Wiadomości

Zaproszenie do udziału w Interdyscyplinarnej Ogólnopolskiej Konferencji „Uniwersytet w dobie antropocenu. Wyzwania - pomysły - innowacje”

Przekazujemy zaproszenie i zachęcamy do do udziału w Interdyscyplinarnej Ogólnopolskiej Konferencji organizowanej przez Koło Naukowe Osób Studiujących Socjologię (WH AGH) oraz KlimatUJ (Uniwerystet Jagiellośnki): „Uniwersytet w dobie antropocenu. Wyzwania - pomysły - innowacje”.

Głównym celem wydarzenia jest próba zdefiniowania na nowo roli i miejsca instytucji Uniwersytetu w rzeczywistości postępujących destruktywnych zmian klimatycznych i degradacji środowiska naturalnego. Momentem kulminacyjnym będzie panel dyskusyjny zderzający perspektywy dwóch największych Uczelni w Krakowie - UJ i AGH, w którym wystąpią:

Dr hab. Katarzyna Jasikowska, prof. UJ- Uczestniczka oddolnej inicjatywy KlimatUJ, koordynatorka pierwszej w historii Rady Klimatycznej Uniwersytetu Jagiellońskiego, członkini Prezydium Rady Klimatycznej UN Global Compact Network Polska oraz Rady Fundacji Edukacji Klimatycznej.

Dr hab. inż. Paweł Bogacz, prof. AGH- Profesor AGH w Katedrze Ekonomik i Zarządzania w Przemyśle na Wydziale Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami, pełnomocnik Rektora AGH ds. Kół Naukowych.

Orgazniatorzy pragną także wyrazić zainteresowanie inicjatywami związanymi z redukcją odpadów (w laboratoriach, pracowniach, stołówkach) na Uczelniach. Wydarzenie zachęca wszystkich, których uczelnia ma innowacyjne podejście do tego problemu do podzielnia się nimi, a także do proponowania innych możliwych rozwiązań? Innowacyjne podejścia do zarządzania odpadami mogą przyczynić się nie tylko do zmniejszenia negatywnego wpływu Uczelni na środowisko, ale także do stworzenia modelowych praktyk, które mogą być adaptowane przez inne instytucje akademickie. Wzelkie spostrzeżenia i sugestie mogą być inspiracją dla innych uczestników konferencji oraz stanowić cenne wkłady w dyskusję na temat zrównoważonego rozwoju naszej uczelni.

Organizatorzy planują także spisać wnioski z konferencji w postaci manifestu/rekomendacji, do którego współtworzenia serdecznie zachęcają.

Organizatorzy zapraszają do zgłaszania swoich propozycji wystąpień w tematyce szeroko rozumianej ochrony środowiska, na przykład z zakresu:

  • redukcji CO2 i transformacji energetycznej uniwersytetów
  • aktywizmu ekologicznego w ramach uniwersytetu
  • zarządzania odpadami
  • rozwiązań redukcji odpadów z laboratoriów i pracowni
  • postaw społeczności akademickiej wobec zmian klimatu
  • ochrony bioróżnorodności i praw zwierząt
  • zastosowania zielonych technologii na uniwersytecie

Zapisy do czynnego udziału tylko do 26.03. Dla osób prelegenckich zapisy obowiązują poprzez formularz: https://tiny.pl/dhkpj.

Warto śledzić stronę wydarzenia, aby być na bieżąco z informacjami:
https://facebook.com/events/s/interdyscyplinarna-konferencja/685010643559942/

Profil organizatorów: https://www.facebook.com/profile.php?id=61556500853600 

Search