Dr Katarzyna Seroka (Katedra Ksiązki i Historii Mediów) stypendystką Fondation de France, le Fonds Karol Sienkiewicz!

Dr Katarzyna Seroka (Katedra Ksiązki i Historii Mediów) stypendystką Fondation de France, le Fonds Karol Sienkiewicz! Jest to stypendium badawcze wspierające polskich historyków i uczonych polskiego pochodzenia prowadzących badania we Francji.

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.