Kierownik LBM UW, Tomasz Gackowski bierze udział w konferencji IAMCR

Tomasz Gackowski bierze udział w tegorocznej, międzynarodowej konferencji IAMCR (The International Association for Media and Communication Research) w Madrycie. Głównym tematem konferencji IAMCR 2019 jest komunikacja, technologia i ludzka godność.

Prof. Tomasz Gackowski w pierwszym dniu konferencji przedstawił referat zatytułowany: "Trump Metaphorized. Metaphors of 45th president of the United States in the Polish press at the beginning of his presidency" w sekcji poświęconej Politcal Communication Research.

Konferencja IAMCR 2019 koncentruje się wokół roli komunikacji w wypełnianiu Preambuły Deklaracji Paryskiej (ONZ, 1948), która stwierdza, że "uznanie nieodłącznej godności oraz równych i niezbywalnych praw wszystkich członków rodziny ludzkiej jest podstawą wolności, sprawiedliwości i pokoju na świecie". Podczas konferencji zostanie przeanalizowany wpływ najnowszych technologii komunikacyjnych na kulturę, prawa człowieka i kwestie społeczne w kontekście tzw. ery postprawdy. Wśród akademików i badaczy z całego świata znaleźli się tacy profesorowie jak: Nick Couldry i Sonia Livingstone z LSE, Mark Deuze i Claes de Vreese z University of Amsterdam, Gerard Goggin z Univeristy of Sydney czy Caja Thimm z Univeristy of Bonn.

Konferencja IAMCR 2019 trwa od 7 lipca do 11 lipca 2019 roku.