Ukazała się książka dr Moniki Kożdoń-Dębeckiej pt. "Internet w prezydenckich kampaniach wyborczych w USA w latach 2000-2012".

internet w prezydenckichTemat podjęty przez autorkę ma nie tylko wymiar teoretyczny, ale także praktyczny, przydatny dla poszerzenia wiedzy specjalistów z zakresu teorii polityki, wywierania wpływu na zachowania polityczne obywateli oraz działań komunikacyjnych odnoszących się do mechanizmów perswazyjnych - możliwych do zastosowania z wykorzystaniem możliwości, które oferuje komunikacja Web 2.0 i wpływających na świadomość społeczną.

Z recenzji prof. dr hab. Teresy Sasińskiej-Klas z Uniwersytetu Jagiellońskiego