WYDARZENIE

Szczegóły dotyczące wydarzenia

11 Mar, 2024
Konferencja naukowa „400 lat druku w Warszawie”

Konferencja naukowa „400 lat druku w Warszawie”

  • poniedziałek, 11 marca 2024 8:00 - wtorek, 12 marca 2024 19:00
  • Bednarska 2/4, Warszawa

O WYDARZENIU

Wiosną 1624 r. działalność drukarską w Warszawie rozpoczął Jan Rossowski. Tym samym czarna sztuka już na stałe zagościła w mieście stołecznym. W czterechsetną rocznicę założenia pierwszej stałej oficyny drukarskiej w Warszawie chcemy zaprosić Państwa do udziału w konferencji naukowej, której tematem przewodnim będzie „400 lat druku w Warszawie”.

Inicjatorami konferencji są Katedra Książki i Historii Mediów Uniwersytetu Warszawskiego oraz Polskie Towarzystwo Bibliologiczne Oddział Warszawski.

Historia mediów drukowanych w Warszawie pojawia się podczas konferencji, seminariów i zebrań naukowych. Od lat jednak nie miało miejsce forum, na którym zebrani badaczki i badacze mogliby nakreślić całościowy obraz zjawiska w świetle najnowszych badań.

Liczymy na to, że podczas proponowanej konferencji naukowej wspólnie z Państwem przedstawimy możliwie wielostronnie dzieje publikowania oraz postaci związanych z tą działalnością, instytucji (wydawnictwa, drukarnie, księgarnie, biblioteki instytucjonalne i księgozbiory prywatne) na mapie historycznej i kulturalnej Warszawy. Zależy nam na dostrzeżeniu zjawisk w ujęciu historycznym od pierwszych warszawskich druków po współczesność. Zapraszamy osoby, przedstawicielki i przedstawicieli różnych dyscyplin badawczych, które w obszarze swoich studiów zajmują się problematyką druku w Warszawie w rozmaitych kontekstach społecznych, kulturowych, czy politycznych.

Planujemy, że owocem konferencji będzie recenzowana publikacja zbiorowa, w której problematyka książki i prasy warszawskiej na przestrzeni dziejów zostanie pokazana w świetle najnowszych badań, i która stanie się ważną pozycją nie tylko w dorobku bibliologii.

Grupy problemowe:

I.          Historia drukarstwa warszawskiego

II.         Działalności wydawnicza i księgarska w Warszawie, w tym problematyka repertuaru wydawniczego

III.        Prasa

IV.        Ograniczenia wolności słowa

V.         Upowszechnianie książki, wypożyczalnie, biblioteki instytucjonalne i księgozbiory prywatne

VI.        Czytelnictwo

Oczekujemy zarówno na teksty monograficzne jak i przeglądowe. Przyjmujemy do publikacji artykuły w językach kongresowych, opracowane zgodnie z zasadami przygotowania tekstów obowiązującymi w czasopiśmie „Z Badań nad Książką i Księgozbiorami Historycznymi”:

http://www.bookhistory.uw.edu.pl/index.php/zbadannadksiazka/Zasady_przygotowania_tekstow.

Zgłoszenia referatów prosimy nadsyłać do 31 października 2023 r. przez formularz dostępny pod adresem: https://forms.gle/FmtDppjLFAfubaMe6


Rada Naukowa

prof. dr hab. Janusz Adamowski (Dziekan WDIB UW)

kustosz Radosław Adamski (Kierownik Muzeum Drukarstwa Warszawskiego)

dr hab. Agnieszka Chamera-Nowak (Uniwersytet Warszawski)

prof. dr hab. Dariusz Jarosz (Polska Akademia Nauk)

prof. dr hab. Dariusz Kuźmina (Prodziekan ds. Finansów WDIB UW)

dr Tomasz Makowski (Dyrektor Biblioteki Narodowej)

prof. dr hab. Jolanta M. Marszalska (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)

dr Mikołaj Ochmański (Uniwersytet Warszawski)

dr Dorota Pietrzkiewicz (Uniwersytet Warszawski)

dr hab., prof. ucz. Jacek Puchalski (Kierownik Katedry Książki i Historii Mediów WDIB UW)

prof. dr hab. Zbigniew Romek (Polska Akademia Nauk)

prof. dr hab. Elżbieta Wichrowska (Dyrektor Centrum Badań nad Kulturą Warszawy UW)

mgr Anna Wołodko (Dyrektor Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie)

Komitet Organizacyjny

dr hab., prof. ucz. Jacek Puchalski (Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego)

mgr Katarzyna Jarzyńska

dr Mikołaj Ochmański

dr Dorota Pietrzkiewicz

mgr Renata Rokicka

dr Katarzyna Seroka

dr Anita Zawisza


Opłata konferencyjna

Opłatę konferencyjną w wysokości 500 zł (doktoranci 200 zł) proszę wnieść dopiero po potwierdzeniu przyjęcia referatu, nie później niż do 29.02.2024 r. z dopiskiem: „400 lat druku w Warszawie" oraz imieniem i nazwiskiem uczestniczki/-ka. Dane do przelewu:  Nr konta: 66 2130 0004 2001 0412 0242 0001, odbiorca: Polskie Towarzystwo Bibliologiczne Oddział Warszawski, ul. Nowy Świat 69, 00-927 Warszawa.

Kontakt

email: warszawa400@uw.edu.pl

www: https://sites.google.com/uw.edu.pl/warszawa400

formularz zgłoszeniowy: https://forms.gle/FmtDppjLFAfubaMe6

GOŚCIE

Lokalizacja

Search