Do pobrania

Dokumenty do pobrania:

Instrukcje

Bardzo prosze, w przypadku składania podania o powtarzanie roku, o wpis warunkowy oraz o wznowienie studiów składanie w sekcji studenckiej równoczeście podania o zarejestrowanie na zajęcia. Szczególnie chodzi o przedmioty prowadzone w grupach oraz do wyboru w ramach zajęć fakultatywnych. Należy pamiętać, aby przed oddaniem podania do sekcji studenckiej uzyskać pisemną zgodę prowadzącego. Proszę także sprawdzić w którym dany przedmiot jest realizowany i składać podania o zarejestrowanie na zajęcia przed semestrem w którym jest on realizowany.