Akredytacje i wyróżnienia

 • Grupa pracowników naszego Wydziału otrzymała wyjątkowe wyróżnienie: Medal Jubileuszowy UW. W tym gronie znaleźli się:
  prof. dr hab. Janusz Adamowski (Dziekan WDIB UW), prof. UW dr hab. Anna Kamler (Prodziekan WDIB UW), prof. dr hab. Jerzy Bralczyk, prof. dr hab. Elżbieta Zybert, prof. UW dr hab. Jacek Puchalski, prof. UW dr hab. Wiesław Sonczyk, mgr inż. Adam Grabowski (Dyrektor administracji WDIB UW) i mgr Anna Zapolska.
 • Prof. dr hab. Wiesław Władyka i Mariusz Janicki zostali finalistami prestiżowej Nagrody im. Dariusza Fikusa 2016 (za cykl tekstów publicystycznych w tygodniku "Polityka").
 • Dr hab. Michał Zaremba otrzymał wyróżnienie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w kategorii "Praca habilitacyjna" za dysertację naukową "Prawna regulacja krajowego rynku zbiorowego zarządzania prawami do muzyki".
 • 24 listopada 2016 - nagroda Prezesa Rady Ministrów dla doktora Bartłomieja Włodarczyka z Katedry Bibliografii i Dokumentacji. Nagrodę otrzymał za rozprawę doktorską " Zastosowanie map tematów w językach haseł przedmiotowych na przykładzie Języka Haseł Przedmiotowych Biblioteki Narodowej", napisaną pod kierunkiem Pani prof. dr hab. Jadwigi Woźniak-Kasperek
 • Ocena wyróżniająca dla kierunku Dziennikarstwo i komunikacja społeczna z dn. 8 grudnia 2011, przyznana przez Państwową Komisję Akredytacyjną
 • Ocena pozytywna dla kierunku Dziennikarstwo i komunikacja społeczna z dn. 7 kwietnia 2011, przyznana przez Państwową Komisję Akredytacyjną
 • Ocena pozytywna dla kierunku Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo z dn. 26 kwietnia 2007, przyznana przez Państwową Komisję Akredytacyjną
 • Ocena pozytywna dla kierunku Dziennikarstwo i komunikacja społeczna z dn. 29 grudnia 2004, przyznana przez Państwową Komisję Akredytacyjną
 • Tytuł „Najlepszej uczelni w grupie kierunków studiów Dziennikarstwo i komunikacja społeczna” dla Uniwersytetu Warszawskiego w rankingu „Perspektyw” i „Rzeczpospolitej” w 2013 r.
 • Najwyższe noty w Rankingu kierunków studiów „Perspektywy”, w Grupie Kierunków Dziennikarstwo i komunikacja społeczna, pierwsze miejsca zestawienia w latach 2014, 2015, 2016 i 2017.