Granty realizowane na WDIB UW - Prof. Dariusz Kuźmina otrzymał grant na prace w Fondation Archivum Helveto-Polonicum (Fryburg, Szwajcaria)

W konkursie ogłoszonym przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. Dariusz Kuźmina otrzymał (jako koordynator) grant przeznaczony na porządkowanie, kwerendę oraz digitalizację materiałów archiwalnych w Fondation Archivum Helveto-Polonicum (Fryburg, Szwajcaria). 
Projekt będą realizowali studenci i doktoranci naszego Wydziału.