WYDARZENIE

Szczegóły dotyczące wydarzenia

16 Lis, 2022
Międzynarodowa Konferencja Naukowa

Międzynarodowa Konferencja Naukowa "10 lat Polonijnej Biblioteki Cyfrowej"

  • środa, 16 listopada 2022 9:00 - piątek, 18 listopada 2022 20:00
  • ul. Bednarska 2/4, Warszawa

O WYDARZENIU

Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz Polskie Towarzystwo Bibliologiczne Oddział Warszawski zapraszają na Międzynarodową Konferencję Naukową „10 lat Polonijnej Biblioteki Cyfrowej”, która odbędzie się w Warszawie w dniach 16-18 listopada 2022 r.

Honorowymi Patronatami objęli Konferencję Przemysław Czarnek - Minister Edukacji i Nauki oraz Jan Michał Dziedziczak - sekretarz Stanu, pełnomocnik Rządu do spraw Polonii i Polaków za Granicą.

W 2022 r. Polonijna Biblioteka Cyfrowa (PBC) obchodzi jubileusz powstania. Platforma cyfrowa PBC została utworzona przed dziesięciu laty przez Instytut Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych UW w ramach projektu „Współpraca z Polonią i Polakami za granicą” ogłoszonego przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Założycielem i kustoszem PBC jest prof. dr hab. Dariusz Kuźmina. Obecnie prowadzona jest przez Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii UW. Dziś rozwijanie PBC jest możliwe przede wszystkim dzięki środkom przyznawanym przez Ministerstwo Edukacji i Nauki.

PBC stała się ważną platformą badania i popularyzacji działalności Polonii. Głównym jej celem jest zabezpieczenie oraz udostępnianie w wersji cyfrowej zbiorów organizacji zrzeszających polską diasporę na świecie. Zbiory te mają unikatowy charakter i są bezcennym źródłem informacji oraz badań nad kulturą Polaków na obczyźnie.

Przez dziesięć lat w PBC zgromadzono materiały wytwarzane i zbierane przez instytucje polonijne i Polaków zarówno w krajach sąsiadujących z Polską (np. Litwa, Rosja), jak i w dalekiej Brazylii, Argentynie czy Nowej Zelandii, a to tylko wybrane przykłady. PBC udostępnia cyfrowe kopie archiwaliów, książek, fotografii, obszerny zbiór prasy polonijnej z całego świata, a od niedawna bogate materiały Archiwum Sekcji Polskiej Radia Watykańskiego. Daje dostęp do unikalnych i rozproszonych źródeł do historii i kultury Polonii.

Konferencja „10 lat Polonijnej Biblioteki Cyfrowej” stanie się forum do rozmowy o samej PBC, jej powstaniu, rozwoju i dotychczasowej roli. Organizatorzy zapraszają też do prezentacji wyników badań prowadzonych na bazie jej bogatych i unikatowych materiałów. Chcielibyśmy też podjąć dyskusję o perspektywach rozwoju PBC, o kierunkach prac badawczych nad kulturą Polonii reprezentowaną przez zbiory Biblioteki.

Do udziału w konferencji zapraszamy badaczy zajmujących się historią i współczesnością Polonii, jej kulturą, dziejami, rolą i funkcjonowaniem mediów polonijnych oraz digitalizacją i tworzeniem bibliotek/repozytoriów cyfrowych.

Zapraszamy do zgłaszania referatów o tematyce dotyczącej PBC i jej zbiorów, do zaprezentowania badań, które opierają się na zasobach Biblioteki. Chętnie przyjmiemy wystąpienia dotyczące mediów Polonii, konkretnych zbiorów oraz możliwości/konieczności ich cyfryzacji, także perspektyw rozwoju zarówno PBC, jak i badań nad polonijnymi mediami.

Obrady konferencji będą transmitowane na żywo na kanale YouTube Studia telewizyjnego Wydziału Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii.

Wybrane przez Radę Naukową Konferencji referaty zostaną opublikowane w pracy zbiorowej. Publikacja powierzona zostanie wydawnictwu z wykazu Ministerstwa Edukacji i Nauki (20 punktów).

Zachęcamy do zapoznania się z zasobem PBC: http://www.pbc.uw.edu.pl/ oraz ze zbiorami towarzyszącego jej Wirtualnego Muzeum Polonii: http://muzeumpolonii.uw.edu.pl/.

Komitet Honorowy Konferencji:

Mikołaj Falkowski - Prezes Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie”

Dorota Janiszewska-Jakubiak - Dyrektor Narodowego Instytutu Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą POLONIKA

Adam Koziolek - Prezes zarządu Polskiego Wydawnictwa Rolniczego, członek zarządu Izby Wydawców Prasy

Jacek Kuśmierczyk - Prezes Polskiej Izby Druku, Kanclerz Kapituły Polskiego Bractwa Kawalerów Gutenberga

Artur Lompart - Ambasador Nadzwyczajny i Pełnomocny Rzeczypospolitej Polskiej w Grecji

Aleksandra Piątkowska - Ambasador Nadzwyczajny i Pełnomocny Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Argentyńskiej, Wschodniej Republice Urugwaju i Republice Paragwaju

Jakub Skiba - Ambasador Nadzwyczajny i Pełnomocny Rzeczypospolitej Polskiej w Brazylii

Nad stroną naukową konferencji czuwać będzie Rada Naukowa w składzie:

prof. dr hab. Janusz Adamowski (Uniwersytet Warszawski)

prof. dr hab. Robert Cieślak (Uniwersytet Warszawski)

prof. dr hab. Maria Filina (Państwowy Uniwersytet w Tbilisi)

ks. dr hab. Leszek Gęsiak SJ (Akademia Ignatianum w Krakowie)

dr hab., prof UW Anna Kamler (Uniwersytet Warszawski)

prof. dr hab. Robert Kotowski (Uniwersytet Warszawski)

prof. dr hab. Dariusz Kuźmina - Przewodniczący RN (Uniwersytet Warszawski)

prof. dr hab. Jadwiga Woźniak-Kasperek (Uniwersytet Warszawski)

dr hab., prof. UJK Lidia Michalska-Bracha (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)

dr hab., prof. UW Jacek Puchalski (Uniwersytet Warszawski)

dr hab., prof. UW Iwona Pugacewicz (Sorbonne Université, Uniwersytet Warszawski)

dr Anna Jawor (Uniwersytet Warszawski)

dr Mikołaj Ochmański - sekretarz RN (Uniwersytet Warszawski)

mgr Anita Zawisza (Uniwersytet Warszawski)

Prace organizacyjne powierzono Komitetowi Organizacyjnemu:

dr Anna Jawor

dr Mikołaj Ochmański

mgr Anita Zawisza

lic. Dominika Fabiszewska

Zgłoszenia referatów przyjmujemy do 10 lipca 2022 r. poprzez formularz internetowy pod adresem: https://forms.gle/kegQwYxwQKcARviy5

Więcej informacji na temat konferencji znajduje się na stronie: https://sites.google.com/uw.edu.pl/10latpbc

Patronat honorowy Ministra Edukacji i Nauki z napisem

GOŚCIE

Lokalizacja

Search