Książki i inne publikacje naukowe

Polacy o obchodach Święta Niepodległości - Raport z badania CATI na 100-lecie odzyskania niepodległości

news niepodlePolacy nie wierzą w obiektywizm polskich serwisów informacyjnych w kontekście relacjonowania setnej rocznicy odzyskania niepodległości - wynika z sondażu przeprowadzonego przez Laboratorium Badań Medioznawczych Uniwersytetu Warszawskiego.

Celem badania było ustalenie, jaka jest opinia Polaków na temat Święta Niepodległości i sposobów jego przedstawienia przez media. W raporcie prezentujemy najważniejsze ustalenia z przeprowadzonego sondażu.

Polacy zgłaszają wyraźne wotum nieufności wobec telewizyjnych nadawców. W tym kontekście dostrzegam zresztą pewien paradoks – otóż w niektórych wypowiedziach respondentów pobrzmiewa echo narracji głównych serwisów informacyjnych, pojawiają się głośne medialne określenia, epitety. Oceniamy zatem stacje telewizyjne jako niedochowujące bezstronności, a jednocześnie niejako przesiąkamy przekazami, które te stacje generują – mówi dr Karolina Brylska (Uniwersytet Warszawski, zastępca kierownika Laboratorium Badań Medioznawczych UW)

Czytaj więcej...

‘Machiavellian Russia’ in the Crimean conflict: Clarification of strategic narratives analysis method - nowy artykuł dr hab. Tomasza Gackowskiego i dr Karoliny Brylskiej

chrome buExJe1kl2Zapraszamy do zapoznania się z nowym artykułem naukowym autorstwa dr hab. Tomasza Gackowskiego i dr Karoliny Brylskiej, opublikowanym w "Journalism" SAGE Journal  pt. ‘Machiavellian Russia’ in the Crimean conflict: Clarification of strategic narratives analysis method DOI: https://doi.org/10.1177%2F1464884920928157

Badania oceniające sytuację krajowej poligrafii podczas pandemii koronawirusa

Katedra Technologii Informacyjnych Mediów na czele z drem hab. Wiesławem Ceterą przeprowadziła badania oceniające sytuację krajowej poligrafii podczas pandemii koronawirusa. Wyniki możecie znaleźć tu:

https://rynek-ksiazki.pl/aktualnosci/poligrafia-w-pandemii/
https://wydawca.com.pl/2020/05/19/polska-poligrafia-podczas-pandemii/
http://printernet.pl/pg/pl/content/biznes/pogorszenie_sytuacji_w_90.html

Jarosław Kończak - Komunikacja sponsoringowa w sporcie XXI wieku

Sport ma jeden atrybut, który jest kluczowy zarówno dla jego fanów, jak i organizatorów oraz sponsorów. Są to szczere i silne emocje łączące ludzi i tworzące więzi pomiędzy kibicami, a ich idolami, drużynami czy też dyscyplinami. To szansa dla sponsorów, którzy chcąc pogłębić relację z klientami, docierają do nich w ich naturalnym środowisku, wchodzą w ich pasje, zainteresowania i towarzyszą stylowi życia, który reprezentują.

Czytaj więcej...

“Organisational Culture of Public Service Media: People, Values and Processes” Michał Głowacki i Lizzie Jackson - Raport z badań projektu Narodowego Centrum Nauki

Glowacki Jackson cover 1Zachęcamy do lektury raportu z projektu naukowego dr hab. Michała Głowackiego (Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii, Uniwersytet Warszawski) i prof. Lizzie Jackson (School of Arts and Creative Industries, London South Bank University).

W latach 2015–2019 Michał Głowacki (kierownik projektu) we współpracy z Lizzie Jackson badał kulturę organizacyjną mediów publicznych, przemysłów kreatywnych i zaawansowanych technologii (high-tech) w Austin, Bostonie, Brukseli, Detroit, Kopenhadze, Londynie, Tallinnie, Toronto, Warszawie i Wiedniu. Analiza 150 wywiadów pogłębionych z praktykami i ponad 500 fotografii miejsc pracy w 10 miastach pozwoliła na wyodrębnienie sześciu cech organizacyjno-kulturowych (wyniki projektu) i zestawu rekomendacji dla mediów publicznych.

Projekt pt. „Organisational Culture of Public Service Media: People, Values, Processes” był finansowany przez Narodowe Centrum Nauki. Szczegółowy raport z badań jest dostępny na stronie internetowej projektu www.creativemediaclusters.com/findings.

Monografia: Rynek sportu i sponsoringu sportowego w Polsce (Autorzy Joanna Jedel, Jarosław Kończak)

Okladka Jedel KonczakW Polsce sport jest niedofinansowany, a jednocześnie nie wykorzystujemy funduszy, które praktycznie „leżą na ulicy”. Choć sport, to obok kultury i gospodarki, jedna z wizytówek kraju, świadcząca o jego sukcesie, to jednak wymaga wizji, która przez lata będzie konsekwentnie realizowana. Przy czym sama aktywność Państwa na tym polu nie wystarczy. Potrzeba kapitału prywatnego. Dlatego jednym z najważniejszych źródeł wspierania sportu, zarówno w Polsce, jak i innych krajach jest sponsoring sportowy.

Monografia Rynek sportu i sponsoringu sportowego w Polsce (wydana przez Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w listopadzie 2019) koncentruje się zarówno na kwestiach dotyczących rynku sportowego, jak i sponsoringu sportowego w Polsce. Opisano m.in. płaszczyzny funkcjonowania rynku sportu odnosząc się do aspektów polityczno – prawnych, ekonomicznych, społecznych i technologicznych, a także rynek sportu w Polsce. Przedstawiono zarówno tradycyjne, jak i nowe ujęcie sponsoringu, a także sposoby finansowania związków sportowych, jak i wsparcie rynku przez Spółki Skarbu Państwa. W monografii znalazło się również miejsce dla perspektywy funkcjonowania rynku sponsoringu sportowego w Polsce.

Adresatami książki są bezpośredni jak i pośredni uczestnicy rynku sportu, a w szczególności zarządy, członkowie rad nadzorczych, inwestorzy i doradcy, wyższa i średnia kadra menedżerska, ludzie nauki, biznesu oraz instytucji z otoczenia klubów sportowych, uczestnicy studiów podyplomowych i szkoleń z zakresu ekonomii i zarządzania w sporcie, studenci zarówno studiów licencjackich, jak i magisterskich oraz doktoranckich. Publikacja stanowi płaszczyznę do rozważań dla osób prowadzących prace badawczo-naukowe.

Zarządzanie w kryzysie wizerunkowym –nowa książka Dariusza Tworzydło

W sprzedaży jest już dostępna nowa książka, która kompleksowo omawia najważniejsze aspekty crisis management. Autorem publikacji Zarządzanie w kryzysie wizerunkowym. Metody, procedury, reagowanie jest Dariusz Tworzydło. Poza niezbędną dawką wiedzy teoretycznej, książka zawiera wiele praktycznych wskazówek, case study oraz nowe, niepublikowane dotąd modele zarządzania kryzysem. Wydawcą książki jest DIFIN.

Zarządzanie w kryzysie wizerunkowym to publikacja, w której można znaleźć wiele nowych modeli do praktycznego zastosowania w obszarze ochrony i budowania wizerunku. Zostały one zweryfikowane empirycznie, a powstały między innymi w oparciu o doświadczenia praktyczne autora. Książka jest uzupełniona o konkretne wskazówki dotyczące reagowania w przypadku kryzysu wizerunkowego.

Czytaj więcej...

Logistyka i administrowanie w mediach. Zarządzanie Big Data.

Wychodząc na przeciw oczekiwaniom rynku, przedstawiamy publikację poświęconą Zarządzaniu Big Data. Dotyczy ona w całości tytułowego zagadnienia - zawierając informacje, wskazówki i możliwości narzędzia XXI wieku. Celem publikacji  jest prezentacja aktualnych obszarów badań, najnowszych rezultatów i wytyczanie trendów dotyczących analizy niniejszego zagadnienia.

Załączniki:
Pobierz plik (IMG_20190508_003801.jpg)IMG_20190508_003801.jpg2844 kB

Drugi i trzeci tom antologii tekstów Katedry Technologii Informacyjnych Mediów dostępny on-line!

W świecie nastawionym na szybką konsumpcję i innowacyjne niespodzianki recepta na zwycięstwo jest kluczem do sukcesu. Nie trzeba dlatego nikogo przekonywać, jak bardzo istotną rolę w życiu człowieka odgrywa internet. Stanowiąc źródło relacji międzyludzkich i biznesowych stał się kopalnią wiedzy o otaczającej nas rzeczywistości. Zasoby danych, informacji i treści jakie w sobie posiada stały się inspiracją do stworzenia dalszych tomów Antologii tekstów Katedry Technologii Informacyjnych Mediów. Umiejętna rafinacja źródeł znajdujących się w zasięgu jednego kliknięcia przyczynia się do rozwoju nauki. W ramach inspiracji jej tworzenia studenci Wydziału Dziennikarstwa Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego, piszący prace dyplomowe w Katedrze Technologii Informacyjnych Mediów, włożyli swój wkład w jej podwaliny, przyczyniając się do powstania niniejszej publikacji.

Oddając czytelnikom do rąk tom 2 i 3 Antologii należy uwrażliwić wszystkich, niezależnie od zainteresowań i profesji, na istotę działań i zastosowanie narzędzia Big Data w XXI wieku, jako czynnika generującego trendy w społeczeństwie.

Agata Opolska-Bielańska

Katedra Technologii Informacyjnych Mediów

 

Informacja o antologii dostępna na stronie http://logistykamediow.pl/site/

Załączniki:
Pobierz plik (okladki.pdf)okladki.pdf5824 kB

Ćwierkający Donald Trump – nowa książka LBM UW!

Cwierkajacy mockupZ końcem 2018 r. ukazała się kolejna publikacja zespołu Laboratorium Badań Medioznawczych UW – monografia wieloautorska zatytułowana „Ćwierkający Donald Trump. Czym jest Twitter dla użytkowników, dziennikarzy i prezydenta USA? Od analizy dyskursu po badania okulograficzne” (T. Gackowski, K. Brylska, M. Patera i inni; recenzowana przez dr hab. Agnieszkę Hess z Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz prof. dra hab. Radosława Pawelca z Uniwersytetu Warszawskiego). Autorzy poddają wieloaspektowemu oglądowi interesujący fenomen medialno-polityczny, jakim jest wykorzystywanie mediów społecznościowych (na przykładzie Twittera) jako narzędzia kształtowania nowoczesnej „miękkiej siły” (soft power). Koncept ten opie¬ra się na zdolności kształtowania preferencji innych ludzi i podmiotów bez użycia nacisku czy przemocy, a raczej za pomocą zasobów kulturowych danego kraju. W tym procesie wykorzystuje się rozmaite praktyki dyplomatyczne i narzędzia komunikacji użyteczne na poziomie międzynarodowym, w tym Twittera, którego rosnące znaczenie w prowadzeniu dyplomacji publicznej oddaje coraz popularniejszy termin „Twiplomacy”.

W książce „Ćwierkający Donald Trump” zrelacjonowano projekt badawczy, którego celem było zdobycie wiedzy w trzech obszarach tematycznych: 1) jak wyglą¬dała aktywność Donalda Trumpa na Twitterze w określonym, ważnym dla tego polityka okresie – gdy próbował spełnić jedną z ważniejszych obietnic kampanii, czyli zastąpić Obamacare; 2) jak ta aktywność rezo¬nowała w polskim dyskursie prasowym; 3) czy i jak użytkownicy mediów społecznościowych korzystają z Twittera oraz jak oceniają działalność Trumpa na tej platformie. Projekt został podzielony na cztery powiązane ze sobą części, które zo¬stały odwzorowane w strukturze monografii. Pierwszą częścią badania była analiza profilu prezydenta Stanów Zjednoczonych na Twitterze. Część druga została poświęcona analizie polskiego dyskursu prasowego – sprawdzano, czy polscy dziennikarze (i eksperci) w sposób rzetelny przywołują in¬ternetowe (twitterowe) wypowiedzi Trumpa, a także jak i w jakich kontekstach polskie media drukowane pisały o komunikacji prezydenta Stanów Zjednoczonych za pośrednictwem jego konta na Twitterze. Trzecia część projektu obejmowała ankietę dotyczącą sposobu korzy¬stania z mediów społecznościowych, natomiast czwarta polegała na analizie odbioru mediów spo¬łecznościowych (zwłaszcza Twittera) – obejmowała zogniskowane wy¬wiady grupowe oraz badanie okulograficzne.

Do książki dołączono również aneks, przedstawiający wyniki badania metodą CATI, dotyczącego opinii Polaków na temat oficjalnej wizyty Donalda Trumpa w Polsce oraz samej prezydentury tego polityka.

Książka już w sprzedaży: http://marszalek.com.pl/sklep/pl/glowna/4080-cwierkajacy-donald-trump.html

E-book do kupienia tutaj: https://virtualo.pl/ebook/cwierkajacy-donald-trump-czym-jest-twitter-dla-uzytkownikowdziennikarzy-i-i238251/

Zapraszamy do lektury!