Kierownicy studiów

Architektura przestrzeni informacyjnych

Studia stacjonarne i niestacjonarne, I stopień
dr Dorota Grabowska
e-mail: d.grabowska@uw.edu.pl
tel: (22) 55 20 226

Dziennikarstwo i medioznawstwo

Studia stacjonarne, I i II stopień
dr Łukasz Przybysz
e-mail: l.przybysz@uw.edu.pl

Studia niestacjonarne, I i II stopień
dr hab. Katarzyna Gajlewicz-Korab
e-mail: k.gajlewicz@uw.edu.pl

Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo

Studia stacjonarne i niestacjonarne, I i II stopień
dr Dorota Grabowska
e-mail: d.grabowska@uw.edu.pl
tel: (22) 55 20 226

Publikowanie współczesne

Studia stacjonarne i niestacjonarne, I stopień
dr Dorota Grabowska
e-mail: d.grabowska@uw.edu.pl
tel: (22) 55 20 226

Logistyka i administrowanie w mediach

Studia stacjonarne i niestacjonarne, I i II stopień
dr hab. Krzysztof Kowalik
e-mail: k.kowalik7@uw.edu.pl

Zarządzanie Big Data

Studia stacjonarne, II stopień
dr hab. Agata Opolska-Bielańska
e-mail: ak.opolska2@uw.edu.pl

Search