"Kultura książki w humanistyce współczesnej" - liczna reprezentacja wykładowców i władz WDIB

Liczna grupa wykładowców WDIB UW, w tym Prodziekani - prof. A. Kamler i prof. D. Kuźmina) wzięła udział w Konferencji "Kultura książki w humanistyce współczesnej" zorganizowanej z okazji 60-lecia Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego.