III Konferencja Naukowa - Społeczna odpowiedzialność biznesu - perspektywa zarządzania i ekonomii

W dniu 14.06. 2019r. odbyła się III Konferencja Naukowa - Społeczna odpowiedzialność biznesu - perspektywa zarządzania i ekonomii. Organizatorem cyklicznej konferencji była Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim Uniwersytetu Szczecińskiego. Celem konferencji była prezentacja wyników badań naukowych oraz praktycznych doświadczeń dotyczących zakresu CSR, ze wskazaniem dalszych inspiracji badawczych, a także wymiana myśli i spostrzeżeń na temat aktualnych prądów badawczych i działalności CSR w świecie nauki i biznesu. Konferencja ze względu na swój unikatowy charakter i aktualną tematykę skupia prelegentów z kraju i ze świata. Środowisko mediów prezentowała dr Agata Opolska-Bielańska, która w swoich rozważaniach skupiła się na analizie trendów tytułowego zagadnienia na podstawie wyszukiwarek i baz danych oraz Big Data. Pokłosiem konferencji są publikacje w punktowanych czasopismach naukowych.