Pozytywna decyzja NCBR

23 czerwca 2021 r. Spółka Centrum Rafinacji Informacji Spin-Off Uniwersytetu Warszawskiego otrzymała pozytywną decyzję Dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w sprawie przyznania środków finansowych na realizację projektu pt. Identyfikacja, KOlekcjonowanie i oceNA nieprzyjaznych operacji dezinformacyjnych w cyberprzestrzeni, prowadzonych w oparciu o narzędzia teleinformatyczne (IKONA) złożonego w ramach IV konkursu Programu Badań Naukowych i Prac Rozwojowych CyberSecIdent, Cyberbezpieczeństwo i e-Tożsamość.

Ogólna wartość projektu: 8.230.856 PLN
Dofinansowanie NCBR:   6.605.669 PLN

Kierownicy projektu: prof. dr hab. inż. Włodzimierz Gogołek, prof. ucz. dr hab. inż. Wiesław Cetera.
Gratulujemy!