Kolejny sukces prof. Dariusza Kuźminy - koordynator do realizacji grantu "Zachować - udostępniać i promować polskie dziedzictwo narodowe"

Kolejny sukces prof. Dariusza Kuźminy, który otrzymał w konkursie Senatu RP "Opieka nad Polonią i Polakami za granicą w 2017 r.", jako koordynator do realizacji grant "Zachować - udostępniać i promować polskie dziedzictwo narodowe" w wysokości 240 988 zł.

Projekt obejmuje kwerendy naukowe i digitalizację poloników w: Australii, Brazylii, Izraelu i Meksyku dla potrzeb Polonijnej Biblioteki Cyfrowej.