Grant w programie „Nauka dla Społeczeństwa”

Decyzją Ministra Edukacji i Nauki projekt naukowy prof. dr. hab. Janusza W. Adamowskiego i prof. dr. hab. Dariusza Kuźminy pt. „Digitalizacja dziedzictwa narodowego, zachowanego w Archiwum Polskiej Misji Katolickiej w Paryżu” otrzymał środki finansowe w wysokości 1.100.000 zł w ramach programu „Nauka dla Społeczeństwa”.
Program „Nauka dla społeczeństwa” został ogłoszony w lipcu 2021 r. Jego celem jest wsparcie podmiotów systemu szkolnictwa wyższego w realizacji projektów ukierunkowanych na budowanie współpracy między podmiotami działającymi w obszarze nauki a podmiotami działającymi w sferze społeczno-gospodarczej.
Gratulujemy!!!