Prelekcje na konferencjach

Wystąpienie prof. dr hab. Elżbiety Barbary Zybert (Education of librarians in Poland. Dilemmas and challenges)

01Prof. dr hab. Elżbieta Barbara Zybert wystąpiła z prelekcją pt.  Education of librarians in Poland. Dilemmas and challenges na konferencji organizowanej przez Association of Hungarian Librarians: Professional skills and competencies of librarians: challenge and solution again, Budapeszt 14.03.2018

Program konferencji (kliknij by otworzyć).

01.12 - 02.12.2016 - IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu "Współczesny polski system medialny" - "Czasopiśmiennictwo"

Konferencję organizował Uniwersytet im. Jana Kochanowskiego w Kielcach.

Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii na konferencji reprezentowali:

 1. Gajlewicz–Korab Katarzyna, dr - Konflikty celebrytów w polskiej prasie typu „people” jako
  przykład brutalizacji przekazu
 2. Jupowicz - Ginalska Anna, dr - Okładki współczesnych magazynów - zadania i nowe możliwości
 3. Przybysz Łukasz dr, - Stygmatyzacja medialna public relations: analiza wybranych czasopism
  opinii
 4. Łoszewska–Ołowska Maria dr, - Okładka czasopisma a niebezpieczeństwo naruszenia prawa – analiza na podstawie wybranych spraw sądowych (Uniwersytet Warszawski)

"Kultura książki w humanistyce współczesnej" - liczna reprezentacja wykładowców i władz WDIB

Liczna grupa wykładowców WDIB UW, w tym Prodziekani - prof. A. Kamler i prof. D. Kuźmina) wzięła udział w Konferencji "Kultura książki w humanistyce współczesnej" zorganizowanej z okazji 60-lecia Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego.

23.11 - 24.11.2016 - Kultura książki w humanistyce współczesnej

Konferencję organizowała Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego.

Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii na konferencji reprezentowali:

 1. Chamera Nowak Agnieszka, dr - Biblioteki i bibliotekarze partyjni na Mazowszu w latach 1945 0 1954, świetle źródeł
 2. Kamler Anna dr hab. prof. UW - <Bez referatu>
 3. Kisilowska Małgorzata, dr hab. - Czytelnictwo współczesne intuicje czytelników pytania badaczy
 4. Kuźmina Dariusz, prof. dr hab. - <Bez referatu>
 5. Ochmański Mikolaj, dr - Memy internetowe. Obraz książki i biblioteki w oczach internautów jako przykład obecności książki i biblioteki w cyberprzestrzeni
 6. Przastek Samokowa Maria , dr - Niekanoniczne typologie czyli czytelnicy sami o sobie
 7. Święćkowska Teresa, dr - Szlachecka czy kupiecka Postrzeganie książki i autora w Polsce XIX w.

17.11 -18.11.2016 - VII Ogólnopolska Konferencja Metodologicznej Medioznawców - Memy, czyli życie społeczne w czasach kultury obrazu

VIIOKMM"Memy, czyli życie społeczne w czasach kultury obrazu" - pod takim tytułem w dniach 17-18 listopada 2016 odbyła się VII Ogólnopolska Konferencja Metodologiczna Medioznawców. Coroczne, dwudniowe spotkanie polskich medioznawców otworzył prof. dr hab. Janusz Adamowski, dziekan Wydziału Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii.

Czytaj więcej...

17.11 - 18.11.2016 - Polacy w Rosji. XI konferencja Międzynarodowa

Konferencję organizował Państwowy Uniwersytet Kubański w Krasnodarze (Rosja) oraz Polskie Centrum Narodowo-Kulturalne "Jedność".

Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii na konferencji reprezentowali:

 1. Jabłonowski Marek, prof. dr hab. - Polacy w Turkmeńskiej SRR w okresie drugiej wojny światowej
 2. Kamler Anna dr hab. prof. UW - Rufin Piotrowski – autor wspomnień o ucieczce z Syberii
 3. Kuźmina Dariusz, prof. dr hab. - Polscy katolicy w Rosji
 4. Puchalski Jacek, dr hab. prof. UW - Zbiory polskie i polonika w bibliotekach krajów byłego ZSRR w świetle informatora „Współczesne księgozbiory polskie za granica . T.II Polonika w zbiorach obcych

15.11 - 16.11.2016 - Open Eyes Economy Smmit

Konferencję organizowała Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej.

Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii na konferencji reprezentowali:

 1. Jasiewicz Justyna, dr - <Bez referatu>

27.10 - 28.10.2016 - Cenzura w PRL

Konferencję organizował Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz Instytut Historii PAN.

Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii na konferencji reprezentowali:

 1. Kamińska-Chełminiak Kamila , dr  - O pracy cenzorów w latach 40. i 50. ub. wieku
 2. Szurmiński Łukasz, dr - Obraz wroga w propagandzie PRL
 3. Tobera Marek, dr hab. prof. UW - <Bez referatu (prowadzenie sesji)>

20.10 - 21.10.2016 - III KONFERENCJA NAUKOWA Logistyka i zarządzanie w mediach. Media Regionalne, Nowe Media, Monetyzacja

Konferencję organizował Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego.

Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii na konferencji reprezentowali:

 1. Kowalik, Krzysztof, dr - Oficjalny serwis internetowy samorządu gminnego – diagnoza funkcjonalności wybranych elementów. Próba typologizacji serwisów
 2. Opolska-Bielańska Agata, dr - Znaczenie społecznej odpowiedzialności biznesu w rozwoju przedsiębiorstwa
 3. Włodarczyk Bartłomiej, dr - Semantyczne wyszukiwanie informacji: w stronę baz wiedzy
 4. Bogdanowicz Izabela , dr - Czynniki istotne dla przepływu informacji w relacjach urzędników samorządowych z mediami lokalnymi
 5. Borończyk Mateusz lic. - Crowdfunding, czyli zrób to sam
 6. Cetera Wiesław, dr inż. - Między kasą a widownią
 7. Chlewicki Marcin, lic. - Mouse tracking jako narzędzie do oceny stron internetowych
 8. Gmiterek Grzegorz, dr - Zarządzanie informacją osobistą w kontekście wykorzystania oprogramowania do organizacji danych bibliograficznych
 9. Gogołek Włodzimierz, prof. dr hab. inż. - Z badań nad Rafinacją Big Data - Cyberbezpieczeństwo w mediach
 10. Grzegorek J., dr - Między kasą a widownią
 11. Jaruga Dariusz, mgr inż. - Nowe media – monetyzacja materiałów wideo
 12. Jupowicz-Ginalska, Anna dr - Koszt instytucjonalny dzienników regionalnych na podstawie wybranych tytułów Grupy Polska Press.