniki na wirażu – udział wzięli: red. Tomasz Sommer, red. Tomasz Sakiewicz, red. Piotr Aleksandrowicz, red. Jerzy Domański (maj 2007 r.).
 • Prelegent – Media, władza, propaganda w dawnych kulturach i świecie współczesnym, 9–11 kwietnia 2008 r. w Warszawie (Instytut Badań Interdyscyplinarnych „Artes Liberales”).
 • Prelegent podczas międzynarodowej konferencji pt. Rzeczywistość medialna i realna – szanse i zagrożenia, 28 listopada 2008 r. w Urzędzie Miasta Legionowo (Centrum Szkolenia Policji w Legionowie, Urząd Miasta Legionowo, Akademię Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej oraz Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji).
 • Organizator i prelegent I Ogólnopolskiego Zjazdu Analityków Mediów pt. Mediokracja i demokracja (maj 2009 r.) oraz organizator, prelegent i prowadzący podsumowującą obrady debatę II Ogólnopolskiego Zjazdu Analityków Mediów pt. PR w RP (maj 2010 r.).
 • Uczestnik – w ramach delegacji Instytutu Dziennikarstwa UW, na zaproszenie Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej – międzynarodowej konferencji pt. Development of Agenda-Setting Theory and Research. Between West and East, 22–24 listopada 2009 r. we Wrocławiu. Honorowym gościem konferencji był ojciec teorii agenda-setting – prof. Maxwell McCombs z Uniwersytetu Teksańskiego w Austin (USA).
 • Prelegent podczas II Kongresu Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej pt. Autonomia nauki o komunikowaniu, 15–17 września 2010 r. w Lublinie.
 • Organizator i prelegent I Ogólnopolskiej Konferencji Metodologicznej Medioznawców pt. Zawartość mediów – metody, badania, postulaty, 19 listopada 2010 r. na Uniwersytecie Warszawskim.
 • Prelegent podczas konferencji z cyklu Rewolucja w finansach pt. Banki w social media różne oblicza działalności, 19 stycznia 2011 r. na Uniwersytecie Warszawskim.
 • Prelegent i współorganizator III Ogólnopolskiego Zjazdu Analityków Mediów pt. Manipulacja w RP, czyli wszystko o manipulacji w polskich mediach, 10 maja 2011 r. na Uniwersytecie Warszawskim.
 • Współorganizator i sekretarz międzynarodowej konferencji Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej, International Communication Association Political Communication Division oraz European Communication Research and Education Association pt. Political Communication in the Era of New Technologies, 22–23 września 2011 r. na Uniwersytecie Warszawskim.
 • Organizator (również pierwszej edycji warsztatów metodologicznych) i prelegent II Ogólnopolskiej Konferencji Metodologicznej Medioznawców pt. Interdyscyplinarne horyzonty badań mediów, 17–18 listopada 2011 r. na Uniwersytecie Warszawskim.
 • Prelegent konferencji pt. Stefan Kisielewski (referat: W świetle teczek Służby Bezpieczeństwa), 2 grudnia 2011 r. na Uniwersytecie Warszawskim.
 • Prelegent IV Ogólnopolskiego Zjazdu Analityków Mediów pt. Blog wszechmogący, 10 maja 2012 r. na Uniwersytecie Warszawskim.
 • Organizator Ogólnopolskiej Konferencji Medioznawczej pt. Tożsamość nauk o mediach, 21–22 czerwca 2012 r. na Uniwersytecie Warszawskim.
 • Organizator, prowadzący i prelegent III Ogólnopolskiej Konferencji Metodologicznej Medioznawców pt. Nowe media: nowe problemy i metody badawcze? oraz drugiej edycji warsztatów metodologicznych, 22–23 listopada 2012 r. na Uniwersytecie Warszawskim.
 • Ekspert, autor raportu otwarcia oraz opiekun panelu pt. Czy Unia Europejska przeżyje bez mediów publicznych podczas Europejskiego Forum Nowych Idei 2012, 26–28 września 2012 r. w Sopocie.
 • Uczestnik III Ogólnopolskiego Seminarium Medioznawczego pt. Media publiczne w epoce cyfrowej w Europie i na świecie – przyszłość czy przeszłość?, 22 marca 2013 r. na Uniwersytecie Warszawskim.
 • Współorganizator i panelista podczas konferencji Na nieznanych lądach po raz pierwszy o własnej promocji środków przekazu w Polsce, 11 kwietnia 2013 r. na Uniwersytecie Warszawskim.
 • Uczestnik V Ogólnopolskiego Zjazdu Analityków Mediów pt. Z czego znani są znani?, 8 maja 2013 r. na Uniwersytecie Warszawskim.
 • Prelegent oraz szef sekcji poświęconej barierom w komunikacji politycznej podczas międzynarodowej konferencji International Conference on Media, Communication, Technology and Desing w Famaguście (Cypr Północny), 2–4 maja 2013 r.
 • Uczestnik międzynarodowych warsztatów badawczych European Science Foundation Exploratory Workshop Scientific Review Group for the Social Sciences (SOC) pt. Public Service Media Managment. In Search for New Models of Public Service Media in The Era of Social Change and New Technologies, 12–14 maja 2013 r. na Uniwersytecie Warszawskim.
 • Prelegent i panelista w jednym z głównych paneli – Sounds and Images, but not in Government – międzynarodowej konferencji pt. Languages of Power / Languages of Theatre and Art, 1–4 sierpnia 2013 r. (Uniwersytet Gdański oraz Teatr Szekspirowski).
 • Szef i moderator sekcji pt. International Mass Media in (about) Crisis, panelista podczas 8. Paneuropejskiego Kongresu Stosunków Międzynarodowych nt. One International Relations or Many? Multiple Worlds, Multiple Crises, 18–21 września 2013 r. na Uniwersytecie Warszawskim.
 • Prelegent III Kongresu Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej pt. Mediatyzacja życia, kultury, polityki, 26–28 września 2013 r. w Krakowie.
 • Organizator, przewodniczący sesji i warsztatów oraz prelegent IV Ogólnopolskiej Konferencji Metodologicznej Medioznawców pt. Metodologia w służbie teorii? U źródeł projektów badawczych medioznawców oraz trzeciej edycji warsztatów metodologicznych, 21–22 listopada 2013 r. na Uniwersytecie Warszawskim.
 • Uczestnik międzynarodowej konferencji - „Opening Science to Meet Future Challenges” organizowanej przez ICM UW i DELab UW - 11 marca 2014 r., BUW.
 • Uczestnik ogólnopolskiej konferencji - „CYFROWE WYZWANIA. Kompetencje Polaków w obliczu rozwoju nowych technologii” organizowanej przez ICM UW i DELab UW - 1 kwietnia 2014 r., BUW. 
 • Prelegent ogólnopolskiej konferencji - „„Współczesne Media. Medialne obrazy świata", UMCS, 10-11 kwietnia 2014 r.
 • Uczestnik konferencji ogólnopolskiej z cyklu "Tożsamość nauk o mediach" - Rola mediów w edukacji społecznej – 17–18 czerwca 2014 roku, Uniwersytate Warszawski;
 • Współorganizator i prelegent konferencji - Eurowybory w TV: obraz i (wy)dźwięk - WDiNP UW, LBM UW oraz KRRiT - 22 września 2014 r., Klub Bankowca
 • Uczestnik-prelegen w ogólnopolskim seminarium - Demokratyzacja polityki medialnej w ekosystemach cyfrowych - 17 października 2014 r., Uniwersytet Warszawski;
 • Uczestnik ogólnopolskiej konferencji  - I z cyklu Logistyka i administrowanie w mediach - 24 października 2014 r., Uniwersytet Warszawski;
 • Prelegent I Międzynarodowej Konferencji Humanistyki Cyfrowej – DARIAH-PL. Nowoczesne technologie w badaniach humanistycznych, 27 listopada 2014 r., Uniwersytet Warszawski. pt. "Badania behawioralne w ujęciu medioznawczym – Laboratorium Badań Medioznawczych UW"
 • Organizator, przewodniczący sesji i warsztatów oraz prelegent V Ogólnopolskiej Konferencji Metodologicznej Medioznawców pt. Internetowość mediów masowych w czasach mediamorfoz, cyfryzacji i konwergencji – nowa ekologia mediów oraz czwartej edycji warsztatów metodologicznych, 20–21 listopada 2014 r. na Uniwersytecie Warszawskim. Dr Karolina Brylska, dr Tomasz Gackowski (Uniwersytet Warszawski), Dyskurs audycji publicystycznych w kampanii eurowyborczej 2014 r. – stacje ogólnopolskie vs regionalne stacje kablowe
 • Prelegent, kooperant międzynarodowego konsorcjum organizatorów - miedzynarodowa konferencja - The Ukraine crisis in the modern-day information space, 4 grudnia 2014 r., Uniwersytet Wileński (Wilno, Litwa), Dr T. Gackowski, Dr K. Brylska, Dr Ł. Szurmiński, From the escape of Viktor Yanukovych to the annexation of the Crimea by the Russian Federa-tion. Events in the Crimea in the Polish national newspapers and periodicals in Feb-ruary and March 2014. Contexts, metaphors and meanings.
 • Uczestnik ogólnopolskiej III Konferencji Eyetrackingowej, 5-6 marca 2015 r., SWPS w Warszawie
 • Prelegent ICCMTD, Dubai, May 2015, T. Gackowski - Thematization in Polish Current Affairs TV Programmes During 2014 European Election Campaign: Autopoiesis In Polish Media System
 • Prelegent ICA Łódź (UŁ), April 2015 , T. Gackowski, K. Brylska - Polish TV current affairs programmes during the European election campaign –  comparative study
 • Uczestnik - Interdyscyplinarna konferencja z cyklu „Narracje w życiu jednostki i grupy” Kino jako medium - 25–27 września 2015 roku, Dom Pracy Twórczej, Zagajdzie 17A
 • Prelegent Konferencja naukowa "Wielkość czy autorytet? Jan Paweł II w przekazach polskich mediów podczas Jego kanonizacji" (16-17.10.2015 r.), UKSW, Warszawa,
 • Organizator, przewodniczący sesji i warsztatów oraz prelegent VI OKMM, listopad 2015 - »Grywalizacja mediów«, czyli o zmianach w komunikacji społecznej – referat: T. Gackowski, K. Brylska, Grywalizacja debaty publicznej przed wyborami – problem autoreferencji dyskursu politycznego
 • Prelegent konfernecji "Nowe Media. Kultura w świecie wirtualnym" - 12-13 maja 2016 r., Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - "Memy krymskie. Konflikt na Ukrainie w oczach internautów"
 • Uczestnik I Ogólnopolskiej Konferencji Analityków Mediów, 20 maja 2016 r., Uniwersytet Warszawski 
 • Prelegent konfernecji oraz członek Komitetu Organizacyjnego "Communication and information sciences in network society: experience and insights. III" - 9-10 czerwca 2016 r., Uniwersytet Wileński, Wilno - "The Quality of Journalistic Programmes during Parliamentary Elections
  2015 in Poland"
 • Prelegent konfernecji "2016 9th International Conference on Human System Interactions (HSI)" - 6-8 lipca 2016 r., University of Portsmouth, UK - "“My Little Pony” in adults' eyes. How do men and women watch cartoons? An eye-tracking experiment" - z dr Karoliną Brylską. 
 • Prelegent konfernecji "IV Kongresu Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej" - 15-17 września 2016 r., Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu - "Zmetaforyzowany świat medialny. Konflikt krymski na łamach polskiej prasy w latach 2014-2015"
 • Organizator, przewodniczący sesji i warsztatów oraz prelegent VII OKMM, listopad 2016 - »Memy, czyli życie społeczne w czasach kultury obrazu – referat: T. Gackowski, K. Brylska, Krytyka polityczna w memach internetowych.
 • Organizator, prowadzący, prelegent podczas ogólnopolskiego seminarium Wydarzenia na Ukrainie w polskich mediach i odbiorze społecznym, Laboratorium Badań Medioznawczych i Koło Naukowe Analiz Medioznawczych UW, 28 lutego 2017 r., Warszawa, Uniwersytet Warszawski 
 • Uczestnik II Ogólnopolskiej Konferencji Analityków Mediów - Pokoleniowe spojrzenie na media -  19 maja 2017 r., Uniwersytet Warszawski 
 • Uczestnik 2nd European Virtual Reality Congress - Centrum Nauki Kopernik / Agora, Warszawa, 23-24 maja 2017 r. 
 •  Prelegent - Gackowski, T., Brylska, K. pt. Image of Ukraine in the Context of Crimea 2014/2015 - Polish and International Perspective in Media Discourse and Social Reception, lipiec 2017 r.,międzynarodowa konferencja The European Conference on Media, Communication & Film, która odbyła się w dniach 11-12 lipca 2017 roku w Brighton (Wielka Brytania). EuroMedia2017 to jedno z ważnych wydarzeń cyklu konferencji organizowanych przez International Academic Forum (IAFOR).
 • Uczestnik IV KONFERENCJA NAUKOWA – LOGISTYKA I ZARZĄDZANIE W MEDIACH RAFINACJA BIG DATA – NOWE ŹRÓDŁO INFORMACJI, Warszawa, 26 października 2017 r., Uniwersytet Warszawski.
 • Prelegent - Gackowski, T., Czy widzieć znaczy rozumieć? Memy krymskie w oczach dwóch pokoleń, Międzynarodowa Konferencja - Media - Biznes Kultura - Pomorze 2017 r., Gdańsk, 12-13 października 2017 r., Uniwersytet Gdański
 • Uczestnik Ogólnopolskiej Konferencji - 25-lecie Instytutu Edukacji Medialnej i Dziennikarstwa Wydziału Teologicznego UKSW, Warszawa, 24-25 października 2017 r., Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego. 
 • Uczestnik 3rd European Virtual Reality Congress - Centrum Nauki Kopernik / Agora, Warszawa, 23-24 listopada 2017 r.
 • Organizator, przewodniczący sesji i warsztatów oraz prelegent VIII OKMM, listopad 2017 - »Komunikowanie w świecie aplikacji– referat: T. Gackowski, J. Wasilewski, Aplikacje w czasach UX Desing - między intuicją a dezorientacją. 
 • Prelegent - referat: T. Gackowski, Potencjały wirtualnej rzeczywiścitości – kompetencje przyszłości, Międzynarodowa Konferencja - Przyszłość kompetencji – kompetencje przyszłości. Ekonomia i społeczeństwo w XXI wieku. Warsztaty badawcze, Ośrodek Kultury Francuskiej i Studiów Frankofońskich Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, 8 grudnia 2017 r.
 • Prelegent (recenzent abstraktów) – referat: T. Gackowski, Facebook’s vs Snapchat’s subgenerations: how media generations differ in using social media? - empirical approach, EMMA 2018, Media Management in the Age of Big Data and High-tech, University of Warsaw, 14-15 June 2018 r.
 • Prelegent – KEY NOTE SPEAKER referat: T. Gackowski, K. Brylska, FIFA 18 players – how do they feel and what do they see? Eyetracking, GSR/EDA, ECG, and facetracking – research reconnaissance (vide: wystąpienie na You Tube), International 6th Polish Eyetracking Conference & 2nd Earli SIG 27 Conference, 15-17 June 2018 r., Warsaw.
 • Prelegent – referat: T. Gackowski, Trump’s Twiplomacy: How Are Trump’s Tweets Resonating in Polish Press Discourse?, III International Conference on Communication & Media Studies”, University of Berkeley (USA), 18-19 October 2018 r.
 • Prelegent, organizator, pomysłodawca – referat: T. Gackowski, Jak badać człowieka hipermedialnego? Rudymenty metodologii (vide: wystąpienie na You Tube), IX Ogólnopolska Konferencja Metodologiczna Medioznawców: Człowiek hipermedialny. Komunikowanie w czasach gier video, social mediów i doświadczeń VR, 15-16 listopada 2018 r., Uniwersytet Warszawski.
 • Prelegent - KEYNOTE SPEAKER - Humanistyka Cyfrowa na Uniwersytecie Wrocławskim - referat: "Nowoczesne narzędzia badawcze w naukach humanistycznych i społecznych – od eyetrackingu, przez EDA/GSR po facetracking" - 11 stycznia 2019 r. vide: http://phc.uni.wroc.pl/spotkanie_7.html
 • Prelegent - CEECOM 2019, 19-21.06.2019 Sofia, Bulgaria - 'The Concept of Tweetocracy. What we have learned from Donald Trump’s Twitter Account?' 
 • Prelegent - IAMCR 2019, 7-10.06.2019 Madrid, Spain - 'Trump Metaphorized. Metaphors of 45th president of the United States in the Polish press at the beginning of his presidency' 
 • Współorganizator oraz prelegent - Kongres PTKS 2019 - 'Siła mediów" - 19-21.09.2019 r., Warszawa - 'Koncepcja analizy danych biometrycznych na przykładzie gry komputerowej FIFA 2018 & 2019'
 • Prelegent - 4th  International Conference on Communication & Media Studies (ICCMS) "The Future of Democracy in Digital Age" and workshops (25-29 września 2019) - 'FIFA 18 players – what do they see while they are wining or loosing? Eyetracking experiment'.
 • Pomysłodawca, organizator prelegent - referat wraz z M. Paterą - 'Człowiek w sieci – humanizm vs robotyzm' - X Ogólnopolska Konferencja Metodologiczna Medioznawców: Społeczeństwa sieci. Czym są i jak je badać?, 21-22 listopada 2019 r., Uniwersytet Warszawski.
 • Visionary Seminar Games „GAMES FOR SOCIETY", wirtualnie, 2020-09-19, Belgia - KIJ Leuven, MintLAB - KU Leuven
 • Pomysłodawca, organizator prelegent XI OKMM "Wirtualne światy. Wirtualne tożsamości. Wirtualne społeczeństwa" - referat wraz z dr Karolina Brylska (Uniwersytet Warszawski) Studenci na wirtualnej lekcji - entuzjaści i sceptycy wobec doświadczenia edukacji w VR, 2020-11-19-20, Uniwersytet Warszawski
 • VRDays Europe, wirtualnie, 2020-11-04-06,  https://vrdays.co/2020/program

Wybrane prezentacje - materiały wideo oraz ppt - zob. medioznawca.com

Zainteresowania naukowo-badawcze

 • metodologia badań medioznawczych;
 • metodologia badań społecznych;
 • badania eyetrackingowe i biometryczne;
 • komunikacja polityczna – politycy vs. media (normatywność, postulatywność, ekspektatywność/spekulatywność);
 • komunikowanie masowe, komunikacja społeczna;
 • komunikacja giełdowa;
 • semiologia komunikowania;
 • marketing polityczny;
 • polski system medialny;
 • media w rękach władzy – historyczne perspektywa dróg do wolności mediów;
 • komunikacja Web 2.0 i 3.0.

In English:

Scientific Interests

 • methodology of media studies and sociology;
 • eyetracking and biometric research;
 • political communication – politicians vs. mass media;
 • mass communication – theoretical paradigms vs. research reports;
 • advertising (aspect of narrative, rhetoric);
 • investor relations vs. marketing business (stock exchange communication);
 • semiology of communication;
 • foreign media systems;
 • political marketing.

Prowadzone przedmioty i zasady zaliczeń

Prowadzone zajęcia: teoria komunikacji społecznej, teoria komunikowania masowego, metody badań medioznawczych, socjologia, a także autorskie wykłady monograficzne – komunikacja polityczna oraz komunikacja giełdowa oraz seminarium warsztatowe – analiza wizerunku w mediach.

In English:

Theory of Social Communication (class/lecture)
Theory of Mass Communication (class/lecture)
Knowledge about Communication (class/lecture)
Methodology of media researches (lecture)
Sociology (common) (class/lecture)
Sociology of mass media (class/lecture)
Social aspects of mass media functioning (lecture)
Polish mass media system (class/lecture)
Foreign mass media systems (class/lecture)
Local and specialist mass media (class/lecture)
Political communication (lecture)
Political marketing (lecture)
Investor relations (lecture)
Psychology of stock exchange in communication (lecture)
History of mass media (class/ lecture)
History of media studies (lecture)
Image in mass media – research workshop
Journalistic seminar (every week meetings with media staff)

Dorobek naukowy

Publikacje z zakresu medioznawstwa – zob. www.medioznawca.com (fanpage na FCB, konto na Twitterze, Scribd, Slide Share oraz kanał na YouTube). Dostęp do niemal wszystkich publikacji – zob. scribd.com oraz Ceon Repozytorium.

I. Publikacje książkowe (monografie autorskie)

REDA

I a. Publikacje książkowe (monografie redaktorskie)

KCE:

 

II. Prace oryginalne (rozdziały w książkach zbiorowych, artykuły w czasopismach)

 

 

III. Prace przeglądowe (raporty, suplementy, recenzje naukowe, opracowania źródłowe)

OPRACOWANIA I EKSPERTYZY:

RECENZJE:

 

IV. Doniesienia zjazdowe

SPRAWOZDANIA:

 In English: 

PUBLICATIONS

See: www.medioznawca.com (fanpage at FCB, account at Twitterze, Scribd.com, Slide Share and also YouTube). Access to almost all publications you can find at scribd.com – account Medioznawca_com and also in Ceon Repository.

I. Books (monographies)

EDITED BY:

In progress:

II. Genuine works (chapters in books, articles in periodicals)

 

III. Inspection (reports, supplements, scientific reviews, sources)

STUDIES AND SURVEYS:

REVIEWS:

IV. Reports on conferences

REPORTS:

Nagrody i wyróżnienia [Awards and Distinctions]

1) Laureat wyróżnienia na najlepszą pracę doktorską 2011 r. według branżowego periodyku naukowego – „Studiów Medioznawczych” – nagrodę wręczono podczas ogólnopolskiej konferencji Instytutu Dziennikarstwa UW pt. Tożsamość nauk o mediach, 21–22.06.2012 r. [Winner of Award for the best PhD thesis 2011, according to specialist journal – Media Studies – the award was presented at the national conference of the Institute of Journalism at the University of Warsaw - "Identity of media studies", 21–22.06.2012].
2) Laureat finału konkursu im. Artura Rojszczaka organizowanego przez Klub stypendystów Fundacji Nauki Polskiej – maj 2012 r. [Laureate of the Arthur Rojszczak's competition, organized by Club of Fellows of the Foundation for Polish Science – May 2012].
3) Czterokrotny laureat stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (2007/2008, 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011) [Four-time winner of the scholarship from the Ministry of Science and Higher Education].
4) Laureat PROGRAMU START 2012 Fundacji na rzecz Nauki Polskiej [Winner of the scholarship in Foundation for Polish Science's PROGRAM START 2012].

5) Laureat Stypendium dla wybitnych młodych naukowców Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego - 2015-2018 [Winner of the scholarship for outstanding young academic - Ministry of Science and Higher Education 2015-2018].

Author of course module in www.openschoolofjournalism.com (IRC)