23.11 - 24.11.2016 - Kultura książki w humanistyce współczesnej

Konferencję organizowała Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego.

Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii na konferencji reprezentowali:

  1. Chamera Nowak Agnieszka, dr - Biblioteki i bibliotekarze partyjni na Mazowszu w latach 1945 0 1954, świetle źródeł
  2. Kamler Anna dr hab. prof. UW - <Bez referatu>
  3. Kisilowska Małgorzata, dr hab. - Czytelnictwo współczesne intuicje czytelników pytania badaczy
  4. Kuźmina Dariusz, prof. dr hab. - <Bez referatu>
  5. Ochmański Mikolaj, dr - Memy internetowe. Obraz książki i biblioteki w oczach internautów jako przykład obecności książki i biblioteki w cyberprzestrzeni
  6. Przastek Samokowa Maria , dr - Niekanoniczne typologie czyli czytelnicy sami o sobie
  7. Święćkowska Teresa, dr - Szlachecka czy kupiecka Postrzeganie książki i autora w Polsce XIX w.