Nauka i badania - aktualności

Ogłoszenie o otwartym konkursie na wybór partnera w celu wspólnej realizacji projektu

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego ogłasza otwarty konkurs na wybór partnera, podmiotu niezaliczanego do sektora finansów publicznych w ramach konkursu nr 1/Kadra/POWER/3.4/2016 na projekty w Programie Rozwoju Kompetencji w ramach Działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Działając na podstawie art. 28a ust. 4 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712 z późn. zm.) Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego ogłasza otwarty konkurs na wybór partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach konkursu nr 1/Kadra/POWER/3.4/2016 na projekty w Programie Rozwoju Kompetencji w ramach Działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Projekt będzie realizowany w partnerstwie na podstawie umowy zawartej pomiędzy Wydziałem Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego (Liderem projektu) oraz partnerem spoza sektora finansów publicznych, wybranym w trybie konkursu, którego dotyczy niniejsze ogłoszenie.

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Konkurs na wybór partnera, podmiotu nie zaliczanego do sektora finansów publicznych, do projektu w ramach konkursu nr 1/Kadra/POWER/3.4/2016 na projekty w Programie Rozwoju Kompetencji w ramach Działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020”, do dnia 30 września 2016 r. do godziny 9.00, na adres: Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii UW, ul. Bednarska 2/4, 00-310 Warszawa, pokój nr 22. Decyduje data wpływu – oferty złożone po upływie powyższego terminu nie będą rozpatrywane.

Kontakt – e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Regulamin do pobrania