Aktywność naukowa pracowników

Nowy wykonawca usług na zakup biletów lotniczych

Szanowni Państwo,
w wyniku postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, od 2 kwietnia został wybrany nowy wykonawca usług: na zakup biletów lotniczych komunikacji krajowej i międzynarodowej, kolejowych, autobusowych i promowych komunikacji międzynarodowej oraz usługi wizowania paszportów - Biuro WhyNotTravel Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa (ul. Kielnarowa 108 A, 36-020 Tyczyn).

Umowa będzie obowiązywała przez 3 lata, od 2 kwietnia 2017 r. do 2 kwietnia 2020 r.

Lista kontaktowa z Biurem WhyNotTravel
Formularze zgłoszeniowe

Kolejny sukces prof. Dariusza Kuźminy - koordynator do realizacji grantu "Zachować - udostępniać i promować polskie dziedzictwo narodowe"

Kolejny sukces prof. Dariusza Kuźminy, który otrzymał w konkursie Senatu RP "Opieka nad Polonią i Polakami za granicą w 2017 r.", jako koordynator do realizacji grant "Zachować - udostępniać i promować polskie dziedzictwo narodowe" w wysokości 240 988 zł.

Projekt obejmuje kwerendy naukowe i digitalizację poloników w: Australii, Brazylii, Izraelu i Meksyku dla potrzeb Polonijnej Biblioteki Cyfrowej.

Wykładowcy WDIB UW w radio: audycja TOK FM poświęcona książce prof. Roberta Kotowskiego

Wykładowcy WDIB UW w radio: do wysłuchania audycja w Radio Tok fm, poświęcona książce prof. Roberta Kotowskiego (WDIB UW) "Dziewczęta w mundurkach. Młodzież żeńska szkół średnich w Polsce w latach 1918-1939", Kielce 2013, ss. 400

Polecamy lekturę książki "W kręgu Quo vadis"

 

Polecamy lekturę książki "W kręgu Quo vadis" (współredaktorem tomu jest wykładowca WDIB UW prof. Robert Kotowski),

Książka była prezentowana w trakcie spotkania podsumowującego uniwersyteckie obchody Roku Henryka Sienkiewicza zorganizowanego przez Muzeum UW we współpracy z Muzeum Narodowym w Kielcach.
http://www.muzeum.uw.edu.pl/…/konferencja-oraz-prezentacja…/

Kolejne sukcesy prof. dr hab. Dariusza Kuźminy

Ogłaszamy kolejny sukces! Prof. dr hab. Dariusz Kuźmina, w konkursie ogłoszonym przez MKiDN, otrzymał do realizacji (jako koordynator) dwa projekty z obszaru "Ochrona dziedzictwa kulturowego za granicami". Projekt pierwszy, pt. "Dziedzictwo narodowe - zachować i udostępniać", obejmuje digitalizację i archiwizację poloników we Freiburgu (Szwajcaria) oraz wydanie dwóch publikacji: "Z badań nad księgozbiorami historycznymi" i zachowanego w Gruzji, XIX-wiecznego rękopisu wykładów dla bibliotekarzy autorstwa Łukasza Głębiowskiego.
Drugi projekt, pt. "Zapomniana Polonia w Nowej Zelandii", obejmuje digitalizację i sporządzenie raportu na temat poloników w Nowej Zelandii.
Materiały pozyskane z projektów znajdą się w Polonijnej Bibliotece Cyfrowej.
Serdecznie gratulujemy!

Jerzy Okuniewski przewodniczącym Stowarzyszenia Księgarzy Polskich

Pragniemy poinformować, że na przewodniczącego Stowarzyszenia Księgarzy Polskich wybrano Jerzego Okuniewskiego (absolwenta Podyplomowych Studiów Polityki Wydawniczej i Księgarstwa, prowadzonych przy d. IINiSB, a obecnie WDIB UW), a wiceprzewodniczącym zaś został dr hab. Marek Tobera (WDIB UW, Katedra Książki i Historii Mediów). W składzie Zarządu Głównego SKP znalazł się także Paweł Podniesiński (doktorant WDIB UW, prowadzący zajęcia na studiach magisterskich). Serdecznie gratulujemy!