Wykładowczyni WDIB UW, dr Izabela Bogdanowicz-Piesik, laureatką w XIV edycji Konkursu im. Profesora Michała Kuleszy!

Dr Izabela Bogdanowicz-Piesik uzyskała wyróżnienie w XIV edycji Konkursu im. Profesora Michała Kuleszy na najlepsze rozprawy doktorskie oraz prace magisterskie dotyczące ustroju i działalności samorządu terytorialnego i zagadnień decentralizacji obronione w 2016r. za rozprawę doktorską „Wpływ kodeksów etyki na wzorce komunikowania się jednostek samorządu terytorialnego z mediami”.

Organizatorem konkursu są Wolters Kluwer SA i redakcja miesięcznika „Samorząd Terytorialny”.

W tej edycji przyjmowane były prace prawnicze, a ponadto prace z innych dyscyplin, zwłaszcza ekonomii i finansów, socjologii i politologii, historii oraz nauki o administracji publicznej i zarządzania.

Jednym z warunków dopuszczenia pracy do konkursu było dołączenie dokumentacji poświadczającej wysoki poziom pracy. Zgłoszenie rozprawy doktorskiej dr Izabeli Bogdanowicz zawierało recenzje z przewodu doktorskiego (prof. dr hab. Teresy Sasińskiej-Klas z UJ oraz prof. dr hab. Grażyny Ulickiej z UW) oraz uchwałę Rady Wydziału o uhonorowaniu rozprawy wyróżnieniem.

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

Załączniki:
Pobierz plik (DOC(5).PDF)DOC(5).PDF170 kB