„Nowoczesne trendy w rozwoju przemysłu medialnego i mediów regionalnych” - konferencja z przedstawicielami WDIB UW

Przedstawiciele Wydziału Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego, Katedry Technologii Informacyjnych Mediów - dr hab. inż. Wiesław Cetera, dr Krzysztof Kowalik oraz dr Agata Opolska – Bielańska wezmą udział w międzynarodowej konferencji naukowej organizowanej przez Wydział Dziennikarstwa Narodowego Uniwersytetu Pedagogicznego w Tarnopolu im. Wołodymyra Hnatiuka w dniach 10-13 maja 2019 r. którego Wydział Dziennikarstwa Informacji i Bibliologii UW jest współorganizatorem. Konferencja poświęcona będzie tematyce: „Nowoczesne trendy w rozwoju przemysłu medialnego i mediów regionalnych”. Celem spotkania jest wymiana myśli i spostrzeżeń dotyczących mediów, a także kontynuacja stażu naukowego.

Załączniki:
Pobierz plik (Програма.pdf)Програма.pdf117 kB