prof. dr. hab. Dariusz Kuźmina otrzymał grant z MKiDN z zakresu "Ochrony dziedzictwa kulturowego za granicą 2018"

Prof. dr hab Dariusz Kuźmina, Prodziekan WDIB UW otrzymał w konkursie MKiDN z zakresu "Ochrony dziedzictwa kulturowego za granicą 2018" grant na realizację kwerendy, katalogowania i digitalizację polskiego dziedzictwa narodowego w Fundacja Archiwum Helveto-Polonicum we Fryburgu (Szwajcaria). 
Uczestnikami projektu m.in będą dwaj studenci i jedna doktorantka z naszego Wydziału.