Ukazał się nowy, specjalny tom "Z badań nad Książką i Księgozbiorami Historycznymi"

Zachęcamy do lektury nowego, specjalnego tomu "Z Badań nad Książką i Księgozbiorami Historycznymi" (publikacja WDIB UW) zawierającego kilkadziesiąt artykułów autorów polskich i zagranicznych dotyczących materiałów polskich i z Polską związanych przechowywanych głównie w bibliotekach zagranicznych (zob. skan spisu treści). Tom powstał pod red. nauk. Jacka Puchalskiego, Agnieszki Chamery-Nowak i Doroty Pietrzkiewicz. 
Spis treści do tomu: http://docdro.id/QeY4wM7