Dziekan WDIB UW, prof. dr hab. Janusz Adamowski z wizytą w Sekcji Polskiej Radia Watykańskiego w Rzymie.

Dziekan WDIB UW, prof. dr hab. Janusz Adamowski w Sekcji Polskiej Radia Watykańskiego w Rzymie. 

Wydział Dziennikarstwa Informacji i Bibliologii będzie realizował zadanie digitalizacji materiałów Sekcji Polskiej Radia Watykańskiego. Materiał zdigitalizowany zostanie zamieszczony w Wirtualnym Muzeum Polonii i Polonijnej Bibliotece Cyfrowej. Działanie to jest realizowane jako ministerialny projekt upowszechniania nauki.