Granty w konkursie DUN

Uprzejmie informujemy, że Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii UW uzyskał 2 granty w ramach konkursu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego DUN (Działalność Upowszechniająca Naukę):

1) w kategorii działalność wydawnicza wniosek czasopisma „„Z Badań nad Książką i Księgozbiorami Historycznymi” – Udział zagranicznych recenzentów w ocenie publikacji; Stworzenie anglojęzycznej wersji wydawniczej publikacji; Digitalizacja tomów archiwalnych rocznika w celu zapewnienia otwartego dostępu do nich przez Internet oraz wdrożenie i utrzymanie cyfrowej platformy redakcyjnej” (kierownik dr Dorota Pietrzkiewicz) uzyskał dofinansowanie w kwocie 149.501 PLN;

2) w kategorii upowszechnianie wniosek „Zachować i promować polskie dziedzictwo narodowe – digitalizacja i opracowanie naukowe archiwaliów Polskiej Sekcji Radia Watykańskiego” (kierownicy: prof. dr hab. Janusz W. Adamowski i prof. dr hab. Dariusz Kuźmina) uzyskał dofinansowanie w wysokości 996.000 PLN

Gratulujemy!